Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Insulinpumper sammenlignet med injektioner: Hvad er forskellen?

insulinpumpebehandling sammenlignet med injektioner

Insulinpumper sammenlignet med injektioner: Hvad er forskellen?

Hvis du for nylig har fået konstateret type 1-diabetes, kender du måske ikke de forskellige måder, du kan tage din insulin på. Det kan være som insulinpumpebehandling eller som injektioner med insulinpenne. Du vil sikkert gerne vide, hvad forskellen er, og hvilken af disse almindelige behandlingsmåder, der passe bedst til dig. - Insulinpumper sammenlignet med injektioner med penne.

Uanset om du er vant til at leve med type 1-diabetes eller for nylig har fået stillet diagnosen, kan det være nyttigt at kende forskellene mellem insulinpumpebehandling og insulinpen-behandling.

I denne artikel beskriver vi fordele og ulemper ved disse behandlinger. Vi ønsker at hjælpe dig med at forstå de forskellige muligheder. Hermed kan du tænke over, hvilken måde der kan være bedst for dig, når du til daglig skal håndtere diabetes.

Derefter kan du sammen med dit diabetesteam drøfte, hvilken diabetesbehandling du skal vælge.

Insulinbehandling ved type 1-diabetes

Insulin er et hormon, der dannes i din bugspytkirtel, og som hjælper din krop med at opretholde stabile blodglukoseniveauer (blodsukkerniveauer) og med at bruge glukose (sukker) som energikilde. Hvis du har type 1-diabetes, danner din bugspytkirtel for lidt eller slet ingen insulin. Du får insulinmangel.

For at opretholde et jævnt og normalt niveau af glukose i kroppen og for at behandle diabetes er det nødvendigt at tage insulin ved hjælp af insulininjektioner eller med insulinpumpe

Forskning viser, at blodglukose kan håndteres og styres ved hjælp af insulinbehandling. Dette kan hjælpe med at forhindre diabetiske komplikationer, herunder retinopati, neuropati, nefropati og hjerte-kar-sygdomme samt hjælpe dig med at leve et godt liv med diabetes.

Hvad er så den mest hensigtsmæssige måde at få den insulin, du skal bruge?

Der er flere forskellige muligheder for insulinbehandling. Traditionelt har insulinbehandling ved diabetes bestået af insulininjektioner flere gange dagligt.

For personer, der bruger insulininjektioner med pen, kan det være nødvendigt at tilpasse de daglige aktiviteter til insulininjektionerne, og der kan være behov for faste madvaner. 

Insulinpumpe er en anden form for behandling, der er udviklet til at give små regelmæssige doser af hurtigtvirkende insulin. Dermed efterlignes i højere grad , hvordan insulin produceres og frigives hos mennesker uden diabetes. Dette gør det muligt for personer med diabetes at opnå god blodglukosekontrol og samtidig minimere risikoen for hypoglykæmi (lav blodglukose).

Hvad er insulininjektioner med pen?

Injektioner med insulinpen en eller flere gange om dagen er en måde at behandle diabetes på. Der er to typer insulinregimer afhængigt af typen af ​​diabetes, dit insulinbehov, din levevis og dine præferencer. Ved type 1-diabetes bruges det, man kalder flergangsbehandling (eller MDI, Multiple Daily Injections), som normalt vil sige 4-8 injektioner om dagen. For personer med type 2-diabetes er der også mulighed for behandling med mixinsulin eksempelvis to gange om dagen.

Der findes forskellige typer insulin, der er kendetegnet ved, hvor hurtigt virkningen sætter ind, og hvor længe de virker i kroppen. Flergangsbehandling (MDI) betyder indsprøjtning af to typer insulin - langtidsvirkende insulin plus hurtigtvirkende insulin ved måltider. 

Du tager normalt langtidsvirkende (eller mellemvirkende) såkaldt "basisinsulin" en eller to gange dagligt. Denne basisinsulin efterligner bugspytkirtlens frigivelse af ​​insulin, som mennesker uden diabetes har mellem måltiderne. Du injicerer også hurtigtvirkende insulin (også kaldet en bolus), før du spiser – gerne cirka 10-15 minutter før et måltid. Disse hurtigvirkende bolus-injektioner hjælper din krop med at tage sig af kulhydraterne i din mad og med at begrænse blodglukosetoppe efter måltider. Hurtigtvirkende insulin tages normalt mindst tre gange om dagen i forbindelse med hovedmåltider. Hurtigtvirkende insulin kan ofte også være nødvendig selv til mellemmåltider eller snacks.

Behandling med mixinsulin sker ofte to gange om dagen, også kaldet togangs-behandling. Det betyder som regel, at en færdiglavet blanding af kort- og mellemlangvirkende insulin tages to gange dagligt, før morgenmad og aftensmad.

Flergangsbehandling er ikke egnet til alle, så nogle gange anbefales det i stedet at tage insulin to gange dagligt. Personer med type 1-diabetes anvender nu til dags sjældent togangsbehandling, mens behandlingen oftere bruges til personer med insulinbehandlet type 2-diabetes.

Hvad er insulinpumpebehandling?

Ved insulinpumpebehandling (også kaldet kontinuerlig subkutan insulininfusion) bruges en lille digital enhed til at levere hurtigtvirkende insulin til kroppen 24 timer i døgnet. Insulin afgives gennem en tynd kanyle, der indsættes under huden og holdes på plads med et selvklæbende plaster. Behandlingen giver en kontinuerlig tilførsel af insulin, og du kan tilføje bolus-dosis, når du skal spise.

Insulinpumper efterligner mest muligt kroppens naturlige insulinfrigivelse – hvilket hjælper med at holde blodglukoseniveauet mest muligt stabilt og forbedrer livskvaliteten.

Insulinpumper muliggør en mere nøjagtig insulindosering, mange får en bedre blodglukosekontrol og en mere fleksibel levevis. Diabeteseksperter har beskrevet insulinpumper som en af ​​de vigtigste udviklinger inden for diabetesbehandling gennem de sidste halvtreds år.

I de nordiske lande har en stor del af børn og unge med type 1-diabetes i dag insulinpumpe. Selvom de fleste mennesker med diabetes generelt ikke har en pumpe, stiger antallet, der får behandling med insulinpumpe, fortsat.

Fordele og ulemper ved insulinpumper sammenlignet med injektioner med pen

Hvis du har type 1-diabetes, kan du måske vælge mellem at bruge en insulinpumpe eller bruge flere daglige injektioner. Valget af behandling træffes altid sammen med dit diabetesteam. At træffe valget mellem pumpe og pen kan være svært – især hvis man ikke ved så meget om disse behandlinger – og derfor er det nyttigt at kende fordele og ulemper ved begge.

Nedenfor beskrives nogle af de væsentligste fordele og ulemper ved at bruge en insulinpumpe. Det kan hjælpe dig, når du skal drøfte og træffe valget mellem pumpebehandling og brug af insulinpenne.

Fordele ved insulinpumper

Her er nogle af fordelene ved at bruge insulinpumpe:

 • En insulinpumpe kan stabilisere dit blodglukoseniveau og gøre det lettere at håndtere diabetes sammenlignet med penbehandling. Undersøgelser viser, at insulinpumper kan sænke Hba1c (langtidsblodglukose) hos voksne, børn og unge, der lever med diabetes, især hvis HbA1c i starten er højt
 • Pumpebehandling kan nedsætte risikoen for alvorlig hypoglykæmi, dvs. meget lav blodglukose, sammenlignet med flergangs penbehandling (MDI)
 • Insulinpumper kan generelt - uanset om du er voksen eller barn, der lever med type 1-diabetes - give dig større uafhængighed, større fleksibilitet i forhold til måltider, motion og levevis, samt forbedre søvnen, øge det mentale velvære og forbedre livskvaliteten
 • Du skifter kanyle hver anden til tredje dag, hvilket betyder meget færre stik sammenlignet med penbehandling
 • Pumper er fleksible; du kan programmere forskellige mængder basal insulintilførsel (basalrater) til forskellige tider på dagen, afhængigt af dine behov. Du kan finjustere insulintilførslen for bedst muligt at individualisere behandlingen og opnå kontrol over blodglukose. Du kan også hurtigt og diskret tage en bolusdosis insulin uden at skulle have en pen frem
 • Pumpeteknologien udvikler sig hurtigt. Nogle pumper kan integreres med kontinuerlig glukosemåling (CGM) og i nogle tilfælde automatisk pausere insulintilførselen ved eller før lave glukoseniveauer. Der findes også lukkede insulinpumpesystemer, der delvist automatiserer insulintilførsel, hvilket gør det nemmere at håndtere din diabetes og opnå dine glukosemål.

Ulemper ved insulinpumpe

Nedenfor står nogle af ulemperne ved at bruge insulinpumper og grunde til, hvorfor du måske kan foretrække at bruge insulinpenne:

 • Det er godt at lære kulhydrattælling, så kan pumpen nemmere hjælpe dig med dosisforslag, og du bruger pumpen mere effektivt. Det kan dog tage et stykke tid at blive sikker og god til det.
 • Det kan være udfordrende at programmere og bruge pumpe, hvis du har nedsat syn eller nedsat funktion i hænder og fingre.
 • Du skal kunne kontrollere dit glukoseniveau med en kontinuerlig glukosemåler (eller teste blodglukose fire til seks gange om dagen).
 • Du skal have pumpen på kroppen. Nogle mennesker synes, at pumper er ubekvemme. Pumper med slanger kan sidde fast i tøj eller andet, og pumper kan være synlige ved tætsiddende tøj. Da der i dag findes pumper både med og uden slange, kan du ofte vælge, hvilken type pumpe der passer bedst til dig.
 • Der er en lille risiko for at udvikle hudinfektion ved kanylen.
 • Du skal passe på din hud for at forhindre hudreaktioner. Nogle mennesker kan udvikle en (allergisk) reaktion på klæbemidlet.
 • Der er risiko for hyperglykæmi eller diabetisk ketoacidose (syreforgiftning), hvis pumpen ikke virker, eller hvis slangen er blokeret.

Insulinpumpe sammenlignet med insulinpen: at vælge mellem de to

Når det kommer til at sammenligne insulinpumper med insulinpenne, handler det om at finde den rigtige behandling for dig. 

Insulinpumper giver mange fordele i forhold til flere daglige injektioner, især hvad angår livskvalitet. Forskning viser også, at pumper er bedre til at styre blodglukoseniveauet, hvilket resulterer i færre komplikationer, både de akutte og de langsigtede komplikationer.

At bære medicinsk udstyr på sig, såsom en pumpe, passer ikke alle. Det kan være udfordrende at programmere avancerede pumper. Det kan tage lidt tid at lære, hvordan man bliver god til at bruge dem. Der findes pumper, som er enkle og ikke så avancerede at bruge, og hvor du stadig får fordelene ved pumpebehandling. Nogle brugere kan have udfordringer ved at have en pumpe siddende. Det kan dreje sig om ubehag, at sidde fast med pumpen eller slangen, risiko for infektioner eller allergiske reaktioner.

Når du overvejer en insulinpumpe og forskellige andre behandlingsmuligheder, så tal med dine diabetesbehandlere. De kan hjælpe dig med at sammenligne de forskellige muligheder, virkningerne på dit velvære, dit daglige liv, de sandsynlige virkninger på din glukoseregulering og dit fremtidigt helbred og rådgive om den bedste løsning for dig.

DIA.DK.161-01-MAJ2022

Källor

 1. NICE Guidance on Continuous subcutaneous insulin infusion for the treatment of diabetes mellitus. Technology appraisal guidance [TA151]. Publicerad i juli 2008. www.nice.org.uk/guidance/ta151
 2. Al Shaikh, A. et al. (2020). Quality of Life in Children With Diabetes Treated With Insulin Pump Compared With Multiple Daily Injections in Tertiary Care Center. Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes. DOI: 10.1177/1179551420959077.
 3. Cari Berget, Laurel H. Messer, Gregory P. Forlenza. A Clinical Overview of Insulin Pump Therapy for the Management of Diabetes: Past, Present, and Future of Intensive Therapy. Diabetes Spectrum Aug 2019, 32 (3) 194-204; DOI: 10.2337/ds18-0091
  https://spectrum.diabetesjournals.org/content/32/3/194
 4. Dorothy Abiola, Thozhukat Sathyapalan, David Hepburn (2016). Management of type 1 and type 2 diabetes requiring insulin. September 2016 Prescriber 27(9) :50-57, DOI:10.1002/psb.1500
 5. Louise R Curtis, K Alington, Helen L Partridge (2021). Insulin pumps: are services and health equity undermining technological progression? Pract Diab 38: 27- 32. https://doi.org/10.1002/pdi.2349
 6. Jill Weissberg-Benchell, Jeanne Antisdel-Lomaglio, Roopa Seshadri. Insulin Pump Therapy. Diabetes Care Apr 2003, 26 (4) 1079-1087; DOI: 10.2337/diacare.26.4.1079

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner