Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Insulinpennen: At bruge insulin til at behandle din diabetes

Insulinpenne

Insulinpennen: At bruge insulin til at behandle din diabetes

Hvis du for nylig har fået konstateret diabetes, eller du hjælper med at passe en, der har det, har du sikkert mange spørgsmål om behandlingen. Et af de vigtigste spørgsmål kan være, hvordan du tager den insulin, du har fået ordineret til behandling af din diabetes.

I denne artikel går vi i dybden med en af metoderne til selv at tage insulin: insulinpennen.

Moderne smarte penne kan registrere tidspunkt og mængde af ​​insulin for hver dosis, se den dosis, der sidst er taget og sende informationen trådløst til en speciel mobilapp (som du kan have på din smartphone) via Bluetooth. Det kan gøre det nemmere at følge og håndtere data om insulininjektioner. Det er desuden muligt at dele data med sundhedspersonale.

Hvad er fremgangsmåden, når du bruger en insulinpen?

Når du første gangs skal til at bruge din insulinpen, underviser personalet i din diabetesklinik dig i, hvordan du bruger pennen korrekt.

Der er en række trin, du skal følge, når du bruger en insulinpen:

 1. Sæt en ny nål på pennen.

 2. Klargør pennen, så du får den korrekte insulininjektion og slipper af med eventuel luft i ampullen (dette kaldes til tider også en sikkerhedstest) ved at dreje to enheder fremad og sprøjte dem op i luften. Indstil derefter penne til den planlagte dosis.

 3. Injicer dosis ved at trykke på stemplet i toppen af pennen i bund. Behold nålen i huden i 5–10 sekunder (tiden kan variere mellem forskellige penne).

 4. Fjern derefter nålen fra pennen og bortskaf den på sikker vis.

Hvis du skifter til en anden type insulinpen, er det vigtigt, at du tjekker i brugsanvisningen for, om den nye pen skal håndteres på en anden måde end den gamle.

Hvilke typer insulinpenne findes der?

Insulinpenne kan have mange forskellige former og størrelser, men de er alle enten forfyldte engangspenne eller flergangspenne, hvor insulinampullen udskiftes.

En engangspen er en pen, der indeholder en forfyldt insulinampul. Når alle doser i engangspennen er brugt, kasseres pennen.

En flergangsinsulinpen har ikke en insulinampul, der sidder fast indeni pennen. Når al insulin i ampullen er brugt, udskiftes ampullen med en ny. Insulinampuller passer til en bestemt type pen og kan ikke bruges i andre pen-modeller.

Begge typer insulinpenne har fordele og ulemper. En forfyldt engangspen er ofte lettere, mindre og nemmere at bruge, da den ikke designes til at håndtere udskiftningen til en ny insulinampul. På den anden side har visse typer flergangspenne særlige funktioner, så som hukommelse, som engangspenne ikke har.

Hvis du overvejer at bruge en insulinpen i behandlingen af din diabetes, så tal med dit diabetesteam om, hvad der passer bedst til dig. De kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

Hvad er forskellen mellem insulinpenne og insulinpumper?

Hvad er forskellen mellem insulinpenne og insulinpumper?

Hvad er forskellen mellem insulinpenne og insulinpumper?

En insulinpumpe er en anden måde at tage insulin på, når du skal behandle din diabetes.

En insulinpen bruges til at tage insulindoser med i forskellige, bestemte situationer. En insulinpumpe tilfører insulin til kroppen kontinuerligt (basalrate). Desuden er det muligt at tage en ekstra insulindosis ved måltiderne for at modvirke for høj glukoseværdi (bolusdosis).

Komponenterne i en insulinpumpe

De forskellige pumpemodeller ser forskellige ud, men alle pumper har de samme grundlæggende komponenter.

I pumpehuset er der en beholder med insulin, kaldet et reservoir. Den insulin, der afgives til kroppen, er i reservoiret.

I nogle insulinpumper er pumpehusets reservoir forbundet med en slange, som igen er forbundet med en lille kanyle i huden, et såkaldt infusionssæt. I andre pumpemodeller er pumpen med reservoir og kanyle fastgjort direkte til huden med selvklæbende plaster (en såkaldt pod- eller pactch-pumpe).

Reservoir, slange og kanyle eller pod er engangsartikler, der skal skiftes hver tredje dag.

Selve pumpen kan have mange funktioner, der gør det nemmere for brugeren at behandle sin diabetes. Det er muligt at indstille mange forskellige insulindoser og forskellige profiler til forskellige situationer (f.eks. sygdom eller motion). Undersøgelser viser, at personer, der bruger insulinpumpe, er bedre i stand til at holde deres blodglukoseniveauer på det optimale niveau.

Fordele og ulemper ved insulinpumpe sammenlignet med insulinpen

Hvis du for nylig har fået konstateret diabetes, er du nok ikke sikker på, hvilken slags insulinbehandling du skal vælge. Punkterne nedenfor kan være en hjælp, når du skal afgøre, om en pumpe eller en pen vil være bedst for dig.

Her er nogle af fordelene og ulemperne ved henholdsvis insulinpenne og insulinpumper.

Insulinpenne: fordele

 • Nem at have med

 • Effektiv, nøjagtig og bekvem måde at tage insulin

 • Simpelt at injicere

 • Fleksibelt med både en - og flergangsalternativer

Insulinpenne: ulemper

 • Man skal bruge mere end en pen, da man har behov for typisk to typer insulin ved penbehandling

 • Svært at finjustere doseringen

 • Brugerfejl kan medføre, at pennen og doseringen ikke fungerer korrekt

Insulinpumper: fordele

 • Reducerer antal stik

 • Efterligner i højere grad den måde, hvorpå bugspytkirtlen frigiver insulin

 • Pod/patchpumper der ikke frakobles, er en garanti for kontinuerlig tilførsel af insulin

 • Insulintilførslen tilpasses levevis

 • Kan integreres med systemer til kontinuerlig glukosemonitorering – CGM

 • Kan have funktioner, der reducerer risikoen for hypoglykæmi. Eksempelvis kan midlertidig reduktion af basalrate i forbindelse med motion være en hjælp.

Insulinpumper: ulemper

 • Du skal kunne håndtere eventuelle tekniske problemer og alternativ insulinbehandling.

 • Du får hurtigere insulinmangel, hvis pumpen går i stykker. Det skyldes, at du ikke har noget langtidsvirkende insulin i kroppen.

 • Pumpeslanger kan hænge fast i forskellige ting.

 • Nogle pumpemodeller kan føles for synlige og klodsede at have på, især for mindre børn.

 • Du skal passe godt på din hud og dine infusionssteder for at forhindre reaktioner på kanylen og det selvklæbende plaster 

Der tages hensyn til dine individuelle behov, når du vælger en løsning til insulinbehandling. Du kan drøfte valget med dit diabetesteam.

 

DIA.DK.168-01-AUG2022

Kilder

 1. Kesavadev, J., Saboo, B., Krishna, M.B. et al. “Evolution of Insulin Delivery Devices: From Syringes, Pens, and Pumps to DIY Artificial Pancreas.” Diabetes Ther 2020; 11: 1251–1269. https://doi.org/10.1007/s13300-020-00831-z
 2. Spollett, G.R. “Improved Disposable Insulin Pen Devices Provide an Alternative to Vials and Syringes for Insulin Administration.” Diabetes Spectr 2012; 25 (2): 117–122. https://doi.org/10.2337/diaspect.25.2.117
 3. Thurman JE. “Analysis of insulin pen devices for the treatment of diabetes mellitus.” J Diabetes Sci Technol. 2008; 2(3): 482-483. doi:10.1177/193229680800200319
 4. Singh, R., Samuel, C. & Jacob, J. “A Comparison of Insulin Pen Devices and Disposable Plastic Syringes – Simplicity, Safety, Convenience and Cost Differences.” European Endocrinology. 2018; 14(1): 47–51 DOI: https://doi.org/10.17925/EE.2018.14.1.47
 5. Pearson, T. “A Practical Review Of Insulin Pen Devices”. EMJ Diabet. 2014 [2]: 58-64.
 6. Pearson T. “Practical Aspects of Insulin Pen Devices.” Journal of Diabetes Science and Technology. 2010; 4(3): 522-531. doi:10.1177/193229681000400304
 7. Dovc, K. & Battelino, T. “Evolution of Diabetes Technology.” Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 2020; 49(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2019.10.009.
 8. Paldus B, Lee MH, O'Neal DN. “Insulin pumps in general practice.” Aust Prescr. 2018;41(6):186-190. doi:10.18773/austprescr.2018.056

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner