Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Hvad er kontinuerlig glukosemåling (CGM)?

continuous glucose monitoring (CGM)

Ved diabetes falder (eller stopper) kroppens egen produktion af insulin. Insulin er nødvendigt, for at kroppen kan optage glukose fra blodet. Hvis der ikke er insulin nok, stiger blodets indhold af glukose gradvist. Derfor tilfører man insulin til kroppen, og mængden af insulin skal tilpasses det aktuelle glukoseniveau, dvs. glukoseindholdet i blodet. Derfor er det nødvendigt til at måle glukoseindholdet i blodet regelmæssigt. Det gør man oftest med et stik i fingeren og med et blodsukkerapparat eksempel før et måltid eller inden løbeturen. På den måde får man kendskab til glukoseværdien – men kun på netop de tidspunkter, hvor man bruger måleren.

Hvis man i stedet måler glukoseniveauet kontinuerligt, kan man hele tiden følge med i, hvordan værdierne ændres. Det gør, at man kan dosere insulin med større præcision. Desuden slipper man for at stikke sig i fingrene. Kontinuerlig glukosemåling kan bidrage til at gøre tilværelsen lettere og mere tryg for mennesker med diabetes.

Kontinuerlig glukosemåling (CGM) – et stort skridt fremad

CGM, som står for Continuous Glucose Monitoring, har betydet en revolution indenfor diabetesbehandlingen. Kontinuerlig overvågning af glukoseniveauerne giver et næsten øjeblikkeligt billede af situationen. Dette, sammen med forskellige funktioner i systemet, giver brugeren en række vigtige fordele:

 • Ved at følge med i kontinuerlige kurver i stedet for en enkelt testværdi (stik i fingeren) kan man dosere insulin med større præcision.
 • Advarselsfunktioner for eksempel for hyper- og hypoglykæmi gør at man kan være et skridt foran og handle, inden problemer opstår.
 • Alarmfunktioner, som også kan deles med andre, øger sikkerheden både for brugeren og pårørende.
 • Man slipper for ubehaget med stik i fingre – hvilket især værdsættes af børn.

Hvad er en kontinuerlig glukosemåler?

En CGM-måler er egentlig et system, som består af flere komponenter.

 1. En sensor
 2. En sender (transmitter)
 3. En CGM-modtager (receiver) eller app

Sensoren placeres lige under huden og måler derefter glukoseniveauet kontinuerligt med 1-5 minutters interval.

Senderen gemmer de målte værdier og videresender dem til CGM-modtageren eller appen ca. hvert 15. minut.

I CGM-modtageren gemmes værdierne, og brugeren kan aflæse dem på et display. Ofte kan de også overføres til en computer eller direkte til diabetesklinikken via internettet.

App i mobiltelefonen
Bluetooth-teknologi gør det muligt at bruge en smartphone som modtager, og systemets funktioner ligger så samlede i en app. Det giver nye muligheder for smarte og brugervenlige funktioner såsom høj grad af individuel tilpasning af advarsler og alarmer. Desuden giver det mulighed for direkte deling af data med diabetesklinikken eller pårørende, hvor det sidste kan give ekstra sikkerhed for både bruger og pårørende. Teknologien udvikles hurtigt, og nye funktioner udvikles konstant.

Hvordan fungerer CGM?

Avanceret sensorteknologi

De mest avancerede sensorer består af en tynd tråd, som placeres under huden. Tråden er belagt med et enzym, glucoseoxidase, som fremskynder oxidation af ​​glukose samtidig med, at der dannes hydrogenperoxid. Ved produktion af hydrogenperoxid genereres en elektrisk strøm, der er i proportion til koncentrationen af glukosen i vævsvæsken. 

Senderen konverterer det elektriske signal til en glukoseværdi, som derefter transmitteres til CGM-modtageren eller mobiltelefonen. 

Glukose spreder sig fra blodet til interstitielvæsken (vævsvæsken) med en vis forsinkelse.

Da sensortråden sidder under huden (og ikke har direkte kontakt med blodet), gør forsinkelsen, at den viste sensorglukoseværdi svarer til blodglukoseværdien, som den var for et par minutter siden. 

Forskellen mellem de to værdier er ved nogle CGM systemer så lille, at man kan justere sin insulindosis ud fra de aflæste glukoseværdier.

Sensoren udskiftes ca. hver anden uge. Der findes også sensorer til længerevarende brug.

CGM og insulinpumpe

CGM bruges ofte sammen med insulinpumpe. Ved sådan en kombination insulinpumpen styres direkte af glukoseværdier fra CGM, hvilket giver højere præcision i doseringen. 
Og hvis CGM indikerer hypoglykæmi, kan insulinpumpen midlertidigt lukke for insulintilførslen.

Kombinationen af ​​CGM og insulinpumpe kan bidrage til at mennesker, der lever med diabetes, oplever større frihed og uafhængighed, samtidig med at sikkerheden øges for både brugeren og pårørende. 
Undersøgelser, der sammenligner fingerprikmålinger med kontinuerlig glukosemåling, viser, at kontinuerlig glukosemåling giver bedre glukosekontrol, øger tiden i målområdet og reducerer risikoen for høje og lave værdier. 

Kontinuerlig glukosemåling kan bidrage til at øge livskvaliteten for personer med diabetes ved at reducere stress og optimere behandlingsbeslutninger.

DIA.DK.080-01-JAN2021-D

Kilder:

 1. M. Langendam et al. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD008101.
 2. Klemen Dovc, Tadej Battelino. Evolution of Diabetes Technology. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):1-18. doi: 10.1016/j.ecl.2019.10.009. Epub 2019 Dec 4.
 3. D. Rodbard. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Recent Studies Demonstrating Improved Glycemic Outcomes Diabetes technology and therapeutics. Vol. 19, supplem. 3, 2017.
 4. D. Rodbard. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Successes, Challenges, and Opportunities. Diabetes technology and therapeutics, Volume 18, Supplement 2, 2016.

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner