Sluit het

Waar bent u naar op zoek vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Wat is een continue glucosemonitor (CGM)?

U hebt misschien gehoord van continue glucosemonitors (CGM) en misschien hebt u zich afgevraagd of ze geschikt voor u zijn.

In dit artikel wordt uitgelegd wat ze zijn, hoe ze werken en of ze kunnen helpen uw diabetes onder controle te houden.

Wat is een CGM?

CGM staat voor continue glucosemonitor of continue glucosecontrole [1].

Als er bij u diabetes is vastgesteld, is het controleren van de bloedglucosespiegel een van de eerste dingen waarover uw team u heeft verteld. Zelf uitgevoerde controle is één van de hoekstenen van goede diabeteszorg [1, 2, 3].

Deze zelfcontroles, via vingerpriktests, stellen u in staat om te meten wat op een bepaald moment de waarde van uw bloedglucose is en, belangrijker, helpen u erachter te komen waardoor deze stijgt of daalt [1, 2].

Zelfcontroles zijn niet probleemloos. Sommige mensen kunnen de vingerpriktest niet zelf uitvoeren, anderen vinden de meervoudige vingerpriktest misschien onprettig of pijnlijk [1, 2, 3]. De periodieke aard van de zelf uitgevoerde tests betekent dat er belangrijke perioden kunnen zijn (bijvoorbeeld als u slaapt) waarin uw bloedglucose niet wordt gecontroleerd [1, 2].

Continue glucosemonitoring (CGM) probeert veel van deze problemen te omzeilen. Het geeft een gemakkelijke en uitgebreide beoordeling van de bloedglucosespiegels, waardoor u uw diabetes mogelijk beter onder controle kunt houden [1, 3].

CGM-systemen meten de glucosespiegels in de interstitiële vloeistof (de vloeistof die het vetweefsel omringt) en leveren semi-continue informatie over uw glucosespiegels [2, 3]. Dit kan helpen bij het identificeren en voorkomen van ongewenste episodes van hypo- en hyperglycemie [4].

Hoe werkt CGM?

Een CGM bestaat uit een aantal onderdelen. De eerste daarvan is een waterbestendige wegwerpsensor die zich net onder de huid bevindt, meestal op de bovenarm of buik [1, 2, 3]. Deze sensor meet de glucose in de vloeistof eromheen (bekend als de interstitiële vloeistoffen) [1].

Deze meting wordt verzonden naar het tweede onderdeel van de CGM, de zender [5]. De zender stuurt en/of bewaart dit signaal vervolgens draadloos (of anderszins) naar de ontvanger/de display [5].

Het display-apparaat voor de meeste moderne CGM’s kan uw huidige bloedglucose weergeven, eerdere metingen opslaan en kan u helpen begrijpen hoe activiteiten zoals eten of lichaamsbeweging uw bloedglucosewaarden kunnen beïnvloeden, en hoe u deze effecten kunt beheren [1, 2].

Het sensorgedeelte van de CGM kan worden weggegooid en moet elke 3‑14 dagen worden vervangen [2, 3]. De zender en displaycomponenten worden opnieuw gebruikt met uw volgende sensor, zodat u continu kunt blijven controleren.

Wie kan een CGM gebruiken?

De meeste mensen die CGM’s gebruiken, hebben diabetes type 1, hoewel bewijs suggereert dat mensen met diabetes type 2 er baat bij kunnen hebben om gebruik te maken van continue glucosemonitoring [1].

Continue glucosemonitoring kan goed zijn voor:

 • Personen die zelf geen vingerpriktest kunnen uitvoeren (bijv. kinderen) [3]
 • Personen die mogelijk een strengere glucosecontrole nodig hebben dan normaal (bijv. tijdens de zwangerschap) [3, 5]
 • Personen die zich niet bewust zijn dat ze een hypoglykemische episode hebben [1, 3]

Als u niet zeker weet of u een CGM-systeem kunt of moet gebruiken, praat dan met uw diabeteszorgteam voor verdere begeleiding.

Kan ik een CGM en een insulinepomp samen gebruiken?

Een insulinepomp (ook bekend als een continue subcutane insuline-infusie of CSII) is een apparaat dat sommige mensen gebruiken om hun lichaam de insuline te geven die het nodig heeft om hun bloedglucose te beheren [5].

Een insulinepomp levert meestal een continue lage dosis insuline (soms een basale dosis genoemd) die tijdelijk kan worden verhoogd (een bolusdosis) als reactie op eten, lichaamsbeweging of op metingen van een glucosemonitor [5].

De meting van bloedglucose wordt meestal op de klassieke manier uitgevoerd, door herhaalde vingerprikbloedtests uit te voeren die worden gemeten met behulp van een traditionele glucosemeter [1].

Dit systeem kan worden gewijzigd door een CGM te introduceren, waardoor iemand doses insuline kan toedienen op basis van een continue glucosemeting, in plaats van periodieke vingerprikken [5].

Wat is een Hybrid Closed-Loop systeem?

Om het Hybrid Closed-Loop systeem te begrijpen, kan het nuttig zijn om kort na te denken over wat uw alvleesklier doet en hoe het wordt beïnvloed bij diabetes type 1.

Wanneer u eet, wordt uw voedsel verteerd en worden koolhydraten afgebroken tot eenvoudigere suikers, zoals glucose, die in uw bloed worden opgenomen [2]. Uw alvleesklier detecteert deze verhoogde bloedsuikerspiegels en scheidt een hormoon af dat insuline heet om uw bloedsuikerspiegels terug te brengen naar het normale niveau [2]. Bij diabetes type 1 verhindert schade aan uw alvleesklier dat er genoeg insuline wordt afgescheiden om uw bloedglucose onder controle te houden [5].

Een Hybrid Closed-Loop systeem probeert de functie van een echte alvleesklier na te bootsen door de bloedglucose te meten en vervolgens de mate van de toevoer van de insuline als een continu infuus in het lichaam aan te passen [5].

Een Hybrid Closed-Loop systeem bestaat uit een continue glucosemonitor die is aangesloten op een insulinepomp [1]. De pomp gebruikt informatie van de CGM en een algoritme om de mate van de insuline-infusie aan te passen [1, 5].

Onderzoek heeft aangetoond dat pompen op deze manier kunnen zorgen voor verbeterde glucosecontrole in vergelijking met conventionele pompen [1].

Moderne systemen kunnen ook reageren op problemen zoals hypoglykemie door de insuline-infusie te verminderen of tijdelijk te stoppen [5].

Hoe kan ik een CGM krijgen?

In België kunt u in aanmerking komen voor continue glucosemonitoring als u diabetes hebt en aan de volgende voorwaarden voldoet[9]:

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u naar een gespecialiseerd centrum voor continue bloedglucosecontrole gaan.

Een CGM is een nuttig apparaat dat sommige mensen kan helpen om hun diabetes beter onder controle te krijgen. Op dit moment zijn ze niet voor iedereen beschikbaar, maar wanneer ze worden gebruikt kunnen ze een groot voordeel opleveren [8].

Bronnen

 1. Ajjan, R., Slattery, D. & Wright, E. “Continuous Glucose Monitoring: A Brief Review for Primary Care Practitioners.” Adv Ther 36, 579–596 (2019).
 2. Mathew TK, Tadi P. “Blood Glucose Monitoring.” [Updated 2021 Aug 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-.
 3. Langendam M, Luijf YM, Hooft L, DeVries JH, Mudde AH, Scholten RJPM. “Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus.” Cochrane Database of Systematic Reviews (2012), Issue 1. DOI:10.1002/14651858.CD008101.pub2.
 4. David C. Klonoff. “Continuous Glucose Monitoring: Roadmap for 21st century diabetes therapy.” Diabetes Care 1 May 2005; 28 (5): 1231–1239.
 5. Klemen Dovc, Tadej Battelino. “Evolution of Diabetes Technology” Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 2020; 49(1), 1-18.
 6. “Diabetes (type 1 and type 2) in children and young people: diagnosis and management.” NICE guideline NG18/ Published: 201. Last updated: 2020
 7. “Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management.” NICE guideline [NG17] Published: 26 August 2015. Last updated: 21 July 2021
 8. “Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period.” NICE guideline [NG3] Published: 25 February 2015. Last updated: 16 December 2020
 9. https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene-metabole/Paginas/diabete-tegemoetkiming-continue-glucosemonitoring.aspx

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze teams voor thuiszorg bieden onze patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en personalisering van onze zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#Makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

De laatste informatie over Surveillance Continue du Glucose

Volg ons !