Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Yleiset käyttöehdot

Sivuston www.makingdiabeteseasier.com/fi yleiset käyttöehdot

Sivuston käyttö tapahtuu voimassa olevien säännösten sekä seuraavien yleisten käyttöehtojen (jäljempänä ”Yleiset käyttöehdot") puitteissa. Tätä Sivustoa käyttämällä käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset käyttöehdot kokonaisuudessaan rajoituksetta ja varauksetta ja ymmärtää, että niitä pidetään ensisijaisina suhteessa kaikkiin muihin Nordicinfu Care AB:n kanssa tehtyihin sopimuksiin.

1. Sivuston tarkoitus ja Sivuston kautta levitettävien tietojen luonne

1.1 Sivuston tehtävä

Sivuston julkaisija on Nordicinfu Care AB, joka on diabetes-potilaille tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden tarjoaja.

Sivuston, sen toimintojen ja tietojen tarkoituksena on tarjota tietoa diabeteksesta, diabeteksen hallinnasta ja Nordicinfu Care AB:sta.

Sivusto on tarkoitettu kaikille diabeteksesta kiinnostuneille. Jokaiseen Sivustoa käyttävään henkilöön riippumatta hänen asemastaan (yksityishenkilö tai ammattilainen), sijainnistaan, Sivustolle ottamansa yhteyden tavasta ja Sivuston tietojen käyttötarkoituksesta, viitataan jäljempänä termillä ”Käyttäjä”.

1.2 Sivustolla julkaistavien tietojen luonne

Kaikkeen Sivustolla olevaan tietoon viitataan jäljempänä termillä ”Sisältö”.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että Sisältö on tarkoitettu Suomen tasavallassa asuville henkilöille; Sivuostolla olevat tiedot eivät välttämättä sovellu muualle kuin Suomeen, koska lainsäädäntö ja lääketieteelliset käytännöt voivat olla muualla erilaisia.

Nordicinfu Care AB:n Sivustolla tarjoama Sisältö on luonteeltaan vaihtelevaa, ja voi sisältää, muun muassa, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta, Nordicinfu Care AB:hen, diabetekseen ja/tai diabeteksen hallintaan tai Nordicinfu Care AB:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä tietoja, käytännönläheisiä potilaiden ja heidän hoitajiensa arkea koskevia artikkeleita, suosituksia, veloituksetta ladattavaksi tarjottavia tiedostoja ja tilattavia palveluita, esim. uutiskirje, tuotteiden käyttöohjeet, esitteet jne.

Nordicinfu Care AB noudattaa äärimmäistä varovaisuutta valmistellessaan ja julkaistessaan Sisältöä.

Sivustolla saatavilla olevaa Sisältöä päivitetään säännöllisesti, ja viimeisimmän päivityksen ajankohta on näkyvillä kotisivulla. Sisältö voi siitä huolimatta vaatia päivityksiä, joita ei ole välttämättä tehty konsultoinnin ajankohtana teknisistä tai muista syistä tai kun tiedot ovat muuttuneet. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa päivitysten teko on estynyt teknisistä syistä, Nordicinfu Care AB pyrkii kaikin keinoin päivittämään, korjaamaan tai muuttamaan Sivustoa tarvittavalla tavalla.  Nordicinfu Care AB Sivuston julkaisijana varaa tarvittaessa oikeuden vetää pois Sisältöä tai tehdä siihen muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia koska tahansa ilman ennakkovaroitusta.

Nordicinfu Care AB:n tarjoama Sisältö annetaan yleisesti ainoastaan tiedotuskäyttöön. Vaikka kaikin tavoin on pyritty varmistamaan Sivustolla olevien tietojen luotettavuus, Nordicinfu Care AB ei anna minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta Sivustolla tarjotun Sisällön, tuotteiden ja palveluiden tietojen kattavuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä tai Sivustolla annettujen tietojen käytöstä.

– Sivustolla olevat, luonteeltaan lääketieteelliset tiedot eivät missään tapauksessa korvaa lääkärintarkastusta, lääkärikäyntiä tai lääketieteellistä diagnoosia.

Näin ollen Käyttäjä hyväksyy, että hänelle tarjottu Sisältö ei ole sen paremmin täydellistä kuin kattavaakaan. Vastaavasti Käyttäjä hyväksyy, että Sisältö:

  • ei ole lääkärinlausunto
  • ei mahdollista diagnoosia
  • ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa neuvontaa tai suosituksia
  • ei ole suositus käyttää mitään tiettyä lääkevalmistetta ja/tai hoitomenetelmää.

Käyttäjä hyväksyy, että Sisältö ei ole millään tavoin suoraan tai epäsuorasti lääketieteellisen hoidon mainontaa.

Nordicinfu Care AB ei pysty millään keinoin arvioimaan Käyttäjän terveydentilaa, ei edes Käyttäjän Sivustolla antamien tietojen perusteella, ja Käyttäjä on itse vastuussa kaikista päätöksistä ja toimenpiteistä, joita hän tekee Sivustolle syötettyjen tai Sivustolta lukemiensa tietojen pohjalta.

Näin ollen Nordicinfu Care AB:ta ei voida saattaa vastuuseen Sivuston Sisällöstä, ja Sivuston Sisällön käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla yksinomaisella vastuulla.

Sivustolla tarjotun Sisällön laativat terveydenhuollon ammattilaiset, ja laatijoina voivat olla eri henkilöt. Nordicinfu Care AB:n toimituskunta arvioi ja kelpuuttaa Sisällön ennen sen julkaisemista.

Sivustolla todennäköisesti julkaistaan myös asiantuntijoiden mielipiteitä.

Tällaiset tiedot ovat ainoastaan ne esittäneiden asiantuntijoiden mielipiteitä ja ovat heidän vastuullaan. Nordicinfu Care AB ei pyri vaikuttamaan Sivustolla julkaistavien riippumattomien asiantuntijoiden mielipiteisiin millään tavoin eikä muuta niitä, vaan julkaisee ne sellaisenaan.

Tällaisten mielipiteiden julkaiseminen Sivustolla ei millään tavoin tarkoita, että Nordicinfu Care AB vahvistaisi, hyväksyisi, arvioisi tai takaisi kyseisten mielipiteiden paikkansapitävyyden.

2. Sivuston Yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

Sivuston käyttö tapahtuu voimassa olevien säännösten sekä Yleisten käyttöehtojen puitteissa. Käyttäjän pitää lukea Yleiset käyttöehdot ennen kuin hän alkaa käyttää Sivustoa. Jatkamalla Sivuston käyttöä Käyttäjä vahvistaa ja takaa lukeneensa Yleiset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Sivuston käyttöä koskevat ehdot

Sivustolla on osio, jolle pääsee kuka tahansa Käyttäjä ilman tunnistautumista (jäljempänä ”Julkinen osio”). Julkisen osion tarkoitus on tarjota tietoa diabeteksesta, diabeteksen hallinnasta, diabetes-potilaan hoidosta sekä Nordicinfu Care AB -yhtiöstä. Käyttäjä voi myös ladata veloituksetta joitakin asiakirjoja.

Sivuston käyttö on ilmaista. Se vaatii internet-yhteyden ja uudehkon selainversion sekä riittävän suorituskykyisen tietokoneen. Nordicinfu Care AB pidättää oikeuden peruuttaa, keskeyttää tai katkaista pääsyn Sivuston Julkiseen osioon tai sen osaan tai muuttaa tai rajoittaa osioon pääsyä, osion Sisältöä, ominaisuuksia tai saatavuutta ilman ennakkovaroitusta, eikä tällaisista toimista synny sille korvausvelvollisuutta.

Osiossa tarjotaan mahdollisuus Sivuston uutiskirjeen (”Uutiskirje”) tilaamiseen. Sovellettavien tietosuojasäännösten mukaisesti Käyttäjä voi peruuttaa Uutiskirjeen tilauksen koska tahansa kunkin Uutiskirjeen alalaidassa olevan peruutuslinkin avulla.

Alaikäisiä Käyttäjiä koskeva erityishuomautus

Sivuston käyttö on sallittu alaikäiselle hänen vanhempiensa, huoltajiensa tai hänestä vastaavien henkilöiden valvonnassa. Vanhempainvastuussa olevat vanhemmat, huoltajat tai muut henkilöt ovat vastuussa alaikäisten toimista, sillä heidän tulee valvoa alaikäisten älypuhelimen (tai tabletin) tai tietokoneen käyttöä. Sivuston Käyttäjän oletetaan olevan aikuinen tai toimivan sellaisen aikuisen valvonnassa, jolla on vanhempain- tai opettajanvastuu tai joka on muuten vastuussa alaikäisestä. Nordicinfu Care AB ei ole millään tavoin vastuussa siitä, jos Sivustoa käytetään väärin tai jos Sivustolla on vääriä tietoja.

4. Käytettävissä olevan Sisällön omistaja

Kaikki Sivuston elementit, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, teksti, kuvat, äänet ja audiovisuaaliset elementit, määrittelyt, näytöt ja yleisesti ottaen kaikki Nordicinfu Care AB:n Sivustolla tai Sivustoon liittyen esittämät tiedot ovat sovellettavien tekijänoikeuslakien suojaamia.

Nordicinfu Care AB ja/tai kolmannen osapuolen sisällöntarjoajat pysyvät tällaisten materiaalien ainoana omistajana ja pidättävät ja säilyttävät itsellään kaikki niihin liittyvät tekijänoikeudet, mukaan lukien kyseisten materiaalien kopiointia koskevat oikeudet. Sivustolla ja erityisesti verkkotunnuksen <makingdiabeteseasier.com/fi> alla esiintyvät tavaramerkit, kauppanimet, logot ja muut alkuperämerkinnät ovat Nordicinfu Care AB:n tavaramerkkejä tai sellaisten kolmansien osapuolten tavaramerkkejä, jotka ovat myöntäneet luvan niiden käyttämiseen Sivustolla.

Näin ollen näitä Yleisiä käyttöehtoja ei saa tulkita siten, että ne antaisivat Käyttäjälle minkäänlaista lupaa tai oikeutta käyttää Sivustolla esiintyviä tavaramerkkejä ilman Nordicinfu Care AB:n tai mainittujen kolmansien osapuolten antamaa kirjallista etukäteislupaa. Vastaavasti Käyttäjä ei saa itselleen mitään mainituista immateriaalioikeuksista tulostamalla tai lataamalla Sivustolta tietoja tai ohjelmistoja tai käyttämällä Sivuston toimintoja.

5.  Käyttöoikeus

Nordicinfu Care AB tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää Sivustoa näiden Käyttöehtojen puitteissa edellyttäen, että Käyttäjä hyväksyy Käyttöehdot.

Tässä tarkoituksessa Nordicinfu Care AB myöntää Käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirtokelpoisen oikeuden käyttää Sivustoa ja ladata sieltä Sisältöä ainoastaan omaan yksityiskäyttöönsä.

Nordicinfu Care AB pidättää oikeuden koska tahansa lisätä, poistaa tai muuttaa Sivuston sisältöä kokonaan tai peruuttaa tämän käyttöoikeuden.

Kaikkea Sivustolla olevaa Sisältöä saa ladata, kopioida tai tulostaa edellyttäen, että:

  • tietoja käytetään ainoastaan yksityisiin tai sisäisiin tarkoituksiin eikä millään tavoin kaupallisiin tarkoituksiin
  • tietoja ei siirretä missään muodossa kolmansille osapuolille
  • tietoja ei muuteta
  • kaikissa kopioissa näkyy Nordicinfu Care AB:n tekijänoikeusilmoitus.

Sivustolla olevien tietojen kaikki muu sellainen käyttö, jota ei ole nimenomaisesti sallittu, on ankarasti kielletty muuten kuin Nordicinfu Care AB:n kirjallisella etukäteissuostumuksella.

Huomautus: Nordicinfu Care AB:n tulee muokata tätä tekijänoikeuksia koskevien säännösten mukaisesti].

Tässä asiassa muistutamme ja tiedotamme Käyttäjälle tekijänoikeuslain säännöksistä, joka artiklan L. 122-5 kohtien 2 ja 3a kohtien mukaisesti sallii ”sellaisten kopioiden teon, jotka on varattu ainoastaan kopioijan omaan yksityiseen käyttöön ja joita ei ole tarkoitettu yleisempään käyttöön” sekä analyysit ja lyhyet lainaukset esimerkkien antamiseen ja havainnollistamiseen. ”Osittainen tai kokonainen esittäminen tai kopiointi ilman tekijän tai tekijänoikeuksien myöhempien omistajien tai edustajien suostumusta on lainvastaista" (artikla L. 122 kohta 4). Tällainen esittäminen tai kopiointi, tapahtuipa se millä tavoin tahansa, muodostaan artiklan L. 335 kohdan 2 ja tekijänoikeuslain mukaisen rangaistavan rikkomuksen.

6. Takuun ja vastuun rajoitukset

a. Periaatteet

Nordicinfu Care AB:ta tai ketään henkilöä, joka on ollut mukana Sivuston toteutuksessa, kehityksessä tai levittämisessä, mukaan lukien yhtiön tiedontoimittajat tai kumppanit, ei voida saattaa korvausvastuuseen siitä, miten Käyttäjä käyttää tietoja, tuotteita ja palveluita, joita Sivustolla on tai ehdotetaan ja/tai on sivustovierailun aikana ollut tai ehdotettu.

Nordicinfu Care AB voi muuttaa koska tahansa ja ilman ennakkovaroitusta Sivuston Sisältöä, minkä Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy jatkamalla Sivuston käyttöä.

Vaikka kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty Sivustolla olevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi, Nordicinfu Care AB ei anna minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta Sivustolla tarjotun Sisällön, tuotteiden ja palveluiden tietojen täydellisyydestä, kattavuudesta, tai oikeellisuudesta tai Sivustolla annettujen tietojen käytöstä.

Lukuun ottamatta henkilötietoja, joiden suhteen Nordicinfu Care AB sitoutuu ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että sen käytön kannalta, mihin ne on kerätty, virheelliset tai puutteelliset tiedot poistetaan tai korjataan, Nordicinfu Care AB:ta ei voida saattaa missään ominaisuudessa vastuuseen Sivustolla olevien tietojen tarkkuudesta, virheistä tai puutteellisuuksista, mistään päätöksistä, eikä varsinkaan mistään lääketieteellisistä ratkaisuista, sillä ne ovat sen ammattilaisen vastuulla, jonka seurannassa Käyttäjän terveydentila on.

b. Tietoturva

Käyttäjä hyväksyy, että huolimatta kaikista varotoimenpiteistä, joihin Nordicinfu Care AB on ryhtynyt, internet on tekniseltä luonteeltaan sellainen, että on mahdotonta täysin aukottomalla tavalla taata Sivuston saatavuus ja hyvät vasteajat ja tiedonsiirron tietoturva.

Näin ollen Käyttäjä suostuu käyttämään Sivustoa omalla riskillään ja hyväksyy, että Sivustolla tarjottujen tietojen ja palveluiden saatavuus voi keskeytyä ylivoimaisen esteen vuoksi tai sellaisten tilanteiden tai tapahtumien vuoksi, joihin Nordicinfu Care AB ei voi vaikuttaa, ja tiedoissa tai palvelussa voi olla teknisiä tai inhimillisiä virheitä, ja tällaisista seikoista johtuen voidaan joskus menettää tietoja.

Nordicinfu Care AB:ta tai ketään henkilöä, joka on ollut mukana Sivuston toteutuksessa, kehityksessä tai levittämisessä, mukaan lukien yhtiön tiedontoimittajat, ei voida saattaa korvausvastuuseen vahingoista, jotka johtuvat viruksista, ohjelmistovirheistä tai ohjelmista tai sovelluksista, jotka eivät ole yhteensopivia Käyttäjän infrastruktuurin kanssa, eikä vahingoista, joita Käyttäjä kärsii Sivustoon liittyvän puhelinverkon tai muun verkon tai palvelun rikkoutumisista, keskeytyksistä tai virheistä, kehityksestä, valvonnasta, ylläpidosta, teknisistä ongelmista, ylikuormituksesta tai kolmansien osapuolten tai Käyttäjän laiminlyönneistä tai virheistä.

Nordicinfu Care AB:ta tai ketään henkilöä, joka on ollut mukana Sivuston toteutuksessa, kehityksessä tai levittämisessä, mukaan lukien yhtiön tiedontoimittajat, ei voida saattaa vastuuseen mistään aineellisista tai aineettomista, suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Sivuston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Sivustoa tai siitä, että Käyttäjä on riippuvainen Sivustolla olevista tuotteista, palveluista tai tiedoista edes siinä tapauksessa, että Nordicinfu Care AB:lle olisi tästä erikseen kerrottu.

Tähän liittyen sovelletaan kaikkia vastuunrajoituksia, jotka koskevat suoria tai epäsuoria vahinkoja, mukaan lukien tietojen, tuottojen, asiakkaiden, tilausten maineen, yrityskuvan tai liiketoimintatilaisuuden menetys, liiketoiminnan keskeytyminen ja kaikki muut kaupalliset haitat.

7. Hypertekstilinkit

a. Linkit toisiin verkkosivustoihin

Sivustolla on linkkejä, joista pääsee siirtymään suoraan kolmansien osapuolten sivustoille. Nordicinfu Care AB ei voi ottaa mitään vastuuta sisällöistä, joita on saatavilla tai joita Käyttäjä tai kolmannet osapuolet käyttävät muilla sivustoilla, joihin se on laittanut Sivustolle linkkejä tai joita joku muu taho on voinut sinne laittaa yhtiön tietämättä, riippumatta siitä, ovatko kyseiset sivustot Nordicinfu Care AB:n kumppaneita vai eivät. Nordicinfu Care AB:lla ei ole toimituksellista valtaa tuollaisiin tietoihin.

Linkkien antaminen Sivustolla ei millään tavoin tarkoita, että Nordicinfu Care AB antaisi lupaa Sivustolla olevien tavaramerkkien, kauppanimien, logojen ja muiden sen omistamien elementtien käyttöön. Nordicinfu Care AB myös kieltäytyy ottamasta mitään vastuuta tällaisiin linkkeihin liittyvistä teknisistä vioista. Jos Käyttäjä siirtyy käyttämään Sivustolla olevien linkkien kautta jotakin kolmannen osapuolen sivustoa, tämä tapahtuu täysin Käyttäjän omalla vastuulla, ja häntä kehotetaan perehtymään kyseisen kolmannen osapuolen sivuston käyttöä sekä siellä mahdollisesti antamiensa tietojen käyttöä koskeviin ehtoihin.

b. Linkit Sivustolle

Sivustolle saattaa päästä jonkin kolmannen osapuolen sivustolla olevan, Sivustolle johtavan linkin kautta. Sivuston linkittäminen vaatii kuitenkin nimenomaisen kirjallisen ennakkosuostumuksen Nordicinfu Care AB:lta. Nordicinfu Care AB kieltäytyy ottamasta mitään vastuuta tiedoista, joita tällaisella Sivustolle linkittävällä kolmannen osapuolen sivustolla on.

Nordicinfu Care AB:n kanssa tehdyn etukäteissopimuksen puitteissa Sivustolle johtavan linkin pitää noudattaa seuraavia sääntöjä: 

Sivustolle johtava linkki ei saa vahingoittaa tai tahrata Nordicinfu Care AB:n tavaramerkkejä eikä loukata Nordicinfu Care AB:n tekijän- ja teollisoikeuksia. Se ei myöskään saa antaa virheellistä vaikutelmaa, että linkin sisältävä sivusto ja/tai linkin tarjoava organisaatio tai henkilö saisi korvausta tai tukea Nordicinfu Care AB:lta tai olisi yhtiöön jollakin tavoin sidoksissa.

Tätä Sivustoa tai sen osaa ei saa kehystää osaksi toista kehystä tai sivustoa, eikä Nordicinfu Care AB:n tekijän- ja teollisoikeuksia ei saa loukata Sivustoa hyödyntäen eikä Sivuston Sisältöä saa millään tavoin muuttaa.

Tälle Sivustolle johtavaa linkkiä ei saa laittaa millekään sivustolle, jonka sisältö on lainvastaista, ahdistelevaa, siveetöntä tai säädytöntä tai joka kannattaa väkivaltaa tai laitonta toimintaa, sisältää rasistista, toisten oikeuksia loukkaavaa, herjaavaa tai muuten paheksuttavaa tai sopimatonta kielenkäyttöä, siten kuin Nordicinfu Care AB oman harkintansa mukaan ne määrittelee.

Nordicinfu Care AB pidättää oikeuden oman harkintansa pohjalta vaatia Sivustolle tai sen johonkin osaan johtavan linkin poistamista mistä tahansa syystä ja ilman velvollisuutta perustella tätä vaatimusta.

8. Yleiset ehdot

Nordicinfu Care AB pidättää oikeuden muuttaa näiden Käyttöehtojen ehtoja. Jatkamalla Sivuston käyttöä ja selaamalla Sivustoa Käyttäjä hyväksyy kaikki tällaiset muutokset.

Nämä Käyttöehdot muodostavat Käyttäjän ja Nordicinfu Care AB:n koko sopimuksen, jonka puitteissa Käyttäjän Sivuston käyttö tapahtuu.

Näitä Käyttöehtoja tulkitaan ja sovelletaan Suomen lainsäädännön puitteissa. Sivuston käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Suomen tasavallan tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan puitteissa.

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa