Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Mikä on lipohypertrofia ja miten sitä hoidetaan?

Lipohypertrofia tarkoittaa ihonalaisen rasvakudoksen liikakasvua, joka ilmenee niin sanottuina rasvapatteina. Insuliinihoitoa käyttävillä diabeetikoilla lipohypertrofia on tavallista, mutta sitä on suhteellisen helppo ehkäistä. 

Tässä oppaassa kerromme, mitä lipohypertrofia on, mistä se johtuu ja mitä voit tehdä, jos sinulla on jo rasvapatteja. Saat myös hyviä vinkkejä rasvapattien syntymisen ehkäisemiseen. 

Mitä lipohypertrofia (rasvapatit) on?

ind

Lipohypertrofia on yleistä insuliinihoidon yhteydessä. Tutkimusten mukaan 64 prosentilla kaikista insuliinihoitoa saavista henkilöistä on lipohypertrofia. 

Se on yleinen reaktio toistuville insuliinipistoksille altistuvilla ihoalueilla, ja se on insuliinihoidon komplikaatio. Lipohypertrofia voi aiheuttaa ihon alle kohoumia tai patteja, jotka voivat tuntua tunnusteltaessa pehmeiltä tai tiiviiltä ja kumimaisilta. Ne voivat myös erottua paljain silmin. 

Patit koostuvat paksuuntuneesta rasvakudoksesta heti ihon alla pistoskohdassa, ja ne johtuvat insuliinipistoksista. Lipohypertrofiaa voivat aiheuttaa sekä insuliinikynäneuloilla annettavat pistokset että insuliinipumppuhoito.

Lipohypertrofian oireet

Lipohypertrofian ensimmäisiä merkkejä voi olla vaikea havaita, sillä rasvapatit muodostuvat hitaasti. 

Lipohypertrofian oireita voivat olla mm. seuraavat: 

 • Verensokeriarvoissa on paljon vaihtelua.

 • Hypoglykemiajaksoja esiintyy usein ja ilman selitystä.

Jos huomaat tällaisia oireita, tutki aina insuliinipistosten tai infuusioiden kohdat huolellisesti.

Lipohypertrofian aiheuttamat rasvapatit voivat näyttää ja tuntua pistoskohdassa kumimaisilta kohoumilta. Niiden koko ja muoto vaihtelee: ne voivat olla hyvin pieniä, litteitä ja lähes huomaamattomia kohoumia tai selvästi paljain silmin näkyviä patteja.

Rasvapatit eivät ole kivuliaita, vaikka niitä painaisi. Kun rasvapattia painaa, se liukuu pois alta. Niitä ei pysty puristamaan, eikä ihon väriin tule muutoksia niiden kohdalla. 

Lipohypertrofia voi estää insuliinia imeytymästä elimistöön oikealla tavalla, mikä lisää huonon verensokeritasapainon riskiä. Pistoskohtaan muodostunut paksu rasvakudos saa insuliinin imeytymään hitaammin ja epätasaisemmin. Se puolestaan johtaa huonoon verensokeritasapainoon, joka voi aiheuttaa monia diabetekseen liittyviä komplikaatioita.

Mikä aiheuttaa lipohypertrofiaa?

Lipohypertrofian yleisin riskitekijä on saman pistoskohdan käyttäminen.

Diabetesta sairastavilla on tavallista, että saman pistoskohdan käyttämistä jatketaan tottumuksesta. Usein käytetään kohtaa, johon pistos on helpoin antaa ja jossa se aiheuttaa vähiten kipua, esim. vatsa. Mutta jos pistokset annetaan aina samaan kohtaan eikä pistoskohtia kierrätetä (eli pistoskohtaa ei vaihdeta säännöllisesti), lipohypertrofian riski kasvaa. 

Voi myös olla houkuttelevaa käyttää pistoskohtaa, johon on jo muodostunut rasvapatti, koska silloin ihoalue ei ole yhtä herkkä kivulle.

Lipohypertrofian taustalla olevaa mekanismia ei täysin tunneta, mutta rasvapattien uskotaan johtuvan insuliinista, joka stimuloi rasvan muodostumista. Toistuvien pistosten aiheuttama kudosvaurio voi myös aiheuttaa kudoksen paksuuntumista.

Lipohypertrofia on yleisintä päivittäin useita pistoksia käyttävillä, mutta se on myös yleisin ihokomplikaatio insuliinipumppuhoitoa käyttävillä.

Lipohypertrofian riskitekijöitä

Muita lipohypertrofian riskitekijöitä ovat mm. seuraavat:

 • saman insuliinikynän neulan toistuva käyttö

 • monta päivittäistä pistosta

 • pitkäaikainen insuliinihoito

 • väärä pistostekniikka

 • kynäneulan pituus

 • hypoglykemia

 • korkea hemoglobiini-A1c (pitkäsokeri)

 • korkea painoindeksi.

Miten lipohypertrofiaa voi ehkäistä

Lipohypertrofiaan ei ole olemassa erityistä hoitoa. Parasta on pyrkiä ehkäisemään sitä. 

Lipohypertrofiaa voi ehkäistä insuliinihoidon yhteydessä mm. seuraavin keinoin:

 • Vaihda pistos- tai infuusiokohtaa säännöllisesti. Tätä kutsutaan pistospaikkojen kierrättämiseksi. Pistospaikkojen on oltava vähintään 1 cm:n etäisyydellä toisistaan.

 • Tarkista säännöllisesti, ettei pistos- tai infuusiokohdissa ole rasvapatteja. Vuosittaisella diabetespoliklinikkakäynnillä insuliinipistospaikkojen iho tutkitaan lipohypertrofian poissulkemiseksi. Tämä tehdään tunnustelemalla (nipistämällä) yleisimmin käyttämiäsi pistoskohtia. Voit myös itse tutkia säännöllisesti käyttämiäsi pistoskohtia tarkistaaksesi, onko niissä patteja tai kohoumia. 

 • Pyri kehittämään rutiini pistoskohtien kierrättämiseen, jotta kudokselle jää riittävästi aikaa parantua. Esimerkiksi: Jos valitset pistoskohdan vatsalta, käytä vatsan vasenta puolta 12 päivän ajan (pistoskohtien välissä on oltava 1 cm:n etäisyys) ja sitten oikeaa puolta 12 päivän ajan. Näin jokaisella yksittäisellä kohdalla on 24 päivää aikaa palautua.

 • Käytä jokaisella pistoskerralla uutta insuliinikynäneulaa, äläkä käytä samaa kynäneulaa uudelleen. Käyttämätön kynäneula on terävä. Sen vuoksi se vahingoittaa kudosta vähemmän eikä aiheuta yhtä paljon kipua. Insuliinikynäneulat ovat kertakäyttöisiä, ja ne on hävitettävä turvallisesti käytön jälkeen. 

Jotkut uskovat, että lyhytvaikutteinen insuliini ei aiheuta lipohypertrofiaa yhtä todennäköisesti kuin pitkävaikutteinen insuliini. Erään tutkimuksen mukaan pitkävaikutteista insuliinia käyttävillä henkilöillä on 3,2 kertaa suurempi todennäköisyys lipohypertrofiaan kuin nopeavaikutteista insuliinia käyttävillä. Nopeavaikutteisen insuliinin käyttö pitkävaikutteisen insuliinin sijaan voi mahdollisesti auttaa ehkäisemään lipohypertrofiaa. Keskustele aina lääkärisi / diabeteksen hoitotiimisi kanssa, ennen kuin teet muutoksia diabeteshoitoosi.

Lipohypertrofian hoito

Lipohypertrofiaan ei ole erityistä hoitoa, mutta sitä voidaan ehkäistä ja vähentää, jos rasvapatteja on jo muodostunut. Osa hoitoa on antaa kyseisen ihoalueen palautua.

Seuraavaksi kerrotaan, mitä voit tehdä pienentääksesi rasvapattien kokoa pitkällä aikavälillä:

 • Älä pistä insuliinia ihoalueelle, jossa on rasvapatteja.

 • Kierrätä pistoskohtia.

 • Varmista, että pistät insuliinin oikealla tekniikalla.

Hoitotiimisi voi näyttää sinulle oikean tavan pistää insuliinia, jos sinulla on lipohypertrofia.

Joskus jonkin muun insuliinivalmisteen käyttö voi auttaa. Nopeavaikutteiseen insuliiniin vaihtaminen saattaa vähentää lipohypertrofian riskiä.

Harvinaisissa ja hyvin vaikeissa tapauksissa voidaan tarvita leikkausta vaurioituneen kudoksen poistamiseksi.

Lipohypertrofia: yhteenveto

Lipohypertrofia on yleinen insuliinihoidon komplikaatio. Lipohypertrofian yleisin riskitekijä on se, että insuliini pistetään aina samaan kohtaan, joko injektiona tai infuusiona. 

Lipohypertrofia ei ole kivulias tila, mutta se häiritsee elimistön kykyä hyödyntää pistettyä insuliinia, mikä voi puolestaan vaikuttaa verensokeritasapainoon. Siksi insuliinihoitoa saavien diabeetikoiden tulisi välttää käyttämästä pistoksiin ihoalueita, joilla on jo rasvapatteja. 

Lipohypertrofia on todennäköisempi, jos pistoskohtia ei kierrätetä. Usein lipohypertrofiaa onkin mahdollista ehkäistä kierrättämällä pistos- tai infuusiokohtia. Kun vaurioituneita ihoalueita vältetään ja niiden annetaan parantua itsestään, rasvapattien määrä voi jäädä pidemmän päälle vähäisemmäksi.

 

DIA.FI.247-01-SEP2023

Lähteet

 1. Kalra S, Jawad F. Lipohypertrophy. J Pak Med Assoc. 2016 Jun; 66(6):779-80. PMID: 27339591
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27339591/
 2. Xu XH, Carvalho V, Wang XH, Qiu SH, Sun ZL. Lipohypertrophy: prevalence, clinical consequence, and pathogenesis. Chin Med J (Engl). 2020; 134(1):47-49. Published 2020 Aug 17. doi:10.1097/CM9.0000000000000970 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7862817/
 3. Kostrzewa-Zabłocka E, Karczewska A. Correct insulin injection: The role of appropriate equipment in lipohypertrophy prevention. Praktyka pielęgniarska i położnicza (ICNP). 2/2018 http://htl-strefa.com/wp-content/uploads/2018/10/The-role-of-appropriate-equipment-in-lipohypertrophy-prevention_10.2018.pdf
 4. Deeb, Asma et al. Impact of Insulin Injection and Infusion Routines on Lipohypertrophy and Glycemic Control in Children and Adults with Diabetes. Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders vol. 10,1. 2019: 259-267. doi:10.1007/s13300-018-0561-7
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349294/
 5. Association of Diabetes Care & Education Specialists (ADCES), Pro Tips (and Tricks) for Easier and Better Insulin Injections, Accessed May 10, 2022. Available at: https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/living-with-diabetes/tip-sheets/insulin-injections/insulin_injection_pro_tips_aade.pdf?sfvrsn=6

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa