Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Diabetes sanasto

Napsauta jotakin kirjainta, niin siirryt kyseisellä kirjaimella alkaviin termeihin.

A

Aivohalvaus
Yhteisnimitys aivoinfarktille ja aivoverenvuodoille, joissa aivojen paikallinen hapenpuute johtaa kudoskuolioon.
Alapään kutina
Ihoärsytyksestä, sukupuolitaudista, allergiasta tai infektiosta johtuva naisten ulkosynnyttimien kutina. Esiintyy joskus diabetesta sairastavilla naisilla virtsassa olevan sokerin muuttaessa limakalvojen pH-arvoa.
Annostitraus
Lääkeannoksen asteittainen suurentaminen, jolla pyritään löytämään potilaalle parhaiten sopiva annos eli saavuttamaan paras mahdollinen vaste.
Apteekkihenkilökunta
Yhteisnimitys farmaseuteille ja proviisoreille. Molemmat ovat laillistettuja ammatteja, jotka liittyvät reseptilääkkeiden käsittelyyn ja jakeluun (etupäässä apteekeissa).
Autoimmuunisairaus
Sairaus, joka aiheutuu siitä, että elimistön immuunisolut muodostavat autovasta-aineita jotakin elimistön omaa kudostyyppiä vastaan.
Autovasta-aineet
Vasta-aineita, joita elimistö muodostaa omia kudoksiaan vastaan

B

B-HbA1c-tutkimus
B-HbA1c-tutkimus eli ”pitkä sokeri” antaa kuvan pitkän aikavälin verensokeritasapainosta mittaamalla, kuinka paljon glukoosia on tarttunut punasolujen hemoglobiiniin. Mitä korkeampi veren keskimääräinen glukoosipitoisuus on ollut, sitä enemmän glukoosia on sitoutunut hemoglobiiniin. Koska punasolujen elinikä on normaalisti noin 120 päivää, B-HbA1c-arvo näyttää, millainen verensokeritaso on ollut 2–3 viime kuukauden aikana.
Bariatrinen kirurgia
Kutsutaan myös lihavuuteen liittyväksi kirurgiaksi, lihavuusleikkaukseksi ja laihdutusleikkaukseksi. Maha-suolikanavan leikkaus, jonka avulla alennetaan painoa sairaalloisessa lihavuudessa.
Basaali
(basaaliannos) Pitkävaikutteinen insuliini, joka otetaan elimistön insuliinin perustarpeen täyttämiseksi. Basaali pitää veren glukoosipitoisuuden tasaisena aterioiden välillä ja öisin. Basaaliannoksia otetaan yleensä yksi tai kaksi vuorokaudessa.
Beetasolut
Solutyyppi, jota esiintyy haiman Langerhansin saarekkeissa. Beetasolut tuottavat elimistön insuliinin.
Bolus
(bolusannos) Nopeavaikutteinen insuliiniannos, joka otetaan aterian yhteydessä syömisen jälkeisen odotetun verensokerin nousun hillitsemiseksi. Bolusannos voidaan myös ottaa jo kohonneen verensokerin laskemiseksi. Silloin puhutaan usein korjausannoksesta.

C

C-peptidi-tutkimus
(C-pept) C-peptidi on esihormoni, jota muodostuu elimistön tuottaessa insuliinia. C-peptidin pitoisuutta veressä käytetään insuliinintuotannon epäsuorana mittarina, ja tyypin 1 diabetes voidaan diagnosoida sen perusteella.
CGM
Lyhenne termistä Continuous Glucose Monitoring, joka tarkoittaa jatkuvaa veren glukoosipitoisuuden seurantaa eli jatkuvaa glukoosinseurantaa. Siinä ihon alle asetetaan ohut anturi. Anturi mittaa glukoosipitoisuutta ihonalaisen rasvakerroksen solunulkoisessa nesteessä. Mittausarvot lähetetään langattomasti erilliseen vastaanottimeen tai älypuhelimeen ladattuun sovellukseen, jossa ne esitetään glukoosiarvoina, trendinuolina ja käyrinä. CGM-järjestelmissä on myös varoitustoimintoja, jotka auttavat pitämään veren glukoosipitoisuuden tavoitealueella.

D

Diabeettinen retinopatia
(verkkokalvosairaus) Diabetekseen liittyvät silmän verkkokalvon muutokset, jotka johtuvat heikentyneestä verkkokalvon verenkierrosta. Ilmenee usein turvotuksena tai verenvuotona ja voi hoitamattomana johtaa näön heikentymiseen tai sokeuteen
Diabetologi
Diabetekseen erikoistunut lääkäri tai tutkija.

E

Endokrinologi
Hormoneihin (umpieritykseen) ja niihin liittyviin sairauksiin erikoistunut lääkäri. Diabetes on endokrinologinen eli umpieritykseen liittyvä sairaus
Erektiohäiriö
Miehen kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektiota (impotenssi).
Esidiabetes
Diabetesta edeltävä tai ennakoiva vaihe, jossa verensokeriarvot ovat koholla, mutta eivät vielä täytä diabeteksen määritelmää. Tavallinen esiaste tyypin 2 diabetekselle.

F

FGM
Lyhenne termistä Flash Glucose Monitoring, jota kutsutaan suomeksi jatkuvaksi jaksoittaiseksi glukoosinseurannaksi. Menetelmässä ihon alle asetetun anturin lähelle viedään lukija (tai älypuhelin), joka lukee glukoosipitoisuuden ja näyttää sen yhdessä trendinuolen ja muutaman tunnin historian kanssa.

G

GAD-vasta-ainetutkimus
GAD (glutamaattidekarboksylaatti) on yksi niistä vasta-aineista, joita elimistö muodostaa beetasoluja vastaan, ja se on siksi tärkeä merkkiaine tyypin 1 diabeteksen diagnosoinnissa.
Geneettinen riski
Riski (todennäköisyys) sille, että henkilö kantaa taudille altistavia perintötekijöitä, että hän itse sairastuu perinnölliseen tautiin tai että hän siirtää taudille altistavia perintötekijöitä eteenpäin.
Geneettiset tekijät
(perintötekijät) Tekijät, jotka vaikuttavat sairauksien periytyvyyden todennäköisyyteen.
Glukoosi
Sana on peräisin kreikan kielen sanasta glukus, joka tarkoittaa makeaa. Glukoosi on yksinkertainen sokeri (monosakkaridi), jota muodostuu elimistön pilkkoessa hiilihydraatteja. Veressä olevaa glukoosia kutsutaan veren glukoosiksi tai verensokeriksi.

H

Haima
(pankreas) 15–25 cm pitkä elin vatsaontelossa mahalaukun takana ja pohjukaissuolen tuntumassa. Haima osallistuu ruoansulatukseen erittämällä suoleen entsyymipitoisia ruoansulatusnesteitä.Haimassa sijaitsevat myös Langerhansin saarekkeet, jotka koostuvat eri hormoneja tuottavista soluista mukaan lukien insuliinia tuottavista beetasoluista.
Haimansiirto
Kirurginen toimenpide, jossa (kuolleen) elinluovuttajan haima siirretään tyypin 1 diabeetikolle.
Hemoglobiini
(Hb) Happea sitova proteiini punasoluissa. Hemoglobiinin tehtävä on kuljettaa happea elimistön kudoksiin.
Hiilihydraatit
Ryhmä sokeriyhdisteitä (sakkarideja). Ruoansulatuksessa hiilihydraatit pilkkoutuvat glukoosiksi, joka toimii elimistön solujen energianlähteenä. Hiilihydraatit jaetaan nopeisiin ja hitaisiin sen mukaan, kuinka nopeasti ne pilkkoutuvat ja vaikuttavat veren glukoosipitoisuuteen.
Hormoni
Elimistön tuottamia aineita, jotka säätelevät solujen ja elinten toimintaa. Hormonit kulkevat verenkierron mukana ja toimivat eräänlaisina viestinviejinä solujen tai elinten välillä.
Hyperglykemia
Liian korkea veren glukoosipitoisuus (korkea verensokeri).
Hypoglykemia
Liian matala veren glukoosipitoisuus (alhainen verensokeri).

I

Immuunijärjestelmä
Elimistön puolustusjärjestelmä taudinaiheuttajia, kuten viruksia, bakteereja ja loisia, vastaan. Immuunijärjestelmään kuuluvat muun muassa imuneste ja valkosolut.
Infuusio
Nesteen anto suoraan vereen kanyylin kautta.
Insuliini
Elintärkeä hormoni, jota tuottavat haiman Langerhansin saarekkeissa olevat beetasolut. Insuliini mahdollistaa solujen energialähteenä toimivan glukoosin soluunoton verenkierrosta, ja näin insuliini myös säätelee veren glukoosipitoisuutta.
Insuliiniherkkyystekijä
Arvo, joka kertoo, kuinka paljon veren glukoosipitoisuus laskee yhden insuliiniyksikön vaikutuksesta. Siitä käytetään myös lyhennettä IHT.
Insuliinikynä
Diabeetikoille kehitetty eräänlainen injektioruisku, jonka avulla insuliinin ottaminen on helppoa ja turvallista
Insuliinipumppu
Lääkintälaite, joka mahdollistaa insuliinin jatkuvan ja hyvin tarkan annon. Pumppu koostuu ohuesta kanyylista, insuliinisäiliöstä ja pumppuyksiköstä. Insuliinipumppuja on erityyppisiä, esimerkiksi letkullisia ja letkuttomia. Pumppu ohjelmoidaan antamaan insuliinia jatkuvasti elimistön perustarpeen täyttämiseksi. Jatkuva anto säädetään yksilöllisesti, ja sitä voidaan myös muuttaa tilapäisesti. Aterioiden yhteydessä ja tilanteissa, joissa kohonnut verensokeri on korjattava, pumpun avulla otetaan bolus eli lisäannos insuliinia.
Insuliiniresistenssi
Elimistön solujen kyvyttömyys reagoida insuliiniin, mikä vähentää glukoosin soluunottoa. Insuliiniresistenssin oireet muistuttavat insuliininpuutoksen oireita, vaikka insuliinin määrä elimistössä on normaali.
Insulinooma
Haimassa sijaitseva kasvain (usein hyvälaatuinen), jonka solut voivat tuottaa suuria määriä insuliinia ilman, että elimistön normaali insuliinin määrää säätelevä mekanismi vaikuttaa niihin.
Islet transplant
Ohut (usein pehmeä ja joustava) putki, joka asetetaan verisuoneen tai ihonalaiseen rasvakudokseen nesteen ja/tai lääkkeen antoa varten.

J

Jalkahoitaja
Jalkahoitaja-nimikettä voivat käyttää ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt, joita ei ole rekisteröity terveydenhuollon ammattilaisiksi. Nimikettä ei pidä sekoittaa jalkojenhoitajiin ja jalkaterapeutteihin.
Jalkojenhoitaja
Jalkojenhoitajat ja jalkaterapeutit ovat alaraajojen ja jalkaterien vaivoja hoitavia ja ehkäiseviä terveydenhuollon ammattilaisia. Nimikkeitä ei pidä sekoittaa jalkahoitajaan.

K

Kalori
Energian yksikkö. Kilokaloria (kcal), joka tarkoittaa tuhatta kaloria, käytetään usein elintarvikkeiden energiasisällön yksikkönä.
Kapseloitujen saarekesolujen siirto
Tyypin 1 diabeteksen hoitomenetelmä, jossa kapseloituja Langerhansin saarekkeiden soluja siirretään haimaan.
Ketoaineet
Rasvahappojen pilkkoutuessa syntyviä happamia yhdisteitä. Normaalisti elimistö selviää kohonneista ketoainepitoisuuksista ongelmitta, mutta insuliininpuutoksesta kärsivillä diabeetikoilla pitoisuus voi nopeasti nousta haitalliseksi ja aiheuttaa ketoasidoosin.
Ketoasidoosi
(diabeettinen) Vakava tyypin 1 diabeteksen komplikaatio, joka johtuu insuliinin puutteesta. Kun elimistö ei kykene käyttämään glukoosia energialähteenä, se polttaa energiaksi rasvaa. Tällöin syntyviä yhdisteitä kutsutaan ketoaineiksi. Ketoasidoosissa ketoaineita muodostuu haitallisia määriä, jolloin veren pH-arvo laskee (veri muuttuu happamaksi).
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Keskusteluterapian muoto, jossa psyykkisiä ongelmia pyritään vähentämään uusien käyttäytymis- ja ajattelumallien avulla.
Kolesteroli
Rasvan kaltainen aine (lipidi), joka on tärkeä solukalvojen rakennusaine. Kolesterolia muodostuu maksassa, mutta sitä on myös tietyissä elintarvikkeissa.
Kouristuskohtaukset
Kouristuskohtauksia voi syntyä tiettyjen aivosoluryhmien aktivoituessa poikkeavalla tavalla.

L

Lihavuus
Terveydelle haitallinen ylipaino. Määritelmänä käytetään usein painoindeksiä yli 30

M

Metaboliset häiriöt
Tilat, joissa elimistön aineenvaihduntaan liittyvät toiminnot ovat epätasapainossa.
mmol/l
(millimoolia per litra) Yksikkö, jota käytetään muun muassa veren glukoosipitoisuuden mittaukseen. Kertoo molekyylien määrän yhtä nestelitraa kohden (normaali veren glukoosipitoisuus voi olla esimerkiksi 6,022 × 1020 glukoosimolekyyliä litraa verta kohden).

N

Neuropatia
Puutumista tai pistelyä aiheuttavat hermovauriot. Perifeerinen neuropatia kohdistuu käsiin, jalkateriin ja käsivarsiin.

O

Oftalmologi
Silmätautien erikoislääkäri.
Oire
Objektiivisesti havaittava merkki sairaustilasta tai elimistön toimintahäiriöstä. Oireita ja niiden yhdistelmiä analysoimalla voidaan tehdä diagnooseja. Useiden toisiinsa liittyvien oireiden samanaikaista esiintymistä kutsutaan usein oireyhtymäksi.

P

Paastoplasman glukoosi
(fP-Gluk) Veren glukoosipitoisuuden mittaus yön yli paaston jälkeen. Tutkimusta voidaan käyttää diabeteksen diagnosointia ja myös diabeteksen hoidon mukauttamista varten.
Painoindeksi/BMI
Painoindeksi (BMI, Body Mass Index) on mitta-arvo, joka osoittaa, onko henkilö mahdollisesti yli- tai alipainoinen. Painoindeksi yli 25 lasketaan ylipainoksi ja painoindeksi yli 30 lihavuudeksi. Painoindeksi lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden neliöllä (m2).
Palpitaatio
Katso Sydämentykytys.
Pankreas
Katso Haima.
Pediatria
Lastentautioppi. Lastentautiopin erikoislääkäriä kutsutaan pediatriksi (tai lastenlääkäriksi).
Perifeerinen neuropatia
Katso Neuropatia.
Plasman glukoosi
(P-Gluk) Veren glukoosipitoisuuden mittaus satunnaisena ajankohtana, ei paaston jälkeen.
Polydipsia
Epänormaalin voimakas jano. Tavallinen diabeteksen oire.
Polyuria
Epänormaalin suuri virtsan määrä (yli 2,5 litraa/vrk). Tavallinen diabeteksen oire, johon liittyy lisääntynyt virtsaamisen tarve (diureesi).
Psykologi
Psykologi on psyykkisten, tunneperäisten tai käyttäytymiseen liittyvien häiriöiden hoitoon erikoistunut terveydenhuollon ammattilainen.

R

Rasitusrintakipu
(angina pectoris) Rasitusrintakivun aiheuttaa sepelvaltimoiden heikentynyt verenkierto, joka puolestaan johtuu yleensä rasvan kertymisestä sepelvaltimoihin (ateroskleroosista).
Ravitsemusterapeutti
Ravinnon ja ravitsemuksen asiantuntija, joka antaa neuvontaa erityisruokavaliota sairauden vuoksi tarvitseville henkilöille.
Remissio
Ajanjakso kroonisessa sairaudessa, jolloin oireet lieventyvät tai häviävät tilapäisesti.

S

SGLT2
n estäjät: Lääkkeitä, jotka lisäävät glukoosin erittymistä eli poistumista munuaisten (virtsan) kautta ja pienentävät siten veren glukoosipitoisuutta. Käytetään pääasiassa tyypin 2 diabeteksen hoidossa.
Saarekesolujen siirto
Vaikean tyypin 1 diabeteksen hoitomuoto, jossa potilaaseen siirretään insuliinia tuottavia saarekesoluja (Langerhansin saarekkeita) kokonaisen haiman sijaan.
Saarekesolut
Haimassa olevat saarekemaiset soluryhmät (Langerhansin saarekkeet), joissa insuliinia tuottavat solut sijaitsevat
Saarekkeet
Haimassa olevat saarekemaiset soluryhmät (Langerhansin saarekkeet), joissa insuliinia tuottavat solut sijaitsevat.
Sammas
(suun hiivasieni-infektio) Candida albicans -hiivasienen aiheuttama infektio, joka voi aiheuttaa valkeaa katetta suun limakalvoille ja kieleen.
Sepsis
(verenmyrkytys) Vakava (usein hengenvaarallinen) yleisinfektio, jossa elintärkeiden elinten, kuten sydämen, aivojen, keuhkojen ja munuaisten, toiminta voi vaarantua.
Sokerirasituskoe
(glukoosirasituskoe) Tehdään diabetesta epäiltäessä. Testissä paastonnut henkilö juo suurehkon määrän veteen sekoitettua glukoosia. Verensokeri mitataan 2 tuntia tämän jälkeen. Diabeteksessa (tai diabeteksen esiasteessa) henkilön verensokeri on normaalia korkeampi.
Solunulkoinen neste
Solujen välissä oleva neste elimistön pehmytkudoksissa. Solunulkoinen neste auttaa kuljettamaan ravintoaineita ja happea soluihin ja kuona-aineita soluista pois.
Sormenpäämittaus
Verensokerin mittausmenetelmä, jossa sormenpäästä otetaan verta neulalla (tai lansetilla).
Sydämentykytys
Tunne siitä, että sydän lyö tavallista nopeammin tai voimakkaammin.

T

Tavoitealue
Veren glukoosin suositeltu pitoisuusalue.
Testosteroni
Kivesten tuottama mieshormoni.
Toksiini
Jonkin elävän organismin tuottama myrkyllinen aine.
Tyypin 1 diabetes
Sairaus, jossa elimistön oma immuunijärjestelmä on hyökännyt haiman insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan ja tuhonnut ne. Tästä aiheutuva insuliininpuutos johtaa verensokerin kohoamiseen ja vaatii insuliinihoitoa. Tyypin 1 diabetesta kutsutaan myös nuoruustyypin diabetekseksi, vaikka sairaus voikin alkaa myös myöhemmässä elämänvaiheessa.
Tyypin 2 diabetes
Sairaus, jossa elimistö muun muassa muuttuu resistentiksi insuliinille, jolloin oma insuliinintuotanto ei riitä. Seurauksena on verensokerin kohoaminen. Tyypin 2 diabetesta kutsutaan myös aikuistyypin diabetekseksi, vaikka sairaus voikin alkaa myös lapsuudessa.

U

Ulkosynnyttimien kutina
katso Alapään kutina

V

Veren glukoosi
Glukoosin määrä veressä. Mittauksessa käytetään yksikköä mmol/l (millimoolia per litra). Kutsutaan myös verensokeriksi.
Veren glukoosipitoisuus
Glukoosin määrä veressä. Mittauksessa käytetään yksikköä mmol/l (millimoolia per litra). Kutsutaan myös verensokeriksi.
Verenpaine
Paine, jonka veri kohdistaa verisuonten seinämiin. Verenpaine käsittää kaksi arvoa: 1. Systolinen verenpaine eli yläpaine tarkoittaa painetta sydämen supistuessa (sydämen pumpatessa verta ulos). 2. Diastolinen verenpaine eli alapaine tarkoittaa painetta sydämen laajentuessa (sydämen täyttyessä verellä). Suomessa verenpaineen mittaamisessa käytetään yksikköä mmHg (millimetriä elohopeaa).
Verensokerin hallinta
Veren glukoosipitoisuuksien ylläpitäminen ja korjaaminen.
Virtsatietulehdus
Yhteisnimitys erilaisille virtsateiden infektioille. Yleisin niistä on virtsarakkotulehdus eli kystiitti.
Virus
Pieni organismi, jolla ei ole omaa solurakennetta eikä aineenvaihduntaa, mutta jossa on kuitenkin perintötekijöitä (DNA:ta tai RNA:ta). Virukset lisääntyvät tunkeutumalla isäntäsoluun ja saamalla sen valmistamaan uusia viruspartikkeleita.
Virusinfektio
Viruksen aiheuttama infektio

Y

Ympäristötekijät
Ulkoiset tekijät (elinympäristössä), jotka vaikuttavat terveyteen tai hyvinvointiin. Esimerkiksi saasteet tai lämpötila.

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa