Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Liikunta ja urheilu insuliinipumpun kanssa

Liikunta ja urheilu insuliinipumpun kanssa

Moni harrastaa liikuntaa tai jotakin urheilulajia pitääkseen itsensä kunnossa ja voidakseen hyvin. Tähän joukkoon kuuluvat myös tyypin 1 diabeetikot. Voisi kuvitella, että insuliinipumppu haittaa urheilemista ja treenaamista, mutta itse asiassa asia on päinvastoin. Insuliinipumpulla on monta etua liikunnan kannalta.

Miksi insuliinipumppu sopii liikuntaan ja urheiluun niin hyvin?

null

Tyypin 1 diabeetikoilla liikunta lisää tyypillisesti hypoglykemioiden riskiä. Insuliinipumppu mahdollistaa annosten vaivattoman säätämisen liikunnan yhteydessä, jolloin hypoglykemiariski ja suoritusten aikaiset keskeytykset vähenevät.

Liikkuessa lihakset ja muu elimistö käyttävät enemmän glukoosia kuin paikallaan ollessa. Siksi on tavallista, että verensokeri laskee liikunnan aikana tai sen jälkeen ja syntyy hypoglykemia. Liikunnan vaikutus verensokeriin riippuu monesta tekijästä: edellisen aterian hiilihydraattimäärästä, liikunnan tehosta ja kestosta, insuliinin määrästä ja myös muista elimistön hormoneista.

Insuliinipumpun käyttö ennen liikuntaa ja sen aikana

Insuliinipumppu helpottaa insuliiniannosten säätämistä ennen liikuntaa, sen aikana ja sen jälkeen hypoglykemian välttämiseksi.

Jos aiot harrastaa liikuntaa yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuuttia, seuraavista vinkeistä voi olla hyötyä liikunnan aikaisen matalan verensokerin ehkäisyssä: 

  • pienennä insuliinipumpun basaaliannosta
  • syö tai juo hieman ylimääräisiä hiilihydraatteja
  • pienennä liikuntaa edeltävän aterian yhteydessä ottamaasi bolusannosta.

Mahdollisuus pienentää pumpun basaalia tilapäisesti on suuri etu liikunnan ja urheilun kannalta. Toisin kuin monipistoshoidossa, jossa aiemmin otettua pitkävaikutteista insuliiniannosta ei voi säätää jälkikäteen, pumpun basaaliannoksen pienentäminen vaikuttaa elimistöön noin tunnin kuluttua.

Suunnitellun liikunnan yhteydessä suositellaan yleensä basaalin pienentämistä noin tunti ennen suorituksen alkamista liikunnan aikaisen hypoglykemian ennaltaehkäisemiseksi. Se, kuinka paljon annosta on tarpeen pienentää, riippuu esimerkiksi liikunnan tyypistä, rasittavuudesta ja kestosta sekä vuorokaudenajasta. Veren glukoosipitoisuuden lasku voi jatkua myös liikuntasuorituksen jälkeen, sillä lihasten insuliiniherkkyys on edelleen kohonnut.

Pumpusta on hyötyä myös spontaanissa liikunnassa, kunhan tilapäinen basaalin pienennys tehdään heti liikunnan alkaessa.

Pumppu mahdollistaa suuremman joustavuuden ja omaehtoisuuden liikunnan suhteen, mutta helpottaa myös liikunnan suunnittelua ja liikuntaan valmistautumista. Kun elimistössä on vähemmän insuliinia, liikuntaan liittyvän hypoglykemian riski on pienempi.

Lasten urheiluharrastusten ja liikkumisen ilon kannalta pumppuhoidon tarjoama joustavuus ja säädettävyys ovat erityisen arvokkaita.

Muista!

Kun urheilet ja liikut, huolehdi aina siitä, että joku muista osallistujista tietää, että sinulla on diabetes ja insuliinipumppu.  Pidä aina nopeita hiilihydraatteja mukanasi.

Kuten muutenkin pumppuhoidossa, pidä mukanasi ”hätäpakkausta”, jossa on ylimääräistä insuliinia ja pumpputarvikkeita kaiken varalta.

Verensokerin hallinta ja liikunta

Veren glukoosipitoisuuden helppo ja luotettava seuranta on tarpeen, kun halutaan valmistautua harjoituksiin tai muuhun liikuntaan ja välttää matalasta (tai joissain tapauksissa korkeasta) verensokerista aiheutuvat keskeytykset.  Koska insuliiniannosta on suositeltavaa säätää jo pari tuntia ennen liikuntaa, verensokerin tilanteesta on hyvä olla selvillä jo silloin.

CGM-järjestelmä varoitustoimintoineen on monelle korvaamaton apu nimenomaan liikunnan yhteydessä. Sen avulla verensokeria on helppo tarkkailla liikunnan aikana. Lisäksi järjestelmä voi varoittaa verensokerin  nopeasta laskusta, jolloin hypoglykemian ehtii ehkäistä syömällä nopeita hiilihydraatteja.

Liikunnan jälkeen insuliiniherkkyys on usein vielä tuntien ajan tavallista suurempi – ja verensokeri siten alttiina laskulle. Siksi on tärkeää seurata verensokeria myös liikunnan jälkeisten tuntien aikana. Jos liikunta ajoittuu myöhäiseen iltaan, tämä koskee myös alkuyötä.

Milloin insuliinipumppua ei pidä käyttää?

Vaikka insuliinipumpusta on yleisesti ottaen suuri apu liikkuville ja urheileville diabeetikoille, on tilanteita, joissa tietyn tyyppisiä pumppuja ei voi tai pidä käyttää. Vesilajeja harrastettaessa on irrotettava pumput, jotka eivät ole vesitiiviitä. Kontaktilajeissa, kuten painissa, ja joissakin rajuissa joukkuelajeissa ei pidä käyttää letkullisia pumppuja, koska pumput voivat irrota letkustaan. Letkulliset pumput on siis näissä tapauksissa ensin irrotettava. Pumpun irrottamista paria tuntia pidemmäksi aikaa ei suositella, ja irrottamisaikana väliin jääneet insuliiniannokset voi olla tarpeen korvata ylimääräisellä insuliinilla jälkeenpäin.

On kuitenkin saatavana myös vesitiiviitä ja letkuttomia pumppuja, joita voi käyttää edellä kuvatuissa tilanteissa. Niiden avulla käyttäjä voi välttää sekä irrottamisen hankaluudet että keskeytykset insuliinin annossa.

DIA.FI.099-01-FEB2021-B

Lähteet

  1. Christine Shugart, Jonathan Jackson, Karl B Fields. Diabetes in sports. Sports Health. 2010 Jan;2(1):29-38
  2. R. Codella, I Terruzzi, L Luzi. Why should people with type 1 diabetes exercise regularly? Acta Diabetol 2017 Jul;54(7):615-630.
  3. M.C Ridell et al. Exercice management in type 1 diabetes : a consensus statement. The Lancet, 23 janvier 2017.
  4. Klemen Dovc, Tadej Battelino. Evolution of Diabetes Technology. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):1-18. doi: 10.1016/j.ecl.2019.10.009. Epub 2019 Dec 4.

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa