Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Vilkår og betingelser for websted

Formålet med hjemmesiden og karakteren af de oplysninger, der findes på hjemmesiden https://makingdiabeteseasier.com/dk

1.1 Hjemmesidens formål

Hjemmesiden udgives af Nordicinfu Care AB, som er leverandør af produkter og tjenesteydelser til patienter med diabetes.

Hjemmesiden, dens funktioner og oplysningerne på denne hjemmeside har til formål at give oplysninger om diabetes, håndtering af diabetes og Nordicinfu Care AB.

Hjemmesiden er tiltænkt enhver, der er interesseret i diabetes. Enhver person, der besøger Hjemmesiden, uanset hans/hendes status (individuel eller fagperson), hans eller hendes lokalitet, måden hvorpå hjemmesiden tilgås, formål og endemålet med hans eller hendes adgang til de oplysninger, som er offentliggjort på hjemmesiden, vil herefter blive kaldt ”brugeren”.

1.2 Karakteren af oplysningerne udgivet på Hjemmesiden 

Alle de oplysninger, som er tilgængelige på hjemmesiden, er defineret nedenfor i ”indhold”.

Brugeren er gjort bekendt med, at Indholdet er tiltænkt personer med bopæl i Danmark; oplysninger på hjemmesiden er muligvis ikke relevante uden for Danmark, da regulativer og lægevidenskabelig praksis muligvis er anderledes.

Det indhold, som Nordicinfu Care AB tilbyder på hjemmesiden, er af varierende karakter, såsom, men ikke begrænset til, oplysninger om Nordicinfu Care AB, oplysninger om diabetes og/eller håndtering af diabetes eller produkter og tjenesteydelser, som Nordicinfu Care AB tilbyder, praktiske artikler om patienter og plejepersoners daglige liv, vidnesbyrd, filer der kan hentes gratis og gratis abonnementstjenester såsom nyhedsbrev, produktanvisninger, brochurer... 

|Nordicinfu Care AB forbereder og udgiver det tilgængelige Indhold med stor omhu.

Det tilgængelige indhold på hjemmesiden opdateres regelmæssigt, og datoen for seneste opdatering er den, der er angivet på hjemmesiden. En opdatering af indholdet kan dog være påkrævet, en opdatering der muligvis ikke er blevet udført på konsultationsdatoen af tekniske eller andre årsager, eller indholdet kan være blevet ændret. Med undtagelse af de tilfælde, hvor opdateringer ikke kunne udføres af tekniske årsager, gør Nordicinfu Care AB sit yderste for at opdatere, korrigere eller ændre hjemmesiden efter behov. Om nødvendigt forbeholder Nordicinfu Care AB - som udgiver af hjemmesiden - sig retten til at tilbagetrække, modificere, korrigere og/eller forbedre indholdet til enhver tid og uden forudgående varsel.

Generelt stiller Nordicinfu Care AB kun indholdet kun til rådighed i oplysningsøjemed. Nordicinfu Care AB har gjort alt for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er pålidelige, men giver dog ikke nogen garanti, udtrykkelig eller implicit, og påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed, og ej eller for fuldstændigheden af indholdet i de oplysninger, produkter og tjenesteydelser, der tilbydes på hjemmesiden eller for anvendelse af de oplysninger, som er tilgængelige på hjemmesiden.

-  Det indhold på hjemmesiden, der er af lægevidenskabelig karakter, kan på ingen måde erstatte lægelig rådgivning, lægebesøg eller en medicinsk diagnose.

Brugeren bekræfter derfor, at han/hun er fuldt ud informeret om, at det indhold, som er gjort tilgængeligt for ham/hende hverken er udtømmende eller fyldestgørende. Den pågældende vedkender sig desuden at indholdet:

  • Ikke udgør en medicinsk holdning;
  • Ikke giver en diagnose;
  • Ikke kan erstatte en konsultation eller en sundhedsfaglig anbefaling;
  • Ikke udgør en anbefaling af anvendelse af noget som helst medicinsk produkt og/eller nogen behandling.

Brugeren forstår også, at indholdet på ingen måde, direkte eller indirekte, udgør reklamer for medicinsk behandling.

Nordicinfu Care AB er på ingen måde i stand til at vurdere brugerens sundhedstilstand, ej heller via de data, som brugeren har stillet til rådighed via hjemmesiden, og brugeren er ansvarlig for alle beslutninger og handlinger, som implementeres på grundlag af de oplysningerne, der er indtastet eller læst på hjemmesiden.

Nordicinfu Care AB kan derfor ikke holdes ansvarlig for hjemmesidens Indhold, og anvendelse af hjemmesidens Indhold finder ene og alene sted på brugerens ansvar.

Oplysningerne på hjemmesiden er fortrinsvis skrevet af sundhedspersonale og muligvis af forskellige forfattere. Inden udgivelse på hjemmesiden skal oplysningerne godkendes af Nordicinfu Care AB’s redaktionskomité.

Hjemmesiden vil sandsynligvis også gengive meninger formuleret af eksperter. 

Oplysningerne udgør kun de respektive eksperters meninger og er udelukkende deres ansvar. Nordicinfu Care AB modificerer eller påvirker på ingen måde indholdet i de udsagn fra uafhængige eksperter, der udgives på hjemmesiden og præsenteres som sådan.

Sådanne udsagn på hjemmesiden betyder på ingen måde, at Nordicinfu Care AB støtter, godkender, validerer eller garanterer nøjagtigheden af sådanne udsagn. 

2. Accept af hjemmesidens generelle vilkår og betingelser for anvendelse

Adgang til og anvendelse af hjemmesiden er underlagt de gældende juridiske bestemmelser såvel som de generelle anvendelsesbetingelser, som brugeren skal have læst inden han/hun anvender hjemmesiden. Ved fortsat anvendelse af hjemmesiden, tilkendegiver og garanterer brugeren at have læst de generelle anvendelsesbetingelser og overholdelse af samme.

3. Betingelser for adgang til hjemmesiden 

Hjemmesiden indeholder afsnit, som enhver bruger kan anvende uden forudgående identifikation (herefter kaldet det ”offentlige rum”), som har til formål at give oplysninger om diabetes, håndtering af denne sygdom, pleje af diabetespatienter og virksomheden Nordicinfu Care AB. Brugeren har også adgang til dokumenter, der stilles gratis til rådighed til download. 

Anvendelse af hjemmesiden er gratis. Det kræver en forbindelse og opdateret internetbrowser samt computerudstyr med rimelig kapacitet. Nordicinfu forbeholder sig retten til at afslutte, modificere, suspendere, begrænse eller afbryde adgang til alle eller nogle dele af hjemmesidens offentlige rum, herunder indhold, funktioner eller antal timers tilgængelighed uden forudgående varsel eller kompensation. 

I dette område kan man også tilmelde sig abonnement på hjemmesidens nyhedsbrev, det såkaldte nyhedsbrev. Iht. de gældende regulativer om beskyttelse af persondata, kan brugeren framelde sig disse nyhedsbreve til enhver tid ved at anvende linket til afmelding nederst i de tilsendte nyhedsbreve.

Særligt om ikke-myndige brugere

En ikke-myndig brugers adgang til og anvendelse af hjemmesiden skal ske under opsyn af forældre, værge eller de personer, der har ansvaret for dem. Forældre, værge eller personer med forældremyndighed har ansvaret for sådanne ikke-myndige brugere, hvis anvendelse af mobiltelefon (eller tablet) eller computer er underlagt deres kontrol. Forbindelse til og anvendelse af hjemmesiden antages at udføres af en voksen eller under opsyn af en person med forældremyndighed, en vejleder eller en person med ansvar for den ikke-myndige bruger. Nordicinfu Care AB’s påtager sig ikke ansvaret for misbrug af hjemmesiden og/eller eventuelle forkerte oplysninger på hjemmesiden.

4. Ejerskab af tilgængeligt indhold 

Alle elementer på hjemmesiden, herunder - men ikke begrænset til - tekst, grafik, lyd og audiovisuelle elementer, dens konfigurationer, displays og skærmvisninger, og mere generelt alle de oplysninger, der findes på eller vises af Nordicinfu Care AB i forbindelse med eller som indhold på denne hjemmeside, er beskyttet af den gældende lovgivning om intellektuel ophavsret.

Nordicinfu Care AB og/eller tredjepart indholdsudbydere forbliver eneejere af sådanne materialer og forbeholder sig og beholder alle ejendomsrettigheder dertil, herunder retten til gengivelse af sådanne materialer. Varemærkerne, handelsnavnene, logoerne og andre angivelser af oprindelse på hjemmesiden, og især domænenavnet makingdiabeteseasier.com/dk, er varemærker, som tilhører Nordicinfu Care AB eller tredjeparter, som har givet tilladelse til anvendelse af disse på hjemmesiden.

Som konsekvens deraf må disse generelle anvendelsesbetingelser ikke fortolkes som at brugeren har tilladelse eller ret til at anvende de varemærker, der forekommer på hjemmesiden, uden forudgående skriftligt samtykke fra Nordicinfu Care AB eller førnævnte tredjeparter. På samme måde opnår brugeren ikke nogen af de ovennævnte ejendomsrettigheder ved at udskrive eller downloade oplysninger eller software eller ved at anvende funktionerne på denne hjemmeside.

5.  Brugerlicens

Nordicinfu Care AB tilbyder brugere adgang til deres hjemmeside på baggrund af (og i tillid til) deres accept af disse vilkår og anvendelsesbetingelser.

Til dette formål giver Nordicinfu Care AB brugere en ikke-eksklusiv tilladelse, som ikke kan overføres, til at tilgå, downloade og anvende hjemmesiden udelukkende til privat brug.

Nordicinfu Care AB forbeholder sig retten til at tilføje, slette eller modificere hele indholdet eller dele af indholdet på hjemmesiden til enhver tid eller tilbagekalde denne tilladelse. 

Alt det indhold som er tilgængeligt på denne hjemmeside, må downloades, reproduceres eller udskrives under betingelsen af at: 

  • Disse oplysninger udelukkende anvendes til private eller interne formål og på ingen måde til kommercielle formål;
  • De må ikke på nogen måde overføres til tredjeparter;
  • De ikke ændres;
  • Alle kopier skal indeholde en gengivelse af Nordicinfu Care AB’s copyright-meddelelse.

Enhver anden brug af oplysningerne på hjemmesiden, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt, er strengt forbudt, medmindre der forinden er indhentet skriftlig tilladelse fra Nordicinfu Care AB.

Kommentar: Skal tilpasses af Nordicinfu Care AB iht. gældende regulativer ift. intellektuel ejendomsret.

I denne forbindelse minder og oplyser vi brugeren om bestemmelserne i den intellektuelle ejendomsret, der jævnfør betingelserne i artiklerne L. 122-5.2 og 3a tillader ”kopier eller reproduktionerne, som udelukkende er til privat brug og ikke er tiltænkt kollektiv anvendelse”, samt analyser og korte citater som bruges som eksempler og illustration. ”Enhver fremstilling eller hel eller delvis gengivelse foretaget uden forfatterens eller dennes legitime efterfølgeres godkendelse eller anvisninger er ulovlig” - art. L. 122-4. Denne fremstilling eller reproduktion, uanset proces, vil derfor blive anset som værende en strafbar lovovertrædelse strafbar i henhold artiklerne L. 335-2 og loven intellektuel ejendomsret.

 

6. Garanti- og ansvarsbegrænsninger

a. Principper

Hverken Nordicinfu Care AB eller personer, som er involveret i drift, udvikling eller udbredelse af hjemmesiden, herunder informationsleverandører eller partnere, kan holdes ansvarlige for brugerens anvendelse af de oplysninger, produkter og tjenesteydelser, som er tilgængelige eller foreslås på hjemmesiden og/eller på navigationstidspunktet.

Nordicinfu Care AB kan til hver tid og uden forudgående varsel ændre hjemmesidens indhold, hvilket Brugeren anerkender og accepterer ved fortsat brug af hjemmesiden.

Selv om Nordicinfu Care AB har gjort alt for at sikre at oplysningerne på hjemmesiden er pålidelige, giver de dog ikke nogen garanti, udtrykkelig eller implicit, og påtager sig intet ansvar for oplysningernes fuldstændighed eller nøjagtighed, og ej eller for fuldstændigheden af indholdet af oplysninger, produkter og tjenesteydelser, der tilbydes på hjemmesiden eller for anvendelse af de oplysninger, som er tilgængelige på hjemmesiden.

Med undtagelse af persondata, hvor Nordicinfu Care AB iværksætter alle relevante tiltag for at sikre at data, der er unøjagtige eller ufuldstændige ift. de formål de indsamles og bearbejdes til, slettes eller  korrigeres, kan Nordicinfu Care AB ikke på nogen måde holdes ansvarlige for unøjagtigheder, fejl eller udeladelser på hjemmesiden, ej heller for beslutninger, og i særdeleshed medicinske beslutninger, hvor ansvaret ligger hos den læges, der er ansvarlig for at overvåge brugerens sundhedstilstand. 

b. Sikkerhed

Brugeren ankerkender, at internettet - til trods for alle Nordicinfu Care AB’s tiltag - indeholder særlige teknikaliteter, der gør det umuligt at garantere absolut kontinuitet ift. adgang til hjemmesiden og responstider, såvel som iht. sikkerhed ved dataoverførsel.

Brugeren accepterer derfor at anvende hjemmesiden på eget ansvar, og ankerkender at oplysninger og tjenesteydelser på hjemmesiden kan blive afbrudt på grund af force majeure, situationer der ikke er inden for Nordic Infucare kontrol eller på grund af hændelser, der ikke er inden for Nordic Infucare kontrol, kan indeholde fejl af teknisk eller menneskelig karakter og til tider kan medføre tab af data.

Hverken Nordicinfu Care AB eller personer involveret i gennemførsel, udvikling eller distribution af hjemmesiden, herunder deres informationsudbydere, kan holdes ansvarlige for skade forårsager af virusser, bugs, et program eller en applikation, der er inkompatibel med brugerens infrastruktur, og heller ej for skade forvoldt af brugeren som resultat af et nedbrud, afbrydelse eller fejl, evolution, reparation, kontrol, vedligeholdelse, teknisk problem, afbrydelse af telefonnetværk eller relaterede netværk eller tjenester, overbelastning, forsømmelse eller fejl der skyldes brugerens eller en tredjeparts fejl.

Hverken Nordicinfu Care AB eller personer involveret i gennemførsel, udvikling eller distribution af hjemmesiden, herunder deres informationsudbydere, kan holdes ansvarlige for materiel eller immateriel, direkte eller indirekte skade, der opstår på grund af anvendelse af hjemmesiden, eller fordi hjemmesiden ikke kunne anvendes eller pga. en brugers afhængighed af de produkter, tjenesteydelser eller den information, der findes på hjemmesiden, selv hvis Nordicinfu Care AB er blevet informeret derom.

Al ansvarsbegrænsning ift. enhver type direkte eller indirekte skade, herunder tab af data, profit, kunder, ordrer, skade på image eller varemærke, tab af muligheder, afbrydelse af forretninger eller enhver anden type kommercielt tab:

7. Hypertekst-links

a. Links til tredjepart hjemmesider

Hjemmesiden indeholder links, der giver direkte adgang til andre tredjepart hjemmesider. Nordicinfu Care AB kan ikke påtage sig ansvar for indhold og anvendelse af oplysninger, som brugeren eller tredjeparter kan få adgang til på andre hjemmesider, som der er oprettet links til eller som kan være blevet oprettet links til uden deres viden, uanset om disse hjemmesider er partnere til Nordicinfu Care AB eller ej. Nordicinfu Care AB har ingen redaktionel kontrol over disse oplysninger. 

De links, der foreslås på hjemmesiden, udgør på ingen måde en tilladelse til de rettigheder, som Nordicinfu Care AB har til varemærker, handelsnavne, logoer og andre af hjemmesidens elementer. Endeligt fralægger Nordicinfu Care AB sig ethvert ansvar for enhver teknisk mangel i forbindelse med disse links. Adgang til tredjepartsider via hjemmesiden er udelukkende brugerens ansvar, og brugeren opfordres til at undersøge de regler, der gælder ved anvendelse af disse tredjepartsider og for videregivelse af oplysninger, som han eller hun måtte have kommunikeret på disse linkede sider.

b. Links til Hjemmesiden 

Hjemmesiden kan være tilgængelig via en tredjeparts hjemmeside, der linker til hjemmesiden. Dog kræver implementeringen af et link til hjemmesiden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Nordicinfu Care AB. Nordicinfu Care AB fralægger sig ethvert ansvar for oplysninger, der forefindes på sådanne tredjepart sider, som indeholder links til hjemmesiden.

Iht. til forudgående aftale med Nordicinfu Care AB skal linket til hjemmesiden overholde følgende regler:  

Et link til hjemmesiden må ikke skade eller ødelægge varemærkernes ry eller overtræde den intellektuelle ejendomsret, der tilhører Nordicinfu Care AB og ej heller give det forkerte indtryk, at hjemmesiden der indeholder linket og/eller organisationen eller personen, der stiller linket til rådighed, er understøttet og/eller affilieret med Nordicinfu Care AB. 

Du må ikke anbringe hele eller dele af hjemmesiden i nogen kontekst eller på en anden hjemmeside eller overtræde Nordicinfu Care AB’s intellektuelle ejendomsret til hjemmesiden eller på anden måde ændre dens indhold. 

Der må ikke etableres nogen link til hjemmesiden fra andre sider, hvis indhold er ulovligt, voldeligt, uanstændigt eller obskønt, som opfordrer til vold eller ulovlige handlinger, som indeholder racistisk, ærekrænkende, injurierende eller på anden måde anstødeligt eller upassende sprog, hvilket afgøres af Nordicinfu Care AB efter eget skøn.

Nordicinfu Care AB forbeholder sig ret til efter eget skøn at anmode om fjernelse af ethvert link til hele eller dele af siden, uanset årsag eller uden krav om begrundelse. 

8. Generelle bestemmelser

Nordicinfu Care AB forbeholder sig retten til at ændre bestemmelserne i disse anvendelsesbetingelser. Ved fortsat at anvende hjemmesiden og browse på hjemmesiden, accepterer brugeren sådanne ændringer.

Disse vilkår og anvendelsesbetingelser udgør hele aftalen mellem brugeren og Nordicinfu Care AB angående brugerens adgang til og anvendelse af hjemmesiden.

Disse vilkår og anvendelsesbetingelser er underlagt [DEN AFFILIEREDES] lovgivning. Domstolene i [den AFFILIEREDES nationalitet] får eksklusiv jurisdiktion over ethvert søgsmål, der måtte opstå som resultat af tilgang til og anvendelse af hjemmesiden.

 

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner