Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Diabetes i tal i 2020*

På verdensplan lever cirka 465 millioner mennesker i alderen 20-79 år med diabetes. Det er hver 11. voksne person. I Europa lever 59 millioner mennesker med diabetes. Men hvis vi ser lidt nærmere på tallene, hvordan ser de så ud? Hvem får diabetes, og hvor findes de henne?

En bekymrende global stigning

Rapporter fra både WHO og den internationale diabetesorganisation, IDF, viser en markant stigning i diabetes i løbet af det sidste årti. I 2010 levede 285 millioner mennesker med diabetes, og i 2019 nåede tallet op på 463 millioner eller 8,3 %. 90% af disse har type 2-diabetes. Og det er værd at bemærke, at omkring halvdelen af ​​de voksne med type 2-diabetes havde sygdommen uden at vide det.

Køn og aldersfordeling

Diabetes rammer alle aldre, men der ses særlig mange i aldersgruppen 60-69 år, og hver femte person med diabetes er over 65 år. Det anslås, at blandt kvinder i alderen 20-79 er forekomsten lidt lavere end for den tilsvarende gruppe mænd. 

Præ-diabetes

Oven i disse tal kan man lægge det antal mennesker, som har præ-diabetes, dvs. mennesker som har forhøjet glukoseniveau, men hvor niveauet ligger under grænsen for det, der defineres som diabetes. I 2019 blev det anslået, at 374 millioner mennesker i alderen 20-79 år havde præ-diabetes. Af disse er omkring halvdelen under 50 år, og en tredjedel findes i aldersgruppen 20-39 år.

Diabetes blandt børn og unge

Forekomsten af type 1-diabetes blandt børn under 15 år stiger i mange lande. Globalt anslås det, at ca. 1,1 millioner børn og unge under 20 år har type 1-diabetes. Den årlige stigning anslås til 3%, dog med klare geografiske variationer. I Europa har omkring 162.000 børn og unge type 1-diabetes, og de nordiske lande har en af ​​de højeste forekomster af type 1-diabetes i verden.

Type 2-diabetes, der tidligere primært var forbundet med midaldrende og ældre mennesker, forekommer nu også i stigende grad blandt børn og unge.

Klare forskelle mellem kontinenter og miljøer

Personer med type 2-diabetes bor oftest i lav- eller mellemindkomstlande. Derudover er diabetes mere almindelig blandt mennesker, der bor i byer end blandt dem, der bor på landet.

Høj forekomst

Type 2-diabetes er hyppigst i Sydøstasien og den vestlige Stillehavsregion. Omkring halvdelen af alle tilfælde findes her. Det er også i disse regioner, at stigningen har været størst de seneste år.

Lav forekomst

Den relativ laveste forekomst finder vi på det afrikanske kontinent (4,7%). Det beror sandsynligvis på en lavere grad af urbanisering, færre problemer med overvægt og fedme samt på underernæring.

Store forskelle mellem lande

Tre lande ligger øverst på listen over lande med flest voksne, der lever med type 2-diabetes. Disse lande er Kina, Indien og USA. De tre lande har også den højeste andel af mennesker over 65 år med samtidig diabetes.

Hvordan kan man nedbringe antallet?

Tallene viser med al tydelighed, at type 2-diabetes er et gigantisk og voksende problem. På den anden side viser forskning, at den aktuelle tendens kan vendes ved hjælp af forebyggende tiltag, der reducerer risikofaktorer, og ved at forbedre adgangen til behandling.

*) Tallene er baseret på undersøgelser udført i 2019 og offentliggjort i 2020. 

DIA.DK.088-001-FEB2021-B

Kilder:

  1. WHO. Classification of diabetes mellitus 2019.
  2. H.W. Baynes. Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. J Diabetes Metab 2015, 6:5
  3. T.Kuldeep et al. Recent classification of diabetes mellitus. International Journal of Innovative Science and Technology. 2018; 3(4), 52-57.
  4. Baz B, Riveline JP, Gautier JF. ENDOCRINOLOGY OF PREGNANCY: Gestational diabetes mellitus: definition, aetiological and clinical aspects. Eur J Endocrinol. 2016 Feb;174(2):R43-51.
  5. A.M.Dirar and J.Doupis. Gestational diabetes from A to Z. World J Diabetes 2017 December 15; 8(12): 489-506

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner