Sulje se

Millaista tietoa etsit?

Kirjoita mikä tahansa sana ja paina Enter

Diabetes lukuina 2020*

Maailman 20–79-vuotiaasta väestöstä noin 465 miljoonaa elää diabeteksen kanssa. Se tarkoittaa joka 11:ttä ihmistä. Euroopassa vastaava luku on 59 miljoonaa ihmistä. Mutta keitä sairastuneet ovat ja missä he asuvat?

Huolestuttava maailmanlaajuinen kasvu

Sekä WHO:n että maailman diabetesliiton (IDF) raportit osoittavat diabeteksen yleistyneen huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 1985 diabeetikoita oli noin 285 miljoonaa, minkä jälkeen luku on kasvanut noin 63 prosenttia nykyiseen noin 465 miljoonaan. Tämän hetken diabeetikoista noin 90 prosentilla on tyypin 2 diabetes. On myös huomionarvoista, että noin puolella aikuisista tyypin 2 diabeetikoista sairaus on kehittynyt heidän tietämättään.

Sukupuoli- ja ikäjakauma

Diabetekseen sairastuu kaikenikäisiä, mutta selvä huippu on nähtävissä ikäryhmässä 60–69 vuotta, ja joka viides diabeetikko on yli 65‑vuotias. Esiintyvyyden arvioidaan olevan hieman pienempi 20–79-vuotiailla naisilla kuin samanikäisillä miehillä.

Esidiabetes

Edellä annettuihin diabeteslukuihin eivät sisälly ihmiset, joilla on niin sanottu esidiabetes eli ihmiset, joiden verensokeri on jatkuvasti koholla, mutta ei niin paljon, että se luokiteltaisiin diabetekseksi. Vuonna 2019 arviolta 374 miljoonalla ihmisellä ikäryhmässä 20–79 vuotta oli esidiabetes. Heistä noin puolet oli 50‑vuotiaita ja kolmannes 20–39‑vuotiaita.

Diabetes lapsilla ja nuorilla

Alle 15-vuotiaiden lasten tyypin 1 diabetes on lisääntynyt monissa maissa. Maailmanlaajuisesti tyypin 1 diabetesta sairastaa arviolta 1,1 miljoonaa lasta ja alle 20‑vuotiasta nuorta. Tapausten arvioidaan lisääntyvän noin 3 prosentilla vuodessa, mutta maantieteelliset erot ovat suuria. Euroopassa on noin 162 000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta ja nuorta, ja Pohjoismaissa sairastuvuus on korkeinta maailmassa.

Tyypin 2 diabetes, joka aiemmin yhdistettiin lähinnä keski-ikäisiin ja sitä vanhempiin ihmisiin, yleistyy nyt myös lasten ja nuorten keskuudessa.

Selviä eroja mantereiden – ja ympäristöjen – välillä

Tyypin 2 diabeetikot asuvat useimmiten matalan tai keskisuuren tulotason maissa. Lisäksi diabetes on yleisempää kaupunkien kuin maaseudun väestössä.

Suurin esiintyvyys

Tyypin 2 diabetesta on eniten Kaakkois-Aasiassa ja läntisen Tyynenmeren alueella. Näillä alueilla asuu noin puolet tautia sairastavista. Viime vuosina taudin lisääntyminen on myös ollut nopeinta näillä alueilla.

Pienin esiintyvyys

Tyypin 2 diabetesta on suhteessa vähiten Afrikan mantereella (4,7 prosenttia). Tämä johtuu todennäköisesti pienemmästä kaupungistumisasteesta, aliravitsemuksesta sekä pienemmästä ylipaino- ja lihavuusongelmasta.
 

Suuria eroja maiden välillä

Kolme maata on selvästi ylitse muiden, kun tarkastellaan maita, joissa on eniten tyypin 2 diabetesta sairastavia aikuisia. Ne ovat Kiina, Intia ja Yhdysvallat. Näissä kolmessa maassa on myös suhteessa eniten yli 65‑vuotiaita diabeetikkoja.

Miten lukuja voidaan alentaa?

Luvut osoittavat kiistatta, että tyypin 2 diabetes on valtava ja kasvava ongelma. Tutkimuksista käy kuitenkin myös ilmi, että nykyinen trendi on käännettävissä ennaltaehkäisevien, riskitekijöitä vähentävien toimenpiteiden avulla sekä hoidon saatavuutta parantamalla.

*) Luvut perustuvat vuonna 2019 tehtyihin tutkimuksiin, joiden tulokset julkaistiin vuonna 2020.

DIA.FI.107-01-MAR 2021-B

Lähteet

  1. WHO. Classification of diabetes mellitus 2019.
  2. H.W. Baynes. Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. J Diabetes Metab 2015, 6:5
  3. T.Kuldeep et al. Recent classification of diabetes mellitus. International Journal of Innovative Science and Technology. 2018; 3(4), 52-57.
  4. Baz B, Riveline JP, Gautier JF. ENDOCRINOLOGY OF PREGNANCY: Gestational diabetes mellitus: definition, aetiological and clinical aspects. Eur J Endocrinol. 2016 Feb;174(2):R43-51.
  5. A.M.Dirar and J.Doupis. Gestational diabetes from A to Z. World J Diabetes 2017 December 15; 8(12): 489-506

Making Diabetes Easier

Lääkintätekniikan ja lääkehoidon tietämyksemme ja innovatiiviset ratkaisumme tukevat terveydenhuoltoa ja tekevät kroonisia sairauksia sairastavien arjesta ja elämästä hieman helpompaa.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Pysy ajantasalla uutiskirjeemme avulla

Tilaa