Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Kuinka monella on diabetes Ruotsissa?

Kuinka monella on diabetes Ruotsissa ja maailmassa? Minkälaista tilastotietoa tyypin 1 diabeteksesta on olemassa? Ketkä ovat sairaudelle altteimpia ja miltä tulevaisuus näyttää? Lue päivitetty yhteenvetomme diabetesluvuista Suomessa ja koko maailmassa vuonna 2021.

Mikä diabetes on?

Mikä diabetes on? Diabetes on vaikea krooninen sairaus, jossa elimistö ei kykene tuottamaan riittävästi insuliinia tai käyttämään tuottamaansa insuliinia riittävän hyvin.

Järjestöt kuten Kansainvälinen diabetesliitto (IDF) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat yhtä mieltä siitä, että diabetes on yksi 2000-luvun nopeimmin kasvavista maailmanlaajuisista terveysongelmista.

Mutta kuinka monella on diabetes Ruotsissa? Entä koko maailmassa? Ketkä diabetekseen sairastuvat ja miksi? Ja mihin suuntaan kehitys on menossa?

Tämä artikkeli sisältää yhteenvedon vuoden 2021 tilastoista, jotka antavat vastauksen joihinkin näistä kysymyksistä. Lisäksi kerromme, missä maissa diabetesta on eniten, mitkä ihmisryhmät ovat eniten vaarassa sairastua ja millaisia muutoksia sairauden ehkäisemiseksi voi tehdä.

Diabetes: tilanne maailmassa vuonna 2021

Kuinka monella on diabetes Ruotsissa?

Diabetes: tilanne maailmassa vuonna 2021

Maailmassa oli vuonna 2021 arviolta yli puoli miljardia (537 miljoonaa) diabetesta sairastavaa 20–79‑vuotiasta henkilöä. Se on kokonaiset 10,5 prosenttia maailman väestöstä kyseisessä ikäryhmässä. 

Valtaosalla – yli 90 prosentilla – näistä ihmisistä on tyypin 2 diabetes. Tyypin 2 diabetesta voidaan todistetusti ennaltaehkäistä tai sen puhkeamista viivästyttää. Huomattava osa maailman diabetestapauksista olisi siis vältettävissä.

Lisäksi vuonna 2021 arviolta 541 miljoonalla ihmisellä oli heikentynyt glukoosinsietokyky (IGT) ja 319 miljoonalla ihmisellä korkea paastoverensokeri eli ei-diabeettinen paastohyperglykemia (IFG). 

Heikentynyt glukoosinsietokyky ja korkea paastoverensokeri tarkoittavat, että verensokeri on viitealueen yläpuolella, mutta alle sen arvon, jota diabetesdiagnoosin saaminen edellyttäisi. Tästä käytetään nykyisin usein nimitystä ”esidiabetes”. Esidiabetes voi lisätä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja saada diabetekseen liittyviä komplikaatioita. 

Kuinka moni kuolee diabetekseen?

Diabeteksen aiheuttama kuolleisuus on suuri. Vuonna 2021 arviolta 6,7 miljoonaa 20–79‑vuotiasta henkilöä maailmassa kuoli diabetekseen tai sen komplikaatioihin.

Tyypin 1 diabetesta koskevat tilastot

Kuinka moni elää tyypin 1 diabeteksen kanssa? Brittiläisessä Lancet Diabetes & Endocrinology -lääkärilehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan maailmassa oli vuonna 2021 noin 8,4 miljoonaa tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä. Heistä 18 prosenttia oli alle 20‑vvuotiaita, 64 prosenttia 20–59‑vvuotiaita ja 19 prosenttia 60‑vuotiaita tai sitä vanhempia.

Ikä, sukupuoli, maantieteellinen alue: missä ihmisryhmissä riski sairastua diabetekseen on suurin? 

Miksi diabetekseen sairastutaan? Iällä, sukupuolella ja asuinpaikalla voi olla merkitystä diabetesriskin kannalta.

 • Ikä: Vuoden 2021 arvioiden mukaan diabetes yleistyy kaikissa ikäryhmissä. Diabetesta on vähiten 20–24‑vuotiailla ja eniten 55–59‑vuotiailla.

 • Sukupuoli: Diabetesriski on yleisesti ottaen suurempi miehillä kuin naisilla. Vuonna 2021 diabetesta sairastavia miehiä oli 17,7 miljoonaa enemmän kuin naisia.

 • Kaupungit verrattuna maaseutuun: Vuonna 2021 diabetesta sairastavista 360 miljoonaa asui kaupungeissa ja 176,6 miljoonaa maaseudulla.

 • Maantieteellinen alue: Tietyillä maailman alueilla esiintyy enemmän diabetesta kuin muualla. Tällaisia ovat esimerkiksi Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, joissa diabeteksen esiintyvyys 20–79‑vuotiailla oli suurin maailmassa vuonna 2021. Esiintyvyyden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

Diabetesluvut maantieteellisen alueen mukaan

Diabetesluvut maantieteellisen alueen mukaan

Diabetesluvut maantieteellisen alueen mukaan

Diabetes ei ole kaikkialla yhtä yleinen. 10 maata, joissa diabetesta sairastavia aikuisia on eniten:

 1. Kiina

 2. Intia

 3. Pakistan

 4. Yhdysvallat

 5. Indonesia

 6. Brasilia

 7. Meksiko

 8. Bangladesh

 9. Japani

 10. Egypti

5 maata, joissa on eniten diabeteksesta johtuvia kuolemia:

 • Kiina

 • Yhdysvallat 

 • Intia 

 • Pakistan

 • Japani

Osassa näistä maista – esimerkiksi Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa – korkeat diabetesluvut voivat johtua myös väestön suuresta koosta. Väestön kokoon suhteutettuna diabeteksesta johtuvia kuolemia on eniten Singaporessa (29 %) ja Pakistanissa (29 %).

On myös tärkeää huomioida, että esimerkiksi Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja läntisellä Tyynellämerellä yli puolet diabetesta sairastavista ei ole saanut diagnoosia. 

Tuloerot 

Diabetesta esiintyy suhteellisesti enemmän alhaisen ja keskisuuren tulotason maissa. Yli kolme neljäsosaa maailman diabetesta sairastavista ihmisistä asuu tällaisissa maissa.

Diabetesta tietämättään sairastavista ihmisistä lähes 90 prosenttia asuu alhaisen tulotason maissa.

Diabetes lapsilla

Diabetes lapsilla

Diabetes lapsilla

Vuonna 2021 yli 1,2 miljoonalla lapsella ja nuorella oli tyypin 1 diabetes, ja heistä 54 prosenttia oli alle 15‑vuotiaita.

Tyypin 1 diabetes on lapsilla ja nuorilla yleisin diabeteksen muoto. Vuonna 2021 maailmassa oli 1 211 900 tyypin 1 diabetesta sairastavaa alle 20‑vuotiasta lasta ja nuorta.

Tyypin 1 diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria on eniten Euroopassa: yhteensä 295 000. 

Monella maailman alueella ei ole saatavana epidemiologisia tietoja nuoruudessa puhkeavasta tyypin 2 diabeteksesta, mutta tyypin 2 diabetesta pidetään yleistyvänä kroonisena sairautena myös lasten ja nuorten keskuudessa.

Diabetes Suomessa

Kuinka moni Suomessa sairastaa diabetesta? Suomessa on noin 50 000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa ja noin 400 000 tyypin 2 diabetesta sairastavaa. Noin 4 000 alle 15-vuotiasta lasta sairastaa diabetesta.

Raskausdiabetes

Raskausdiabetes

Raskausdiabetes

Noin joka kuudennella raskaana olevalla naisella todetaan hyperglykemia (korkea verensokeri). Sen arvioidaan useimmissa tapauksissa (75–90 %) johtuvan raskausdiabeteksesta. Sillä tarkoitetaan hyperglykemiaa, joka ilmaantuu tai todetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana.

Raskausdiabetes voi johtaa raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin. Raskausdiabetes voi nopeuttaa sikiön kasvua, mikä lisää sekä äitiin että lapseen kohdistuvien raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden riskiä.

Raskaudenaikainen hyperglykemia on tavallisinta alhaisen ja keskisuuren tulotason maissa, joissa äitiyshuoltoa ei aina ole helposti saatavilla. 

Alidiagnosointi

Diagnosoimatonta diabetesta on hyvin paljon: uusimpien arvioiden mukaan jopa 239,7 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa diabetesta tietämättään. Se vastaa lähes puolta diabetesta sairastavista aikuisista maailmassa.

Aikaisessa vaiheessa tehdyllä diagnoosilla on suuri merkitys taudinkulun kannalta. Varhain todettu diabetes voi olla helpommin hallittavissa, jolloin myös komplikaatioiden ehkäisy ja sairastuneen elämänlaadun parantaminen helpottuvat.

Terveydenhuoltokulut

Diabeteksesta aiheutuvat terveydenhuoltokulut koko maailmassa olivat vuonna 2021 arviolta lähes biljoona Yhdysvaltain dollaria. Summa on kasvanut 316 prosenttia 15:n viime vuoden aikana.

Kuluissa on kuitenkin eroja eri maiden välillä. Pohjois-Amerikan ja Karibianmeren maissa diabeteksen ja sen liitännäissairauksien hoitokulut muodostavat yli 43 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. 

Nämä 10 maata ovat käyttäneet eniten rahaa diabeteksen ja sen liitännäissairauksien hoitoon suhteessa bruttokansantuotteeseen:

 • Yhdysvallat 

 • Kiina

 • Brasilia

 • Saksa

 • Japani

 • Iso-Britannia

 • Ranska

 • Meksiko

 • Espanja

 • Italia

Vähiten rahaa niihin käyttivät vuonna 2021 Gambia (Länsi-Afrikassa) ja Nauru (lounaisella Tyynellämerellä).

Yleisesti ottaen korkeimman tulotason mailla on myös suurimmat diabetekseen liittyvät kulut ja alhaisimman tulotason mailla pienimmät. 

Diabetes ja covid‑19

Vuonna 2021 pandemia oli täydessä käynnissä. Diabetes on sairaus, joka lisää vaikean, sairaalahoitoa vaativan covid‑19-taudin riskiä. 

Pandemian ensimmäisen aallon aikana diabetesta sairastavien riski joutua sairaalahoitoon covid‑19-tartunnan jälkeen oli 3,6 kertaa suurempi kuin muilla. 

Diabetesta sairastavien riski kuolla sairaalassa hoidettavaan covid-19-tautiin oli puolestaan 2,3 kertaa suurempi kuin muilla.

Miten diabetesluvut ovat muuttuneet ajan kuluessa?

Diabeteksen esiintyvyys – eli diabetestapausten kokonaismäärä suhteessa väestöön minä tahansa ajankohtana – on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. 

Vuonna 1980 diabetesta sairastavien aikuisten kokonaismääräksi maailmassa arvioitiin 108 miljoonaa. Vuonna 2000 luku oli kasvanut 151 miljoonaan – eli 4,6 prosenttiin maailman silloisesta väestöstä.

Tämänhetkinen luku on 537 miljoonaa eli 10,5 prosenttia maailman väestöstä. Luku on siis kolminkertaistunut vuodesta 2000 ja lähes viisinkertaistunut vuodesta 1980. 

Diabeteksen yleistymisen taustalla on monta tekijää. Yksi niistä voi olla se, että parantuneen terveydenhuollon ansiosta diabeteksen kanssa on mahdollista elää aiempaa pidempään. Lisäksi saatavana on aiempaa laadukkaampia tilastotietoja.

Trendit ja ennusteet

Kansainvälinen diabetesliitto arvioi diabetesta sairastavien määrän kasvavan 643 miljoonaan vuonna 2030, jollei riittävän tehokkaisiin toimenpiteisiin ryhdytä. Se on yli 11 prosenttia maailman väestöstä.

Mikäli nykyinen trendi jatkuu, ennuste vuodelle 2045 on puolestaan 793 miljoonaa ihmistä, joka on yli 12 prosenttia maailman väestöstä. 

Mitä on tehtävissä?

Voi tuntua pelottavalta lukea diabeteksen yleistymisestä maailmassa. 

Maailman diabetestilannetta voidaan kuitenkin parantaa terveyspolitiikan avulla esimerkiksi valistamalla ihmisryhmiä, joiden diabetesriski on tavallista suurempi, aikaistamalla diagnosointia sekä tarjoamalla sairastuneille asianmukaista hoitoa.

Diabeteksen ehkäisy

Tyypin 1 diabetekseen sairastutaan useimmiten lapsuudessa, mutta tauti voi puhjeta kaikenikäisillä. Sitä ei nykytietämyksen mukaan voi ennaltaehkäistä. 

Tyypin 2 diabetes on sen sijaan useimmiten ennaltaehkäistävissä. Yhdysvalloissa arvioidaan, että 90 prosenttia tautitapauksista voitaisiin välttää.

Omien elintapojen muutokset voivat auttaa pienentämään riskiä. Esimerkkejä asioista, joita tekemällä voi alentaa tyypin 2 diabeteksen riskiä:

 • liikunnan lisääminen ja paikallaan istumisen vähentäminen

 • painon pitäminen terveellisellä tasolla 

 • terveellinen ruokavalio, johon kuuluu täysjyvätuotteita, terveellisiä rasvoja ja vain vähän punaista lihaa, ja virvoitusjuomien välttäminen

 • tupakoimattomuus

 • enintään kohtuullinen alkoholinkäyttö.


Omien toimien lisäksi ei pidä väheksyä yhteiskunnan, perheiden, koulujen, median, terveyspolitiikan toimijoiden ja elintarviketeollisuuden roolia diabeteksen ehkäisyssä. Kaikki nämä tahot voivat osaltaan auttaa ihmisiä tekemään terveellisiä valintoja.  Lue tyypin 2 diabeteksen hoidosta.

 

DIA.FI.199-01-OKT2022

Lähteet

 1. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas 10th edition, 2021. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
 2. Standl, E., Khunti, K., Hansen, T. B., & Schnell, O. (2019). The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives. European journal of preventive cardiology, 26(2_suppl), 7-14. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319881021
 3. International Diabetes Federation, IDF Atlas, Key global findings 2021. https://diabetesatlas.org/
 4. The Lancet, Volume 10, Issue 10, P741-760, October 01, 2022. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00218-2/fulltext
 5. Harvard T.H. Chan School of Public Health, The Nutrition Source, Simple Steps to Preventing Diabetes. Accessed June 2022. Available at: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/preventing-diabetes-full-story/
 6. https://www.diabetes.fi/en/finnish_diabetes_association/diabetes_in_finland#:~:text=One%20out%20of%20ten%20has,is%20estimated%20at%2050%20000.

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa