Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetes: hyperglykemi och hypoglykemi, högt och lågt blodsocker

februari 2021

Hyperglykemi

Hormonet insulin har en mycket viktig funktion i kroppen: det gör så att cellerna kan ta upp sitt viktiga bränsle, glukos (socker), ur blodet. Man kan likna insulinet vid en nyckel, som låser upp dörren till kroppens celler och släpper in glukos. Personer med diabetes har försämrad förmåga att producera insulin, och vid typ 1-diabetes upphör tillslut den egna produktionen helt.  Brist på insulin leder till ett högt glukosvärde (sockervärde) i blodet. Diabetesbehandling syftar till att sänka det höga blodsockret och att få  kroppens glukosvärden i balans.I samband med detta talar man ofta om hyperglykemi och hypoglykemi, men vad betyder detta egentligen? 

 

null

Hyperglykemi – när blodsockret är för högt

När insulinet inte räcker till för att cellerna ska kunna ta upp tillräckligt med glukos uppstår det ett glukosöverskott i blodet.  En för hög glukoshalt i blodet kallas för hyperglykemi, eller i dagligt tal högt blodsocker.

Eftersom glukosen inte kan ta sig in i cellerna och användas som energi, måste kroppen göra av sig med det via urinen. Sockret i urinen drar med sig stora mängder vatten därför kissar man ofta och i stora mängder vid hyperglykemi. När man kissar ut onormalt stora mängder vätska blir man också väldigt törstig. 

Följden av att glukos inte kommer in i kroppens celler är att cellerna inte får den energi som behövs och man känner sig trött och svag, och ibland också yr eller illamående.

Symtom på hyperglykemi:

 • Stark törst
 • Kissar ofta och i stora mängder
 • Trötthet
 • Yrsel/illamående

Svår hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos, vilket är ett allvarligt akut tillstånd som kräver sjukhusvård.

Genom att hålla koll på blodsockernivåerna och ta extra insulin vid högt blodsocker kan man undvika att hyperglykemi leder till ketoacidos.

Ett enkelt och säkert sättet att hålla koll på blodsockret är genom kontinuerlig glukosmätning (CGM), där man hela tiden kan se och följa glukosnivåerna i kroppen. Det finns olika sorters CGM. Många personer med diabetes får som bäst hjälp av en rt (realtids)-CGM som även kan ge varningar innan ett blodsocker blir för högt. Om man i tid får veta att blodsockret stiger, kan man vidta åtgärder för att undvika långvarig och svår hyperglykemi.

Definition av hyperglykemi

Glukosnivå mäts i antalet glukosmolekyler per liter vätska (dvs blod) och man använder enheten millimol/liter. När glukosnivån når 7,0 mmol/l eller högre vid fasta (eller 11,0 mmol/l eller högre samtidigt som man har symtom) definieras det som hyperglykemi.

 

null

Hypoglykemi – när blodsockret är för lågt

Eftersom diabetesbehandling syftar till att sänka ett högt blodsocker, kan diabetesläkemedel ibland leda till att blodsockret sjunker för mycket. Det innebär för många en svår balans att hålla ett jämnt blodsocker inom målområdet. När glukosvärdet blir alltför lågt och når under 4,0 mmol/l kallas det hypoglykemi. Det är mer vanligt med hypoglykemier hos personer med typ 1 diabetes som inte har egen insulinproduktion och alltid har insulinbehandling. 

Det finns olika nivåer av hypoglykemi och i de flesta fall kan en person med diabetes själv märka av och behandla ett lågt blodsocker genom att äta eller dricka något sött. 

Vid svår hypoglykemi finns det inte tillräckligt med bränsle för att hålla igång kroppens alla organ och funktioner. Det är ett allvarligt tillstånd som måste behandlas snabbt, om blodsockret skulle fortsätta att sjunka kan personen till sist bli medvetslös.

Det finns olika symtom som tyder på att blodsockerhalten sjunker snabbt och att man närmar sig hypoglykemi. Tecknen kan variera mellan olika personer och när de uppträder brukar det kallas för insulinkänning.

Symtom på hypoglykemi:

 • Svettningar
 • Darrningar eller skakningar
 • Oro eller ångest
 • Hunger, illamående
 • Irritation
 • Yrsel eller förvirring

För att häva en hypoglykemi måste blodsockerhalten höjas snabbt genom att äta eller dricka något sött, till exempel druvsockertabletter, juice eller godis – som då inte får vara sockerfritt!

Eftersom en hypoglykemi kan bli allvarlig är det viktigt att berätta för personer i sin omgivning vilka tecken som tyder på lågt blodsocker och vad de ska göra om det händer.

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) är för många till stor hjälp för att kunna undvika svåra känningar. Med en CGM kan man hela tiden se sina glukosvärden och om blodsockret rör sig upp eller ned. Framförallt kan vissa CGM-system som har varningar och larm, skräddarsys efter behoven och varna tex om blodsockret sjunker snabbt, eller om blodsockret riskerar att bli akut lågt inom 20 minuter. Det ger ofta tillräcklig tid att hinna agera och inta snabba kolhydrater för att undvika en hypoglykemi.

DIA.SE.109-01-JAN2021-C

Referenser:

 1. Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG),Cologne,Germany. Hyperglycemia and hypoglycemia in type 1 diabetes. May 29, 2007; Last Update:June 29, 2017.
 2. Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), Cologne, Germany. Hyperglycemia and hypoglycemia in type 2 diabetes. May 29, 2007; Last Update: October 22, 2020 Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006.
 3. Michelle Mouri, Madhu Badireddy. Hyperglycemia. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL) : StatPearls Publishing; 2020 Jan. 2020 Sep 10. PMID: 28613650 NBK430900.
 4. Elizabeth R Seaquist 1, John Anderson, Belinda Childs, Philip Cryer, Samuel Dagogo-Jack, Lisa Fish, Simon R Heller, Henry Rodriguez, James Rosenzweig, Robert Vigersky. Hypoglycemia and Diabetes: A Report of a Workgroup of the American Diabetes Association and The Endocrine Society. Diabetes Care. 2013 May; 36(5): 1384–1395. Published online 2013 Apr 13. doi: 10.2337/dc12-2480 PMCID: PMC3631867 PMID: 23589542.
 5. Philip Mathew, Deepu Thoppil. Hypoglycemia. StatPearls [Internet]. Treasure Island(FL) : StatPearls Publishing; 2020 Jan.2020 Mar 16. PMID: 30521262 NBK534841.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera