Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Hvad skyldes lipohypertrofi, og hvordan håndterer jeg det?

Lipohypertrofi eller fedtpuder er almindelige ved diabetes og insulinbehandling og samtidig relativt lette at undgå.

I denne guide gennemgår vi, hvad lipohypertrofi er, hvad der forårsager den, og hvad du kan gøre, hvis den er opstået. Du får også en række gode råd til, hvordan du undgår at få fedtpuder.

Hvad er lipohypertrofi (fedtpuder)?

eejk

Lipohypertrofi eller fedtpuder er almindeligt ved insulinbehandling. Ifølge undersøgelser har 64 procent af alle, der bruger insulin, lipohypertrofi.

Det er en almindelig reaktion i hudområder, der udsættes for gentagne insulininjektioner, og en komplikation ved insulinbehandling. Det kan give fortykkelser eller "puder" under huden, og de kan føles bløde, men også kompakte og gummiagtige ved berøring. De kan desuden være synlige.

Puderne består af fortykket fedtvæv lige under huden på injektionsstedet og er forårsaget af insulininjektionerne. Lipohypertrofi kan være forårsaget af både insulininjektioner med pennekanyler og insulinpumpebehandling.

Symptomer på lipohypertrofi

De første tegn på Lipohypertrofi kan være svære at opdage, da fedtpuderne opbygges gradvist.

Følgende kan være symptomer på lipohypertrofi:

● Blodglukoseniveauet svinger meget.

● Episoder med hypoglykæmi forekommer hyppigt og uden forklaring.

Hvis du oplever disse symptomer, bør du altid undersøge insulininjektions- eller infusionsstederne omhyggeligt.

De fedtpuder, der opstår ved lipohypertrofi, kan se ud og føles som gummiagtige hævelser på injektionsstedet. De kan variere i størrelse og form, fra meget små, flade og næsten umulige at opdage til tydeligt synlige og større buler.

Fedtpuderne gør ikke ondt, heller ikke når du trykker på dem. De glider væk, når man trykker på dem, man kan ikke klemme dem, og huden hvor de sidder er ikke misfarvet.

Lipohypertrofi kan forhindre, at kroppen optager insulin sådan som det er meningen, hvilket øger risikoen for dårligere blodglukoseregulering.

Det tykke fedtvæv, der dannes, gør, at insulinen optages langsommere og mere uregelmæssigt. Dette resulterer i dårlig blodglukosekontrol, hvilket igen kan føre til en række forskellige diabetesrelaterede komplikationer.

Hvad skyldes lipohypertrofi?

Den hyppigste risikofaktor for lipohypertrofi er at bruge det samme injektionssted hver gang. 

Det er almindeligt, at mennesker med diabetes af vane bruger det samme injektionssted igen og igen, det sted, der gør mindst ondt og er mest bekvemt at få adgang til, for eksempel på maven. Men ved at gøre det og undlade at skifte mellem injektionssteder, øger du risikoen for lipohypertrofi.

Desuden kan det være fristende at bruge et injektionssted, der allerede har fedtpuder, fordi området er mindre følsomt over for smerte.

Mekanismen bag lipohypertrofi er ikke fuldt ud forstået, men det menes, at fedtpuderne skyldes, at insulin stimulerer dannelsen af ​​fedt. Også vævsskade fra gentagne injektioner kan få vævet til at blive tykkere.

Lipohypertrofi er mest almindelig hos personer, der tager flere daglige injektioner (MDI'er), men det er også den mest almindelige hudkomplikation hos dem, der bruger insulinpumpebehandling.

Riskfaktorer for lipohypertrofi

Andre risikofaktorer for lipohypertrofi omfatter:

● gentagen brug af den samme penkanyle

● mange daglige injektioner

● længerevarende insulinbehandling

● forkert injektionsteknik

● penkanylers længde

hypoglykæmi

● høj hæmoglobin A1c

● høj BMI.

Sådan kan du forebygge og undgå lipohypertrofi

Der findes ingen specifik behandling mod lipohypertrofi. Det bedste er forebyggelse.

Her er nogle ting, der kan hjælpe med at forhindre lipohypertrofi ved insulinbehandling:

Skift injektions- eller infusionssted regelmæssigt. Det kaldes at rotere stederne. "Korrekt måde" er defineret som at tage injektionerne eller infusionerne med mindst 1 cm mellemrum.

Kontroller regelmæssigt, at du ikke har fedtpuder på injektions- eller infusionsstedet. Det er en god ide ved fx statusundersøgelse i diabetesklinikken at bede en fagperson om at undersøge hudområder, hvor du injicerer din insulin for at udelukke lipohypertrofi. De undersøger det ved at palpere (mærke/klemme) dine mest almindelige injektionssteder. Du kan også med jævne mellemrum, selv undersøge de steder, du bruger, for at se, om der er nogen buler eller hævelser.

Prøv at følge et system, når du roterer injektionsstederne, så vævet har tid nok til at hele. For eksempel: Hvis du vælger maven til injektionerne, kan du bruge venstre side i 12 dage (med 1 cm mellem hvert sted) og derefter højre side i 12 dage, så hvert enkelt sted har 24 dage til at hele.

Brug en ny penkanyle, hver gang du injicerer insulin, og genbrug ikke den samme penkanyle. En ny, skarp penkanyle beskadiger vævet mindre og minimerer smerte. Insulinpenkanyler er engangsprodukter og skal bortskaffes sikkert efter brug

Nogle mener, at hurtigtvirkende insulin indebærer mindre risiko for lipohypertrofi end langsomtvirkende insulin. Der er en undersøgelse, der viser, at personer, der tager langsomtvirkende insulin, har 3,2 gange større risiko for at udvikle lipohypertrofi end dem, der bruger hurtigtvirkende insulin. At bruge hurtigtvirkende insulin i stedet for langsomtvirkende insulin kan hjælpe med at forhindre lipohypertrofi. Kontakt altid din behandler/dit diabetesteam, før du ændrer i din diabetesbehandling.

Behandling af lipohypertrofi

Der findes ingen specifik behandling for lipohypertrofi, men den kan forebygges og håndteres, hvis den er opstået. En del af behandlingen er at undlade at injicere i det berørte hudområde.

Her er, hvad du kan gøre for på lang sigt at mindske størrelsen af ​​fedtpuderne ved lipohypertrofi:

● Injicer ikke insulin i det hudområde, hvor der er fedtpuder.

● Roter injektionsstederne.

● Sørg for at injicere insulinen med den korrekte teknik.

Dit diabetesteam kan vise dig den korrekte måde at injicere insulin på, hvis du har lipohypertrofi.

Nogle gange kan det hjælpe at bruge et andet insulinpræparat. Et skift til hurtigtvirkende insulin kan muligvis reducere risikoen for lipohypertrofi.

I sjældne og meget alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at operere for at fjerne det berørte væv.

Lipohypertrofi: sammenfatning

Lipohypertrofi er en almindelig komplikation i forbindelse med insulinbehandling. Den mest almindelige risikofaktor for lipohypertrofi er, at man altid bruger det samme sted til insulininjektioner, hvad enten det sker ved injektion eller infusion.

Lipohypertrofi gør ikke ondt, men det forstyrrer kroppens evne til at optage den insulin, der injiceres, hvilket kan påvirke blodglukosereguleringen. Derfor bør personer, der har diabetes og får insulinbehandling, undgå at bruge områder med lipohypertrofi.

Der er en sammenhæng mellem ikke at rotere injektionsstederne og lipohypertrofi, og lipohypertrofi kan ofte modvirkes ved at rotere injektions- eller infusionsstederne. At undgå det berørte område og lade det hele af sig selv kan på lang sigt hjælpe med at reducere fedtpuder.

 

DIA.DK.228-01-SEP2023

Kilder

  1. Kalra S, Jawad F. Lipohypertrophy. J Pak Med Assoc. 2016 Jun; 66(6):779-80. PMID: 27339591
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27339591/
  2. Xu XH, Carvalho V, Wang XH, Qiu SH, Sun ZL. Lipohypertrophy: prevalence, clinical consequence, and pathogenesis. Chin Med J (Engl). 2020; 134(1):47-49. Published 2020 Aug 17. doi:10.1097/CM9.0000000000000970 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7862817/
  3. Kostrzewa-Zabłocka E, Karczewska A. Correct insulin injection: The role of appropriate equipment in lipohypertrophy prevention. Praktyka pielęgniarska i położnicza (ICNP). 2/2018 http://htl-strefa.com/wp-content/uploads/2018/10/The-role-of-appropriate-equipment-in-lipohypertrophy-prevention_10.2018.pdf
  4. Deeb, Asma et al. Impact of Insulin Injection and Infusion Routines on Lipohypertrophy and Glycemic Control in Children and Adults with Diabetes. Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders vol. 10,1. 2019: 259-267. doi:10.1007/s13300-018-0561-7
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349294/
  5. Association of Diabetes Care & Education Specialists (ADCES), Pro Tips (and Tricks) for Easier and Better Insulin Injections, Accessed May 10, 2022. Available at: https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/living-with-diabetes/tip-sheets/insulin-injections/insulin_injection_pro_tips_aade.pdf?sfvrsn=6

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner