Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Hvor mange har diabetes i Danmark?

Hvor mange har diabetes i Danmark og i verden? Hvad er der for diabetes statistik i verden? Hvem rammes oftest, og hvordan ser fremtiden ud? Læs vores oversigt over danske og globale tal for diabetes. Senest opdateret med tal for 2021.

Hvad er diabetes?

Hvad er diabetes? Diabetes er en alvorlig kronisk sygdom, som gør, at kroppen ikke kan danne nok insulin eller ikke kan anvende det insulin, der dannes, på en effektiv måde.

Organisationer som IDF (International Diabetes Federation) og verdenssundhedsorganisationen (WHO) er enige om, at diabetes er en af det 21. århundredes hurtigst voksende, akutte, globale helbredsproblemer, og at flere og flere rammes af sygdommen verden over.

Men hvor mange har diabetes i Danmark? Og hvor mange har diabetes i hele verden? Hvem får diabetes og hvorfor? Og hvor er vi på vej hen?

I denne artikel anvender vi statistiske data for 2021 til at besvare nogle af spørgsmålene. Vi ser også på, i hvilke lande diabetes forekommer oftest, hvilke grupper der har størst risiko for at få diabetes, og hvad vi kan ændre på for at forsøge at forebygge sygdommen.

Diabetes: statistik i verden 2021

Diabetes i Danmark

Diabetes: statistik i verden 2021

Det vurderes, at over en halv milliard voksne (537 mio.) i alderen 20-79 år verden over havde diabetes i 2021. Det svarer til 10,5 % af verdens befolkning i denne aldersgruppe. 

Langt de fleste heraf (mere end 90 %) har type 2-diabetes. Det er påvist, at type 2-diabetes kan forebygges eller forsinkes. Det betyder, at det er muligt at undgå en stor del af diabetestilfældene verden over.

Desuden havde ca. 541 mio. personer nedsat glukosetolerance (IGT) i 2021, og yderligere 319 mio. havde forhøjet fasteblodsukker eller ikkediabetisk fastende hyperglykæmi (IFT). 

Ved nedsat glukosetolerance og forhøjet fasteblodsukker ligger blodsukkeret på et højere niveau end det normale interval (men under grænsen for en diabetesdiagnose). Det er blevet normalt at omtale denne tilstand som 'prædiabetes'. Prædiabetes kan øge risikoen for type 2-diabetes og diabetesrelaterede komplikationer. 

Hvor mange dør af diabetes?

Dødeligheden som følge af diabetes er høj. I 2021 vurderedes det, at mere end 6,7 mio. mennesker i aldersgruppen 20-79 år verden over døde på grund af diabetes og diabetesrelaterede komplikationer.

Statistik for type 1-diabetes

Hvor mange personer lever med type 1-diabetes? I et studie, der er publiceret i det britiske medicinske tidsskrift Lancet Diabetes & Endocrinology, vurderede man, at der i 2021 var ca. 8,4 mio. mennesker med type 1-diabetes verden over. Heriblandt var 18 % under 20 år, 64 % var i alderen 20-59 år, og 19 % var 60 år eller derover.

Alder, køn, geografisk fordeling: Hvilke grupper har størst risiko for at få diabetes? 

Hvordan får man diabetes? Alder, køn og det område, man bor i, kan spille en rolle for sandsynligheden for at få diabetes.

 • Alder: I henhold til estimaterne for 2021 øges forekomsten af diabetes i alle aldersgrupper. Diabetes ses mindst hyppigt i aldersgruppen 20-24 år. Den største forekomst af diabetes i 2021 var i aldersgruppen 55-59 år.

 • Køn: Generelt har mænd en større risiko for at udvikle diabetes end kvinder. I 2021 var der 17,7 mio. flere mænd end kvinder, der havde diabetes.

 • Byer sammenholdt med landdistrikter: I 2021 boede der 360 mio. mennesker med diabetes i byer sammenholdt med 176,6 mio. på landet.

 • Region: Visse regioner i verden har flere tilfælde af diabetes end andre. Eksempler herpå er Mellemøsten og Nordafrika, som havde den højeste forekomst af diabetes i aldersgruppen 20-79 år i 2021. Man regner med, at forekomsten stiger i fremtiden.

Diabetestal pr. region

Diabetestal pr. region

Diabetestal pr. region

Diabetes rammer ikke alle lande eller geografiske områder lige hårdt. De 10 lande med flest voksne med diabetes er:

 1. Kina

 2. Indien

 3. Pakistan

 4. USA

 5. Indonesien

 6. Brasilien

 7. Mexico

 8. Bangladesh

 9. Japan

 10. Egypten

De fem lande med flest dødsfald på grund af diabetes er:

 • Kina

 • USA 

 • Indien 

 • Pakistan

 • Japan

Visse af disse lande, f.eks. Kina, USA og Indien, kan også have en højere forekomst af diabetes, da deres befolkninger er større. Hvis man tager hensyn til befolkningsstørrelsen, er der samlet set flest diabetesrelaterede dødsfald i Singapore (29 %) og Pakistan (29 %).

Det er vigtigt at huske på, at mere end halvdelen af alle med diabetes i områder som Afrika, Sydøstasien og det vestlige stillehavsområde ikke har fået en diagnose. 

Indkomstforskelle 

Diabetes rammer lav- og mellemindkomstlande i et omfang, som ikke er proportionalt med deres befolkningsstørrelse. På verdensplan kommer mere end 75 % af alle med diabetes fra lav- og mellemindkomstlande.

Næsten 90 % af alle i verden, som har diabetes uden at vide det, bor i lavindkomstlande.

Diabetes hos børn

Diabetes hos børn

Diabetes hos børn

I 2021 havde mere end 1,2 mio. børn og unge type 1-diabetes, og 54 % af dem var under 15 år.

Type 1-diabetes er den mest almindelige form af sygdommen hos børn og unge. Globalt set havde 1.211.900 børn og unge under 20 år type 1-diabetes i 2021.

Europa har det største antal børn og unge med type 1-diabetes med i alt 295.000. 

I mange regioner findes der ikke epidemiologiske data for type 2-diabetes, som debuterer i ungdommen, men type 2-diabetes anses som en kronisk sygdom, der er stadigt oftere forekommende hos børn og unge.

Diabetes i Danmark

Mindst 280 000 danskere har diabetes. 252 000 har type 2-diabetes, 28 000 har type 1-diabetes

Diabetes ved graviditet

Diabetes ved graviditet

Diabetes ved graviditet

Ca. hver 6. gravide kvinde får hyperglykæmi (forhøjet blodsukker). Det skønnes, at det oftest skyldes graviditetsdiabetes (75-90 % af tilfældene), dvs. forhøjet blodsukker, der forekommer eller opdages for første gang under graviditeten.

Graviditetsdiabetes kan medføre komplikationer i forbindelse med graviditeten og fødslen. Hos kvinder med graviditetsdiabetes kan størrelsen af fostret øges hurtigere end normalt. Det øger risikoen for komplikationer både under graviditeten og ved fødslen for både moderen og barnet.

Hyperglykæmi under graviditeten forekommer hyppigst i lav- og mellemindkomstlande, hvor der ikke altid findes lettilgængelig lægehjælp til kommende og nye mødre. 

Underdiagnosticering

Tallene for udiagnosticeret diabetes er meget høje; ifølge de seneste estimater har hele 239,7 mio. mennesker verden over diabetes uden at vide det. Det svarer næsten til hveranden voksen af alle i verden, som har diabetes.

Jo tidligere diagnosen stilles, desto bedre er prognosen. Hvis diabetesdiagnosen stilles tidligt, kan det blive nemmere at håndtere sygdommen, forebygge komplikationer og forbedre livskvaliteten.

Omkostninger i sundhedsvæsenet

Det er estimeret, at omkostningerne i forbindelse med diabetes for alle lande i verden i 2021 var næsten 1 mia. dollars. Det er en stigning på 316 % i løbet af de seneste 15 år.

Det er dog ikke alle lande, der bruger lige mange penge i forbindelse med diabetes. I landene i Nordamerika og Caribien udgør omkostningerne til diabetes og diabetesrelaterede helbredsproblemer 43 % af deres samlede omkostninger. 

De 10 lande, som har brugt den største andel af deres bruttonationalprodukt på diabetes og diabetesrelaterede sygdomme, er:

 • USA 

 • Kina

 • Brasilien

 • Tyskland

 • Japan

 • Storbritannien

 • Frankrig

 • Mexico

 • Spanien

 • Italien

I den anden ende af spektret findes de lande, som bruger færrest penge i forbindelse med diabetes. I 2021 var det Gambia (Vestafrika) og Nauru (i det sydvestlige stillehavsområde).

Generelt har landene med de højeste indkomster også de største omkostninger i forbindelse med diabetes, mens lande med lave indkomster har de laveste omkostninger. 

Diabetes og covid-19

I 2021 var pandemien i fuld gang. Diabetes er en af de sygdomme, der øger risikoen for at få alvorlig covid-19, som kræver hospitalsindlæggelse. 

Under pandemiens første bølge var risikoen for at blive indlagt på sygehus 3,6 gange højere, hvis man havde diabetes og fik covid-19. 

Hvis man havde diabetes og blev indlagt på sygehus med covid-19, var risikoen 2,3 gange større for at dø end for en person, der ikke havde diabetes.

Hvordan har tallene for diabetes udviklet sig over tid?

Prævalensen for diabetes, dvs. det samlede antal tilfælde af diabetes i forhold til befolkningen på et hvilket som helst tidspunkt, er steget kraftigt gennem de seneste årtier. 

I 1980 blev det skønnet, at det samlede antal voksne med diabetes verden over var 108 mio. I 2000 var antallet øget til 151 mio., svarende til 4,6 % af verdens befolkning på det tidspunkt.

I dag er det samlede antal 537 mio., altså 10,5 % af verdens befolkning. Det svarer til en tredobling siden 2000 og næsten en femdobling siden 1980. 

Det stigende antal diabetestilfælde skyldes mange faktorer. En af faktorerne kan være, at det er muligt at leve længere med diabetes takket være et bedre sundhedsvæsen. Derudover er kvaliteten af data blevet bedre.

Tendenser og prognoser for fremtiden

Hvis der ikke iværksættes tilstrækkeligt effektive foranstaltninger for at rette op på situationen, skønnes det, at antallet af mennesker med diabetes i 2030 vil være 643 mio. ifølge IDF. Det er over 11 % af verdens befolkning.

Prognosen for det samlede antal diabetestilfælde i verden i 2045, hvistendensen fortsætter, er 793 mio., svarende til over 12 % af verdens befolkning. 

Hvad kan vi gøre?

Det kan føles skræmmende at læse om det store antal tilfælde af diabetes på verdensplan. 

Men det er muligt at forbedre situationen gennem en sundhedspolitik med kampagner rettet mod dem, der har en øget risiko for at udvikle diabetes, samt ved at stille diagnosen tidligere og tilbyde relevant behandling.

Forebyggelse af diabetes

Type 1-diabetes starter ofte i barndommen, men kan begynde i alle aldre. Denne sygdom kan ikke forebygges. 

Til gengæld er det i rigtig mange tilfælde muligt at forebygge type 2-diabetes. I USA regner man med, at det er muligt at forebygge 9 ud af 10 tilfælde af diabetes.

Individuelle adfærds- og livsstilsændringer kan bidrage til at mindske risikoen. Nogle eksempler på, hvad man kan gøre for at mindske risikoen for type 2-diabetes:

 • Motionér mere og sid mindre stille

 • Hold vægten på et sundt niveau 

 • Spis en sund kost med fuldkorn, nyttige fedtstoffer og en begrænset mængde rødt kød, og undgå sodavand

 • Lad være med at ryge

 • Drik kun moderate mængder alkohol

Ud over det, man selv kan gøre, skal man ikke undervurdere den rolle, som samfundet, familien, skolen, medierne, sundhedspolitikken og levnedsmiddelindustrien spiller i forhold til forebyggelse af diabetes. Alle disse parter og aktører er nødt til at samarbejde for at gøre det lettere for mennesker at træffe sunde valg. Læs mere om behandling af type 2-diabetes.

 

DIA.DK.183-01-OKT2022

Kilder

 1. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas 10th edition, 2021. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
 2. Standl, E., Khunti, K., Hansen, T. B., & Schnell, O. (2019). The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives. European journal of preventive cardiology, 26(2_suppl), 7-14. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319881021
 3. International Diabetes Federation, IDF Atlas, Key global findings 2021. https://diabetesatlas.org/
 4. The Lancet, Volume 10, Issue 10, P741-760, October 01, 2022. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00218-2/fulltext
 5. Harvard T.H. Chan School of Public Health, The Nutrition Source, Simple Steps to Preventing Diabetes. Accessed June 2022. Available at: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/preventing-diabetes-full-story/
 6. https://diabetes.dk/forskning/viden-om-diabetes/diabetes-i-danmark

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner