Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Hypoglykemi: diagnos, behandla och förebygg

maj 2024

Hypoglykemi, eller lågt blodsocker, uppstår när glukoshalten i blodet sjunker till en kritiskt låg nivå som kan bli riskfylld för dig. 

Det är vanligt med hypoglykemi hos dem som har typ 1-diabetes och hos dem som har typ 2-diabetes och tar insulin eller andra läkemedel mot diabetes. I en stor global studie av personer med diabetes som tar insulin rapporterade 4 av 5 med typ 1-diabetes, och nästan hälften med typ 2-diabetes, minst en hypoglykemihändelse under en period på en månad.

Hypoglykemi orsakar problem som ibland kan bli allvarliga, men det positiva är att du själv kan lära dig att känna igen, förebygga och behandla episoder med lågt blodsocker (hypoglykemi). 

Känn igen symtomen på hypoglykemi 

Lågt blodsocker kan ge olika symtom hos olika människor. Om du lär dig att känna igen dina symtom kan du upptäcka tidigt om blodsockret håller på att falla till för låga nivåer.

Det kan vara till hjälp att skriva ner de symtom du brukar få så att du lättare känner igen dem. 

Lägg märke till tecknen

Det här är några vanliga symtom på lindrig till medelsvår hypoglykemi (men det är bara exempel – du kanske har andra):

 • Darrningar
 • Hunger
 • Trötthet
 • Irritabilitet
 • Snabb eller oregelbunden hjärtrytm
 • Förvirring
 • Yrsel eller svimningskänsla
 • Dimsyn
 • Huvudvärk

En fullständig lista med möjliga symtom finns i vår guide om symtom på och orsaker till hypoglykemi.

Kontrollera blodsockret

Om du får några av symtomen i listan bör du kontrollera glukosvärdet. Då vet du säkert om du har hypoglykemi.

Det brukar räknas som hypoglykemi när glukosvärdet sjunker under 3,9 mmol/l. Men gränsen kan vara en annan för dig. Fråga ditt diabetesteam var gränsen går för dig. 

Om du av någon anledning inte kan kontrollera glukosvärdet ska du ändå behandla episoden som hypoglykemi och mäta glukosvärdet så snart du kan.

Behandling av hypoglykemi: så kan du behandla dig själv

hypoglykemi 2

Du kan själv behandla hypoglykemi genom att följa ”15-15-regeln”:

 • Se till att få i dig 15 gram kolhydrater så att glukosvärdet stiger. Vänta sedan 15 minuter och mät glukosvärdet igen.
 • Om det fortfarande är lågt upprepar du steg 1. 
 • Mät glukosvärdet igen.
 • Upprepa stegen ovan tills gukosvärdet har stigit till minst 3,9 mmol/l eller ligger inom ditt målområde

Om du av någon anledning inte har möjlighet att mäta glukosvärdet direkt eller är orolig för att det är för lågt är det bäst att behandla först och sedan mäta när du kan.

Val av kolhydrater

Du kan äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. 15–20 gram kolhydrater finns till exempel i:

 • Fyra druvsocker-tabletter
 • En tub glukosgel
 • Drygt 1 dl fruktjuice. Det bör inte vara en light- eller lättsockrad variant som innehåller extra lite socker
 • Crika en halv burk läsk – samma sak gäller här, det ska inte vara lightläsk
 • En matsked socker eller honung
 • Hårda eller mjuka karameller (läs i innehållsförteckningen och räkna ut hur många du behöver äta för att få i dig 15 gram kolhydrater)

Kommentarer och särskilda försiktighetsåtgärder

Undvik komplexa kolhydratkällor som även innehåller fett, till exempel choklad. Kroppen tar upp sockret långsammare från sådana källor som t ex choklad.

Om du har typ 2-diabetes och försöker motverka en hypoglykemi bör du undvika kolhydratkällor som även innehåller mycket protein. De kan stimulera kroppens insulinsvar så att glukosvärdet inte stiger.

Det kan kännas frestande att äta så mycket som möjligt tills du mår bättre. Om du gör det kan glukosvärdet istället bli för högt. Försök följa 15-15-regeln ovan för att hålla glukosvärdet inom målvärdesområdet.

Efter en hypoglykemi

När blodsockret har återgått till ett glukosvärde inom målområdet bör du äta en måltid eller ett mellanmål för att undvika att det sjunker igen. Om det är mer än en timme till nästa måltid kan du äta ett mellanmål eller snacks, till exempel ett kex eller lite frukt.

När hypoglykemin har gått över kan du återgå till det du höll på med.

Om du drabbats av en svår hypoglykemi och har behövt glukagon (vi tar upp det i avsnittet nedan) är det bra om du berättar det för ditt diabetesteam. Tillsammans kan ni diskutera om målvärdet för ditt glukos behöver justeras för att minska risken för fler svåra hypoglykemier i framtiden. För att minska risken för låga glukosvärden kanske ni kommer fram till du kan börja använda ett system för kontinuerlig glukosmätning (CGM) – om du inte redan har ett. Använder du redan CGM kan man diskutera justeringar av larmnivåerna, för låga glukosvärden i mätutrustningen, för att minska risken för hypoglykemi.

Tänk på att du kan vara mindre känslig för tidiga symtom på lågt glukos i 48–72 timmar efter en hypoglykemi. Det betyder att du kanske inte märker tecknen och att risken kan vara större att du får ytterligare en hypoglykemi. Därför ska du mäta glukosvärdet oftare än vanligt under den tidsperioden.

Akutbehandling av hypoglykemi

Om hypoglykemi inte behandlas och glukosnivån fortsätter sjunka får hjärnan inte tillräckligt med glukos och kan börja fungera dåligt. Om hjärnan är utan glukos alltför länge kan du drabbas av:

 • krampanfall
 • medvetslöshet (svimning)
 • koma
 • död (mycket sällsynt) 

Om du har hypoglykemi som inte behandlas och måste få hjälp av andra, till exempel om du får ett krampanfall eller svimmar, räknas hypoglykemin som svår.

Behandling av svår hypoglykemi: glukagon

Berätta för personer du ofta träffar, som vänner, familj och kollegor, hur de ska hjälpa dig om du får svår hypoglykemi.
 
Svår hypoglykemi behandlas med glukagon – ett hormon som stimulerar levern att omvandla sina glykogenreserver till glukos. Glukosen frisätts sedan till blodet så att glukosvärdet stiger. 

Glukagon används när glukosvärdet är så lågt att det inte går att behandla enligt 15-15-regeln. Det kan betyda att du har förlorat medvetandet.

Glukagon är receptbelagt och brukar ges som en injektion.

Fråga ditt diabetesteam om du kan få ett recept på glukagon och hur du i så fall ska använda det. 

Injektions-kit med glukagon

En glukagon-injektion är receptbelagd. Den finns som injektions-kit eller förblandat i en injektionspenna som är klar att använda.

Injektions-kit med glukagon brukar innehålla glukagon i form av pulver plus en injektionsvätska som du ska blanda pulvret med.

En bipacksedel följer med kitet eller injektionspennan. I den finns en bruksanvisning för hur du använder kitet eller pennan. 

Den som hjälper dig behöver inte ha sjukvårdsutbildning för att kunna ge en glukagoninjektion. Men se till att familjemedlemmar, kollegor och nära vänner som kan behöva hjälpa dig om du får svår hypoglykemi, vet hur de ska göra om behovet uppstår.

Att få glukagon när man är medvetslös

Om du är medvetslös ska personen som hjälper dig lägga dig i stabilt sidoläge. I det läget är risken mindre att du sätter i halsen om du blir illamående och kräks när du vaknar upp.

Oftast återfår personen medvetandet inom 5–15 minuter efter att ha fått glukagon. 

När personen är vaken igen och kan svälja ska hen få något som innehåller snabbverkande socker, till exempel fruktjuice eller mjölk, för att inte få lågt glukosvärde igen. Se till att personen sedan äter något med långtidsverkande socker, till exempel en ost-smörgås eller kex.

Efter att du har fått glukagon är det viktigt att du själv eller någon annan kontaktar vården eller ditt diabetesteam. Då kan du diskutera och få stöd i hur du kan minska risken för svår hypoglykemi i framtiden.

Akutvård

Tveka aldrig att ringa 112 (eller akutnumret där du befinner dig) eller be någon om hjälp att ringa om du är orolig för hypoglykemi.

Den som tar hand om dig under en svår hypoglykemi ska ringa akutnumret i följande fall:

 • Du har förlorat medvetandet och har inget glukagon tillgängligt.
 • Det finns glukagon men personen som hjälper dig vet inte hur det används.
 • Du har fått glukagon men glukosvärdet är fortfarande lågt 20 minuter efteråt, eller så reagerar du inte på glukagon-injektionen på samma sätt som du brukar.
 • Du behöver en andra dos glukagon.
 • Du har fått behandlingen men är fortfarande förvirrad.

Om personen med hypoglykemi inte har svarat på injektionen med glukagon efter 10 till 15 minuter ska personen få ytterligare en dos.

Sjukvårdspersonal kan ge glukagon direkt i en ven. Det gör att glukosvärdet stiger direkt.

Förebygga hypoglykemi

Bästa sättet att förebygga hypoglykemi är att sträva efter att hålla glukosvärdet inom målvärdesområdet och öva på att lägga märke till tidiga tecken på lågt glukosvärde innan det har hunnit sjunka för mycket. 

Kontrollera blodsockret

Hypoglykemi

Glukosmätning är en beprövad metod för att förhindra hypoglykemi – ju oftare man mäter glukosvärdet, desto lägre är risken för hypoglykemi. Det beror på att mätningar av glukosvärdet gör att du kan se om värdet är på väg att sjunka, så att du kan behandla det innan det sjunker ännu mer. Om du mäter glukosvärdet med en kontinuerlig glukosmätare (CGM) kan du starta en larmfunktion som varnar när värdet sjunker under en valbar glukosnivå. Du bör dock alltid även ha tillgång till en blodsockermätare för fingerstick så du kan ta ett kapillärt blodsocker för att verifiera ett CGM-värde om du är tveksam till att det stämmer.

Rekommendationen är att om möjligt mäta glukosvärdet:

 • före och efter måltider
 • före och efter träning
 • före sänggåendet
 • under natten (efter intensiv fysisk ansträngning under dagen).

Om dina rutiner eller ditt dagsschema har ändrats, till exempel på grund av ett nytt jobb, om du tränar mer eller om du reser mellan olika tidszoner, bör du mäta glukosvärdet oftare än vanligt.

Andra tips för att förebygga hypoglykemi

Det är viktigt att förstå i vilka situationer risken för hypoglykemi ökar så att du kan minska risken. Det kan vara:

 • under fasta 
 • när en planerad måltid blir senarelagd
 • under och efter att du har druckit alkohol
 • under och efter träning
 • medan du sover.

Det finns saker du kan göra för att förebygga hypoglykemi i dessa situationer, bland annat:

 • Planera din kosthållning med måltider, dryck och mellanmål som innehåller tillräckligt med kolhydrater för att hålla glukosvärdet inom målvärdesområdet.
 • Bär alltid med dig snabbverkande kolhydrater, till exempel druvsocker-tabletter eller juice.
 • Om du dricker alkohol minskar risken för hypoglykemi om du äter något samtidigt. 
 • Mät glukosvärdet före, under och efter träning och anpassa kolhydratintaget eller insulinbehandlingen efter det. Du kanske till exempel behöver äta ett mellanmål före träningen.

Diskutera med ditt diabetesteam om hur du kan anpassa behandlingsplanen för diabetes och andra åtgärder du kan vidta för att minska risken för hypoglykemi.

Det är vanligt med hypoglykemi hos dem som har typ 1-diabetes och hos
dem som har typ 2-diabetes och tar insulin eller andra läkemedel mot diabetes. 

För att du ska kunna hantera diabetes så bra som möjligt och minska risken för hypoglykemi bör du mäta glukosvärdet regelbundet och lära dig känna igen symtomen på hypoglykemi. Du kan också lära dig att själv behandla hypoglykemi

Svår hypoglykemi kan vara allvarligt, men även det går att förebygga och behandla. Du kan minska risken för svår hypoglykemi och hålla glukosvärdet inom målvärdesområdet genom att lära dig tips och strategier för att förebygga hypoglykemi.

Tveka aldrig att ringa 112 (eller akutnumret där du befinner dig) eller be någon hjälpa dig att ringa om du är orolig för att du kan få eller ha svår hypoglykemi.
 


Approval no: DIA.SE.443-01-JAN2024

Källor

 1. Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), Low Blood Sugar: Symptoms, Causes, and Treatment for Hypoglycemia, accessed 13/07/2022, available at https://www.jdrf.org/t1d-resources/about/symptoms/blood-sugar/low/
 2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Low Blood Glucose (Hypoglycemia). Accessed July 2022. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia#causes
 3. American Diabetes Association (ADA), Hypoglycemia (Low Blood Glucose). Accessed July 2022. Available at:
  https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hypoglycemia
 4. American Diabetes Association; 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes—2019. Diabetes Care 1 January 2019; 42 (Supplement_1): S61–S70. https://doi.org/10.2337/dc19-S006
 5. MedlinePlus, Glucagon Injection. NIH National Library of Medicine, Accessed September 2022. Available at: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682480.html

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera