Lukk den

Hva leter du etter i dag?

Retningslinjer for personvern

Respekt for personvern og bruk av personopplysninger

Personvernet og sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss. Nordicinfu Care ABs retningslinjer er å respektere og beskytte personvernet til brukerne av dette nettstedet. Vi vil ikke frivillig avsløre individuelt identifiserbar informasjon om våre kunder eller andre brukere av nettstedet vårt til noen tredjepart uten å først motta brukerens tillatelse.

Når du bruker nettstedet airliquide.com, er dataansvarlig selskapet Nordicinfu Care AB , med hovedkontor på Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norge.

Etikk og bruk av innsamlede data

Nordicinfu Care AB spør bare etter visse typer personlig informasjon når du bruker nettstedet. På noen få områder på nettstedet vårt, inkludert ordreoppfyllelse og nettkundestøtteverktøy, ber vi deg om å gi informasjon som gjør det mulig for oss å forbedre besøket ditt på nettstedet, hjelpe deg med tekniske supportproblemer eller oppfølging med deg etter besøket. Med mindre den forespurte informasjonen er nødvendig for å oppfylle forespørselen, vil du bli informert, og det vil være helt valgfritt for deg om du vil oppgi den eller ikke. Vi kan be om navn, e-postadresse, telefonnummer, gateadresse, type virksomhet, informasjon om kundeinnstillinger, kundenummer, samt annen lignende personlig informasjon som er nødvendig for registrering, besøk av visse nettsider eller abonnement på våre tjenester eller tilbud.

Følgelig bruker Nordicinfu Care AB personopplysningene du har gitt til dette nettstedet for følgende formål, varigheter og juridiske grunnlag:

Hensikt

 • Sende kommunikasjon, spesielt nyhetsbrev fra Nordicinfu Care AB som brukeren abonnerer på
 • Gi kundestøtte på nett for alle brukere som også er kunder hos Nordicinfu Care AB
 • Behandle forespørsler knyttet til beskyttelse av personopplysninger

Juridisk grunnlag/basis

 • Nordicinfu Care ABs legitime interesse i å informere brukeren om konsernnyheter
 • Nordicinfu Care ABs legitime interesse i å tilby brukeren hjelpeverktøy på nett for å informere dem om sine produkter og tjenester og for å sikre styring og overvåking av deres kontrakter
 • Oppfylle en juridisk forpliktelse

Oppbevaringstid

 • Varighet av registrering på 1,5 år for den aktuelle kommunikasjonen (eksempel: nyhetsbrev)
 • 1 år
 • Varigheten av behandlingen av forespørselen pluss maksimalt fem (5) år fra behandlingen.

Nordicinfu Care AB behandler også personopplysningene du oppgir i løpet av din omgang og kommunikasjon med oss, slik som e-postutveksling, diskusjoner ved hjelp av verktøy og plattformer levert av Nordicinfu Care AB, eller i forbindelse med de virtuelle arbeidsområdene og samarbeidsverktøyene som brukes av Nordicinfu Care AB. Disse behandlingene er basert på Nordicinfu Care ABs legitime interesse i å sikre forholdet til deg ved å håndtere dine forespørsler, spørsmål osv. og å forbedre kvaliteten på tjenesten som tilbys, og sikte på å gjøre disse verktøyene tilgjengelige, for å sikre og kontrollere at de brukes riktig, samt sikkerheten til datasystemet og konfidensialiteten til informasjonen.

Passiv innsamling av personopplysninger

Noen av personopplysningene som er lagret på serveren vår, blir gitt av deg frivillig når du fyller ut skjemaer på nett, mens andre data samles inn automatisk.

For å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder og for statistiske analyseformål, samler Nordicinfu Care AB automatisk inn visse data når du besøker våre nettsteder:

 • Din IP-adresse: en IP-adresse tilordnes datamaskinen din av Internett-leverandøren din slik at du får tilgang til Internett
 • Dato og klokkeslett du besøker nettstedet og sidene du ser på
 • Datamaskinens operativsystem og nettleserprogramvaren som brukes
 • Din pålogging, hvis du blar gjennom begrensede områder på nettstedet
 • Nettlesingsloggen din innenfor gruppens nettsteder og varigheten av forbindelsen din.

Avhengig av saken behandler vi slike data med ditt samtykke når loven krever det (for eksempel i tilfelle hvor det å avgi informasjonskapsler på terminalen din krever innsamling av ditt samtykke) eller på grunnlag av vår legitime interesse i å foreslå et nettsted og forbedre dets ytelse.

Vi anbefaler at du også leser siden vår om informasjonskapsler.

Mottakere av personopplysninger

Strengt begrenset av databehandling utført for formålene beskrevet ovenfor, ledes vi til å kommunisere noen av dine data til:

 • Autorisert personell fra Nordicinfu Care AB-selskaper i utøvelsen av sine vanlige oppgaver
 • Våre tjenesteleverandører og underleverandører

Overføring av personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Dessuten innebærer bruk av nettkonferansetjenesten samt tilgjengeligheten av kommunikasjonsverktøy og plattformer overføring av personlige data (navn, etternavn og e-postadresse) for identifikasjon, og utvekslede data (meldinger, vedlegg) for formålet for vertskap og administrasjon til ikke-medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, inkludert USA, hvis lovgivning om beskyttelse av personopplysninger er forskjellige fra lovgivningen i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Når vi overfører dataene dine til USA, vil vi behandle personopplysningene dine i samsvar med bestemmelsene i standard kontraktsklausuler som ble angitt av EU-kommisjonen (beslutning 2010/87/EU) og som er signert med våre leverandører.

Videre, på grunn av den internasjonale dimensjonen til konsernet og dets organisasjon, overfører Nordicinfu Care AB dine personopplysninger innenfor sine enheter lokalisert i land som ikke er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Disse overføringene er dekket av «Bindende bedriftsregler» godkjent av kompetente myndigheter for beskyttelse av personopplysninger. Du kan konsultere dem ved å følge lenken til informasjonskapslen vår.

Konfidensialiteten til dataene som er samlet inn

Nordicinfu Care AB bruker din personlige informasjon utelukkende til de spesifikke formålene beskrevet ovenfor. Informasjonen du gir oss vil forbli konfidensiell og vil bare bli brukt i forbindelse med ditt forhold til Nordicinfu Care AB og/eller et av dets tilknyttede selskaper som kunde; denne informasjonen vil aldri bli utgitt eller solgt til tredjepart for kommersielle formål eller prospekteringsformål.

Dine rettigheter med hensyn til dine personlige data

I samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger, særlig Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike data, har du rett til innsyn, retting og sletting av personopplysningene som gjelder deg, retten til å motsette deg, av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, behandlingen av dine personlige data, i tillegg til rett til å fastsette retningslinjer for skjebnen til dine personlige data etter dødsfall.

I tillegg kan du i noen tilfeller be om å motta personopplysningene du har gitt oss, eller om mulig sende dem direkte til en annen kontroller.

Under visse omstendigheter har du også rett til begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.

For databehandling som krever samtykke fra deg, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Utøvelsen av denne retten påvirker ikke lovligheten av samtykkebasert behandling før uttrekking.

For enhver forespørsel eller klage knyttet til behandlingen av dine personopplysninger og utøvelsen av dine rettigheter, kan du kontakte databeskyttelsesansvarlig utpekt av Nordicinfu Care AB.

Med vanlig post:

Laurence Thomazeau, Data Protection Officer

75, quai d’Orsay - 75007 Paris

Eller bruk kontaktskjemaet som er tilgjengelig her:

https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

Du har også rett til å levere et krav til pågjeldende myndighet for beskyttelse av personopplysninger.

Modifikasjoner

Nordicinfu Care AB forbeholder seg retten til å endre eller fullføre denne personvernerklæringen når som helst. Alle slike oppdateringer vil bli flagget på hjemmesiden til nettstedet, og det anbefales at du leser denne personvernerklæringen hver gang du går inn på Nordicinfu Care ABs nettsted. Alle slike modifikasjoner eller tillegg til denne personvernerklæringen gjelder så snart de er lagt ut på nettstedet.

Om Making Diabetes Easier

Kunnskapsbank og informasjonskilde om diabetes, med fokus på å kunne bidra positivt til hverdagen med diabetes.

x

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev

Følg