Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Hypoglykemia: oireet ja syyt

Hypoglykemia: oireet ja syyt

Hypoglykemiaa kutsutaan myös matalaksi verensokeriksi tai insuliinituntemukseksi. Kun sinulla on hypoglykemia, verensokerisi on laskenut niin alas, että sinun pitää ryhtyä toimiin saadaksesi sen nousemaan takaisin tavoitealueelle.

Hypoglykemia on yleinen komplikaatio tyypin 1 diabeteksessa. Tyypin 1 diabetesta sairastavilla voi esiintyä keskimäärin jopa kaksi lievää hypoglykemiaa (tai insuliinituntemusta) viikossa. Myös tyypin 2 diabetesta sairastavilla, jotka käyttävät insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä, voi esiintyä hypoglykemioita.

Tässä artikkelissa tarkastellaan hypoglykemian syitä, oireita ja riskitekijöitä diabetesta sairastavilla.

Mitä hypoglykemia on?

Hypoglykemia tarkoittaa, että verensokeri eli veren glukoosipitoisuus on poikkeavan matala.

Veren glukoosipitoisuus vaihtelee päivän mittaan monen eri tekijän vaikutuksesta. Tällainen vaihtelu on täysin normaalia, kunhan se vaihtelee tiettyjen ”terveiden” pitoisuuksien välillä. Jos glukoosipitoisuus kuitenkin laskee alle terveen raja-arvon, se voi olla haitallista.

Hypoglykemiaksi kutsutaan tilannetta, jossa verenglukoosi on laskenut tasolle, jota pidetään liian matalana ja mahdollisesti haitallisena. Yleensä hypoglykemiasta puhutaan, kun glukoosiarvo on alle 3,9 mmol/l. On kuitenkin yksilöllistä, milloin ja miten alhaiseen glukoosiarvoon tarvitsee reagoida. Keskustele diabeteshoitotiimisi kanssa sinun matalan verensokerin rajasta.

Mikä aiheuttaa hypoglykemioita?

Monet eri tekijät voivat aiheuttaa diabetesta sairastavalle hypoglykemioita. Niitä ovat mm: 

 • Insuliiniannoksen väärin arvioiminen. Jos esimerkiksi otat insuliinia liikaa tai ajoitat sen väärin suhteessa liikuntaan tai aterioihin.
 • Liian vähäinen hiilihydraattien saanti. Tämä voi johtua aterioiden lykkäämisestä, niiden jättämisestä kokonaan välistä tai yön yli paastoamisesta.
 • Alkoholin nauttiminen, mikä voi vähentää elimistön glukoosin tuotantoa.
 • Runsas liikunta, jos elimistö kuluttaa enemmän hiilihydraatteja kuin olet syönyt tai enemmän glykogeeniä kuin maksaan on varastoitunut.
 • Perussairaudet, kuten gastropareesi (mahalaukun tyhjenemishäiriö, jossa mahalaukun tyhjeneminen on hidastunut) tai munuaisten toiminnan asteittainen heikkeneminen.
 • Tavallinen sairastaminen, kun siihen liittyy ruokahaluttomuutta tai oksentelua.
 • Voimakas stressi.
 • Myös lisääntynyt insuliiniherkkyys, esimerkiksi liikunnan tai laihduttamisen vuoksi, voi aiheuttaa hypoglykemioita, esimerkiksi yöaikaan.

Tutkimusten mukaan yleisin syy vakavaan hypoglykemiaan on liian vähäinen syöminen suhteessa verensokeria laskevaan hoitoon. Tämä on syynä 43 prosenttiin tyypin 1 diabetesta sairastavien hypoglykemioista ja 47 prosenttiin tyypin 2 diabetesta sairastavien hypoglykemioista.

Hypoglykemian riskitekijät

Yleisin hypoglykemian riskitekijä diabetesta sairastavilla on liian suuret insuliinimäärät pyrittäessä pitämään glukoosiarvo tavoitealueella. Tällöin insuliinia otetaan usein liikaa kerralla. Lisäksi myös pienet insuliinimäärät liian tiheästi otettuna voivat aiheuttaa hypoglykemian. Joillakin ihmisillä hypoglykemiat ovat kuitenkin todennäköisempiä kuin toisilla.

Yleisimpiä joillakin henkilöillä hypoglykemioiden riskiä lisääviä tekijöitä ovat seuraavat:

 • tyypin 1 diabetes
 • insuliinihoito erityisesti silloin, kun insuliiniannos ja/tai sen ajoitus ei vastaa hiilihydraattien saantia
 • hoito elimistön insuliinintuotantoa stimuloivilla diabeteslääkkeillä, kuten sulfonyyliurealla ja meglitinideillä
 • korkea, yli 65 vuoden ikä
 • aiempi taipumus vakaviin hypoglykemioihin
 • pitkään sairastettu diabetes
 • pitkäaikainen insuliinin käyttö
 • krooniset sairaudet, kuten munuaissairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, sydämen vajaatoiminta, kognitiivinen heikentyminen ja masennus
 • vakavat akuutit tilat, kuten äkillinen munuaisten tai maksan vajaatoiminta, verenmyrkytys tai vakava vamma

Muita tilanteita, jotka voivat lisätä riskiä ovat säännöllinen paastoaminen, kuten ramadanin viettäminen. Matkustaminen aikavyöhykkeeltä toiselle voi myös vaikeuttaa verensokerin säätelyä, koska ateriat ovat matkustaessa usein epäsäännöllisempiä ja niiden hiilihydraattipitoisuutta voi olla vaikeampi arvioida. Riski on myös olemassa, jos lähdetään spontaanisti matkalle nopeavaikutteisen insuliinin ottamisen jälkeen.

Sosiaaliset terveydentilaan vaikuttavat tekijät ja hypoglykemia

Myös sosiaaliset tekijät vaikuttavat hypoglykemian riskiin. Näitä kutsutaan terveyteen vaikuttaviksi sosiaalisiksi tekijöiksi, ja niitä ovat mm:

 • epävarma ravinnon saanti
 • heikko sosioekonominen asema
 • huono terveystietämys
 • etniseen vähemmistöryhmään kuuluminen.

Kaliforniassa tehdyssä väestöpohjaisessa tutkimuksessa havaittiin, että pienituloiset ihmiset joutuvat todennäköisemmin sairaalaan hypoglykemian vuoksi. Taloudelliset vaikeudet ja epätasa-arvoinen pääsy terveydenhuoltoon voivat myös lisätä hypoglykemian riskiä.   

Hypoglykemian merkit ja oireet

Jokainen reagoi eri tavalla alhaiseen verensokeriin, joten myös hypoglykemian oireet vaihtelevat yksilöllisesti. Ainoa tapa varmistua hypoglykemiasta on glukoosiarvon tarkistaminen. 

Oppimalla tunnistamaan yksilölliset merkkisi ja oireesi voit kuitenkin helpommin hoitaa hypoglykemiasi mahdollisimman nopeasti. Se on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa et jostain syystä pysty mittaamaan glukoosiarvoasi. 

Varhaiset varoitusmerkit

varoitusmerkit

On olemassa monia selviä merkkejä ja oireita, jotka voivat auttaa tunnistamaan alhaisen verensokerin itselläsi tai muilla henkilöillä.

Hypoglykemian varhaisia merkkejä ja oireita diabetesta sairastavilla ovat:

 • kalpeus
 • hikoilu ja vilunväristykset
 • vapina tai hutera olo
 • nälkä
 • huolestuneisuus tai hermostuneisuus
 • ärtyneisyys tai kärsimättömyys
 • päänsärky
 • pahoinvointi
 • huimaus tai pyörrytys
 • nopea sydämen syke
 • heikkous tai voimattomuus.

Hypoglykemian muut oireet

Jos verensokerisi jatkaa laskemistaan, verenkierrossa ei ehkä ole riittävästi glukoosia, jotta aivot voisivat toimia normaalisti. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia oireita:

 • näön hämärtyminen tai heikkeneminen
 • sekavuus
 • järjenvastainen käytös
 • ajan ja paikan tajun kadottaminen
 • epäselvä puhe
 • tunnottomuus tai pistely
 • keskittymisvaikeudet
 • uneliaisuus
 • koordinaatiovaikeudet
 • yölliset oireet, kuten painajaiset tai itkeminen unessa.

Vakavat hypoglykemiaoireet

Jos verensokeri pysyy pitkään hyvin matalana, oireet voivat pahentua. Hypoglykemia riistää aivoilta niiden pääasiallisen energianlähteen eli glukoosin ja estää niitä toimimasta normaalisti. Tämä voi aiheuttaa seuraavia vakavia oireita:

 • tajunnan menetys
 • kouristuskohtaukset
 • kooma
 • kuolema (hyvin harvinainen)

Kun tällaisia oireita ilmenee, et pysty hoitamaan hypoglykemiaa omin avuin, vaan tarvitset jonkun muun apuun. Tätä pidetään vakavana hypoglykemiana.

Vakava hypoglykemia on vaarallinen tila, ja se on hoidettava välittömästi.

Yöllinen hypoglykemia

Yöllinen hypoglykemia

Verensokeri voi laskea myös nukkuessasi. Tätä kutsutaan joskus yölliseksi hypoglykemiaksi.

Tutkimuksessa, jossa osallistujat käyttivät jatkuvaa glukoosinseurantaa (CGM-järjestelmää), havaittiin, että 60 prosentilla diabetesta sairastavista esiintyi hypoglykemioita, jotka jäivät tunnistamatta. Noin 74 prosenttia niistä oli yöikaisia.

Sinulla voi olla yöllisiä hypoglykemioita, jos sinulla on seuraavia merkkejä ja oireita:

 • Heräät väsyneenä, sekavana tai ärtyneenä.
 • Lakanat ja yöpuku ovat hikiset herätessäsi.
 • Sinulla on päänsärkyä herätessäsi.
 • Näet painajaisia tai huudat tai itket nukkuessasi.

Vaikka et heräisikään matalaan verensokeriin tai sinulla ei olisi oireita herätessäsi, ne voivat vaikuttaa vointiisi myöhemmin päivällä, kun olet hereillä. Yöaikainen matala glukoosipitoisuus voi vaikuttaa mielialaan, aiheuttaa kroonista väsymystä ja vaikuttaa työkykyyn.

Yöllinen hypoglykemia lisää myös riskiä, että hypoglykemiaa ei havaita päiväaikaan. Tällöin on todennäköisempää, ettet tunne matalaa verensokeria päivällä etkä siksi tunnista sitä ajoissa.

Yölliset hypoglykemiat ovat erityisen yleisiä tyypin 1 diabetesta sairastavilla pienillä, alle 7-vuotiailla lapsilla, joista niitä esiintyy noin 50 prosentilla.

Liittyykö hypoglykemiaan aina edeltäviä oireita?

Yleensä voit tuntea selvästi, kun verensokerisi laskee. Osa diabetesta sairastavista ei kuitenkaan saa tai havaitse alhaisen verensokerin oireita eikä siksi tiedä, milloin heillä on hypoglykemia. Tätä kyvyttömyyttä tunnistaa hypoglykemiaa kutsutaan englanniksi termillä hypoglycemia unawareness.

On arvioitu, että noin 25–30 prosentilla tyypin 1 diabetesta sairastavista aikuisista on vaikeuksia tunnistaa hypoglykemioita.

Kyvyttömyys havaita hypoglykemioita voi olla vaarallista, koska tällöin diabetesta sairastava ei tiedä tarvitsevansa hoitoa siihen. Tämä lisää vakavan hypoglykemian riskiä. Henkilöt, joilla on vaikeuksia tunnistaa hypoglykemiaa, eivät myöskään herää yhtä helposti, jos heillä on yöllinen hypoglykemia

Joillakin ihmisillä on suurempi riski kyvyttömyyteen tunnistaa hypoglykemioita. Seuraavat seikat voivat heikentää kykyäsi tunnistaa hypoglykemioita:

 • Sinulla on usein hypoglykemioita. Tämä voi tehdä sinut vähemmän herkäksi varhaisille varoitusmerkeille.
 • Olet sairastanut diabetesta pitkään.
 • Säätelet verensokeriasi liian voimakkaasti, esimerkiksi liian usein otetuilla tai liian suurilla insuliiniannoksilla.

Jos et pysty havaitsemaan hypoglykemioita, voit vähentää niiden riskiä mittaamalla glukoosiarvosi usein, esimerkiksi käyttämällä jatkuvaa glukoosinseurantaa (CGM). CGM-järjestelmä voi varoittaa sinua, kun verensokerisi alkaa laskea, jolloin voit ryhtyä toimenpiteisiin ja ehkäistä hypoglykemian.

Jos et pysty tunnistamaan hypoglykemioita tai sinusta tuntuu, että verensokerisi on usein liian matala, käänny diabeteshoitotiimiisi puoleen. Yhdessä voitte keskustella siitä, olisiko glukoosipitoisuuden tavoitetasoasi hyvä muuttaa.

Voit myös parantaa kykyäsi tunnistaa hypoglykemioita, jos onnistut välttämään lieviäkin verensokerin laskuja muutaman viikon ajan. Se auttaa elimistöäsi reagoimaan jatkossa herkemmin matalan verensokerin oireisiin. Tämä voidaan saavuttaa nostamalla glukoosipitoisuuden tavoitetasoa. Voit keskustella tästä diabeteshoitotiimisi kanssa.

Kuinka vakavaa hypoglykemia on?

Glukoosi, joka on veressä kiertävä sokeri, tuottaa aivoille energiaa. Kun aivojen glukoosin saanti on hyvin vähäistä, kuten vakavassa hypoglykemiassa, kognitiiviset toiminnot voivat heikentyä. Tämä voi estää aivojen toimintaa ja johtaa kouristuksiin, tajuttomuuteen ja jopa kuolemaan. 

Toistuvat hypoglykemiat voivat myös pitkällä aikavälillä vaikuttaa haitallisesti älyllisiin toimintoihin, erityisesti pienillä lapsilla. Toistuvat vakavat hypoglykemiat ja pitkäaikaiset kognitiiviset ongelmat diabetesta sairastavilla lapsilla ovat mahdollisesti yhteydessä toisiinsa.

Lisäksi hypoglykemiat voivat lisätä onnettomuusalttiutta, esimerkiksi autoa ajettaessa. Ihmisten, jotka eivät kykene havaitsemaan hypoglykemioita, uskotaan olevan erityisen alttiita tekemään virheitä liikenteessä. 

Hypoglykemia voi vaikuttaa myös sydämeen. Hypoglykemia pakottaa sydämen lyömään nopeammin. Sen vuoksi akuutti hypoglykemia voi olla vaarallinen iäkkäille ihmisille, joilla on sekä tyypin 2 diabetes että jokin sydänsairaus, kuten sepelvaltimotauti. Hypoglykemia voi myös mahdollisesti aiheuttaa sydänperäisen äkkikuoleman, vaikka se onkin harvinaista.

Hypoglykemia on yleinen komplikaatio sekä tyypin 1 että 2 diabetesta sairastavilla. Toistuvat hypoglykemiat voivat saada sinut tuntemaan olosi ahdistuneeksi ja voimattomaksi niiden edessä. Oikeiden toimenpiteiden avulla voit kuitenkin ennaltaehkäistä ja hoitaa hypoglykemioita sekä tuntea olosi turvalliseksi diabeteksesta huolimatta. 

Olet jo pitkällä, jos onnistut parantamaan kykyäsi tunnistaa oireita ja mittaat glukoosiarvosi säännöllisesti, mutta voit tehdä paljon muutakin hypoglykemioiden ehkäisemiseksi. 

 

DIA.FI.271-01-DEC2023

Lähteet

 1. American Diabetes Association (ADA), Hypoglycemia (Low Blood Glucose). Accessed July 2022. Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hypoglycemia
 2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Low Blood Glucose (Hypoglycemia). Accessed July 2022. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia#
 3. Kalra S, Mukherjee JJ, Venkataraman S, Bantwal G, Shaikh S, Saboo B, Das AK, Ramachandran A. Hypoglycemia: The neglected complication. Indian J Endocrinol Metab. 2013 Sep;17(5):819-34. doi: 10.4103/2230-8210.117219. PMID: 24083163; PMCID: PMC3784865, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3784865/
 4. Silbert R, Salcido-Montenegro A, Rodriguez-Gutierrez R, Katabi A, McCoy RG. Hypoglycemia Among Patients with Type 2 Diabetes: Epidemiology, Risk Factors, and Prevention Strategies. Curr Diab Rep. 2018 Jun 21;18(8):53. doi: 10.1007/s11892-018-1018-0. PMID: 29931579; PMCID: PMC6117835., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117835/

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa