Luk

Hvad søger du efter?

Indtast et hvilket som helst ord og tryk enter

Privatlivspolitik

Respekt for privatlivet og anvendelse af persondata

Dit privatliv og dine oplysningers sikkerheden er vigtigt for os. Det er Nordicinfu Care AB’s politik at respektere og beskytte privatlivet for brugerne af denne hjemmeside. Vi afgiver ikke frivilligt oplysninger om vores kunder eller andre brugere af vores hjemmeside, som kan identificeres på individuelt niveau, til tredjepart uden først at have indhentet den pågældende brugers tilladelse.

Når du anvender hjemmesiden airliquide.com, er den dataansvarlige virksomheden Nordicinfu Care AB, som har sit hjemsted på Gustavslundsvägen 12, 3 tr, 167 51 Bromma.

Etik og anvendelse af indsamlede data

Nordic Infucare anmoder kun om visse typer personoplysninger ved anvendelse af hjemmesiden. På nogle få områder på vores hjemmeside, herunder ved ordreudførelse og online kundesupportværktøjer, beder vi dig om at give oplysninger, der gør det muligt for os at forbedre dit besøg på hjemmesiden, hjælpe dig med tekniske supportproblemer eller  opfølgning efter dit besøg. Medmindre de anmodede oplysninger er nødvendige for at opfylde anmodningen, vil du blive informeret, og det vil være helt valgfrit for dig, om du vil give dem eller ej. Vi vil muligvis bede om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, gadenavn, virksomhedstype, kundepræferencer, kundenummer samt andre lignende personlige oplysninger, der er nødvendige for registrering, læsning af bestemte websider eller for at abonnere på vores tjenester eller tilbud.

Nordic Infucare anvender derfor de persondata, du har givet på hjemmesiden, til følgende formål, varighed og juridiske årsager:

Formål:

 • Afsendte beskeder, især nyhedsbreve fra Nordicinfu Care AB, som brugeren har abonneret på
 • Give online kundesupport til alle brugere, som også er kunder hos Nordicinfu Care AB
 • Bearbejdning af anmodninger forbundet med beskyttelse af persondata
 • Opfølgning på bestilte produkter til demonstrations- og testformål

Juridisk grundlag/basis

 • Nordicinfu Care AB's legitime interesse ift. at informere brugeren om gruppenyheder
 • Nordicinfu Care AB's legitime interesse ift. at tilbyde brugeren online hjælpeværktøjer for at informere dem om deres produkter og tjenesteydelser og sikre administration og overvågning af deres kontrakter
 • Opfyldelse et juridisk krav

Opbevaringens varighed

 • 1,5 års varighed angående registrering ift. relevant kommunikation (eksempel: nyhedsbreve)
 • 1 år
 • Varigheden af bearbejdningen af denne anmodning plus maks. fem (5) år fra bearbejdningsdato

Nordicinfu Care AB bearbejder de persondata, som du stiller til rådighed gennem din relation og din kommunikation med os, såsom e-mail-udvekslinger, dine udvekslinger via værktøjer og platforme, som stilles til rådighed af Nordicinfu Care AB eller i forbindelse med de virtuelle arbejdsrum og samarbejdsværktøjer, som Nordicinfu Care AB anvender. Disse bearbejdninger er baseret på Nordicinfu Care AB’s legitime interesse i at sikre et godt forhold til dig ved at håndtere dine anmodninger, spørgsmål osv. og forbedre kvaliteten af den leverede tjenesteydelse og sigte imod at gøre disse værktøjer tilgængelige for at sikre og kontrollere deres hensigtsmæssige anvendelse samt computersystemets sikkerhed, og at oplysningerne forbliver fortrolige.

Passiv indsamling af persondata

Nogle af de persondata, der gemmes på vores server, har du afgivet frivilligt, når du udfylder formularer online, mens andre data indsamles automatisk.

For at forbedre din browsing-oplevelse på vores hjemmesider og til statistiske analyseformål, indsamler Nordicinfu Care AB automatisk visse data, når du besøger vores hjemmesider:

 • Din IP-adresse: din computer tildeles en IP-adresse af din internetudbyder, så at du kan komme på internettet
 • Dato og klokkeslæt for hvornår du har besøgt hjemmesiden, og hvilke sider du har været inde på
 • Din computers styresystem og anvendt internet-browser
 • Dit brugernavn, hvis du besøger områder på hjemmesiden med begrænset adgang
 • Din browsing-historik på gruppens hjemmeside og din forbindelses varighed.

Afhængigt af omstændighederne behandler vi sådanne data med dit samtykke, når loven kræver det (for eksempel i tilfælde hvor anbringelse af bestemte cookies på din computer kræver dit samtykke) eller på baggrund af vores legitime interesse i at foreslå en hjemmeside og forbedre dens ydelse.

Vi anbefaler at du også læser vores side om cookies.

Modtagere af personoplysninger

Med de strenge begrænsninger af den databearbejdning, der udføres til de formål, der er angivet ovenfor, videregiver vi nogle af dine data til:

 • Autoriseret personale hos Nordicinfu Care AB-virksomheder, der udfører deres normale arbejde
 • Vores tjenesteudbydere og underleverandører

Overførsel af persondata uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde

Derudover indebærer brugen af webkonferencetjenesten samt tilgængeligheden af kommunikationsværktøjer og platforme overførsel af persondata (navne, efternavne og e-mailadresse) med henblik på identifikation og udvekslede data (meddelelse, vedhæftede filer) i hosting- og administrationsøjemed til lande som ikke er medlemmer af EØS herunder USA, hvis lovgivning på området om beskyttelse af personoplysninger adskiller sig fra lovgivningen i EØS

Når vi overfører dine data til USA, behandler vi dine persondata iht. bestemmelser i de standardkontraktklausuler, der er nedfældet af EU-kommissionen (afgørelse 2010/87/EU) og underskrevet af vores udbydere.

Desuden, pga. gruppens internationale dimension og dens organisation, overfører Nordicinfu Care AB dine persondata inden for dens enheder i lande, som ikke er medlem af EØS. Disse overførsler er underlagt ”bindende virksomhedsregler”, der er godkendt af de relevante myndigheder inden for beskyttelse af persondata. Du kan gøre dig bekendt med dem ved at følge linket til cookie-information.

Fortrolighed ift. indsamlede data

Nordicinfu Care AB anvender udelukkende dine personlige oplysninger til de specifikke formål, som er beskrevet ovenfor. De oplysninger, du giver os, forbliver fortrolige og vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med din relation til Nordicinfu Care AB og/eller en af dennes tilknyttede virksomheder som kunde; disse oplysninger vil aldrig blive videregivet eller solgt til tredjepart til kommercielle eller opsøgende formål. 

Dine rettigheder ift. dine persondata 

I overensstemmelse med de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, især Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data, har du ret til adgang, berigtigelse og sletning af de personoplysninger, der vedrører dig, retten til at modsætte dig af årsager, der vedrører din særlige situation, til behandlingen af dine personlige data, såvel som retten til at fastsætte retningslinjer for hvad der skal ske med dine persondata efter din død.

Du kan desuden i nogle tilfælde anmode om at modtage de persondata, som du har givet os eller, når muligt, få dem sendt direkte til en anden dataansvarlig.

Under visse omstændigheder har du også ret til at sætte en begrænsning for bearbejdningen af dine persondata.

Ift. databehandling der kræver dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Udøvelse af denne rettighed påvirker ikke legaliteten for samtykke-baseret behandling inden tilbagekaldelsen.

Ved anmodning eller klage relateret til behandlingen af dine persondata og udøvelse af dine rettigheder, kan du kontakte den databeskyttelsesrådgiver, som Nordicinfu Care AB har udpeget.

Med normal post:

Laurence Thomazeau, Data Protection Officer

75, quai d’Orsay - 75007 Paris

Eller ved at anvende kontaktformularen her:

https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr

Du har også ret til at indgive et krav til den kompetente myndighed for beskyttelse af persondata.

Modificeringerne

Nordicinfu Care AB forbeholder sig retten til at ændre eller supplere denne privatlivserklæring til enhver tid. Alle opdateringer vil blive indikeret på hjemmesidens startside og det anbefales, at du læser denne privatlivserklæring hver gang du tilgår Nordicinfu Care AB's hjemmeside. Alle sådanne ændringer eller tilføjelser til denne privatlivserklæring er gældende, så snart de udgives på hjemmesiden.

Om Making Diabetes Easier

Vidensbank og informationskilde om diabetes med fokus på at kunne bidrage positiv til hverdagen med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Hold dig opdateret med info fra MakingDiabetesEasier

Abonner