Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Stressi ja diabetes

stressi ja diabetes

Stressi ja diabetes

Stressin mahdollisia vaikutuksia diabetekseen on viime vuosina arvioitu useissa tieteellisissä tutkimuksissa, ja on osoitettu, että vaikutuksia voi myös oppia ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan. Tämä artikkeli sisältää hyödyllistä tietoa diabeteksen ja stressin välisestä yhteydestä sekä neuvoja, jotka voivat auttaa sinua hallitsemaan arkielämän stressitilanteita.

Onko diabetes syypää stressiin?

Lähes 9 000 aikuista käsittävässä tutkimuksessa havaittiin, että diabeteksen hoito aiheuttaa ahdistusta ja stressiä peräti 45 prosentilla diabeteksen kanssa elävistä.

Jatkuva verensokerin seuraaminen, ruokavalion noudattaminen ja insuliinin ja/tai muiden diabeteslääkkeiden ottaminen voivat vaikuttaa negatiivisesti päivittäiseen hyvinvointiin. Matala verensokeri (hypoglykemia), muutokset hoidossa ja uuteen tekniikkaan (esim. insuliinipumppuhoitoon tai jatkuvaan glukoosinseurantaan) perehtyminen voivat myös osaltaan aiheuttaa stressiä.

Ihmisten tapa reagoida stressaaviin tilanteisiin ja tapahtumiin vaihtelee eri henkilöiden välillä. Osa kykenee suhtautumaan stressiin myönteisenä haasteena. Ihmisten erilaisille reaktioille on monta selitystä. Tilanne, jossa stressiä syntyy, on tärkeä tekijä, mutta myös henkilökohtaisella historialla ja ympäristön tuella tai sen puutteella on suuri merkitys.

Vaikuttaako stressi verensokeriin?

Stressi kuuluu elimistön luonnollisiin keinoihin reagoida uhkaavana koettuun tilanteeseen.

Keho valmistautuu silloin toimintaan – ”taisteluun tai pakoon” – minkä vuoksi sen on lisättävä energiavarojaan. Yksi tapa siihen on tuottaa erilaisia stressihormoneja, kuten kortisolia. Kortisoli lisää glukoosin (sokerin) ja lipidien (rasvojen) vapautumista vereen. Tämä saa aikaan verensokerin kohoamisen lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.  

Tarkka mekanismi, jolla stressi vaikuttaa verensokeriin, on monimutkainen, eikä sitä vielä täysin tunneta.  Tutkimustieto antaa kuitenkin viitteitä siitä, että vain krooninen stressi vaikuttaa pitkäaikaiseen verensokerin hallintaan ja siten HbA1c-arvoon.

Monissa tutkimuksissa on myös selvinnyt, että stressin vaikutus diabetekseen saattaa olla epäsuoraa. Stressi ja huoli voivat heikentää hoitoon ja elintapoihin kohdistuvaa tarkkuutta ja motivaatiota (tupakointi, alkoholinkäyttö, liikunnan määrä ja ruokavalio), mikä puolestaan heikentää verensokerin hallintaa.

Lisäksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, etteivät kaikki stressitilanteet vaikuta verensokeriin negatiivisesti. Tutkittavia kehotettiin erottelemaan kokemansa myönteiset stressaavat tapahtumat (esim. kihlautuminen, lapsen syntymä tai työpaikan vaihto) ja kielteiset stressaavat tapahtumat (esim. riita tai läheisen kuolema) viimeisen vuoden ajalta.

Tulokset osoittivat, että ne tutkittavat, joiden verensokeri oli keskimäärin korkeampi, olivat kokeneet negatiivista stressiä, kun taas positiivista stressiä raportoineiden tutkittavien verensokerin hallinta oli yleisesti ottaen parantunut!

Vinkkejä stressin hallintaan

Seuraavien on useissa tutkimuksissa havaittu olevan hyödyllisiä stressin hallinnassa:

  • Opi tuntemaan stressin lähteet ja pyri vähentämään niiden vaikutusta esim. lihasrentoutuksella, hengitysharjoituksilla, meditoinnilla ja myönteisyydellä. 
  • Aseta itsellesi kohtuullisia, mitattavia tavoitteita, kuten 20 minuutin kävely kolmena päivänä viikossa samaan aikaan päivästä.
  • Lisää arkeesi mukavaa vapaa-ajan tekemistä.
  • Ahdistusta vähentävistä lääkkeistä tai masennuslääkkeistä saattaa olla apua (käänny mahdollista hoitoa varten aina lääkärin puoleen).

Stressinhallinnan myönteiset vaikutukset edistävät henkistä hyvinvointia, ja on olemassa tutkimustietoa, jonka mukaan ne voivat parantaa myös verensokerin hallintaa.

DIA.FI.177-01-MAJ2022

Källor

  1. Hackett R.A. Type 2 diabetes mellitus and psychological stress — a modifiable risk factor. Nature Reviews Endocrinology, sept. 2017, volume 13, pages 547–560(2017). doi: 10.1038/nrendo.2017.64.
  2. Hilliard M.E. and al. Stress and A1c Among People with Diabetes Across the Lifespan. Curr Diab Rep. August 2016; 16(8): 67. doi:10.1007/s11892-016-0761-3.
  3. Surwit R.S and al. Stress Management Improves Long-Term Glycemic Control in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2002 Jan; 25(1): 30–4. doi: 10.2337/diacare.25.1.30.
  4. Lloyd C., Smith J., Weinger K. Stress and Diabetes: A Review of the Links. Diabetes Spectrum 2005 Apr; 18(2): 121–127. doi : 10.2337/diaspect.18.2.121
  5. Hackett R.A. and Steptoe A. Psychosocial Factors in Diabetes and Cardiovascular Risk. Curr Cardiol Rep. 2016 Oct; 18(10): 95. doi: 10.1007/s11886-016-0771-4.

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa