Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Dejta med diabetes och en insulinpump

december 2023

uiokj

Om du har fått diagnosen diabetes kanske du funderar hur det kommer att påverka ditt privatliv. 

Det finns farhågor att det skulle kunna uppstå fler utmaningar vid kärleksrelationer när man samtidigt måste hantera en så pass komplex sjukdom som diabetes. Men en studie har visat att unga vuxna med kroniska sjukdomar - såsom diabetes - är ungefär lika nöjda med sina relationer som de som inte har diabetes. 

Den här artikeln handlar om hur diabetes kan påverka dejting, relationer och intimitet. Den ger även några tips på hur man kan prata med en partner om sin diabetes. 

Bra saker att tänka på vid dejting med diabetes

Dejting kan vara både spännande och utmattande. Dessutom behöver du fundera på om eller hur du ska berätta för personen att du har diabetes. Det är viktigt att komma ihåg att det är upp till dig när du ska prata med en potentiell partner om att du har diabetes, eller om du överhuvudtaget vill berätta det för dem. 

Du kanske bestämmer dig för att du inte vill diskutera det, särskilt om det är mycket tidigt i förhållandet. Å andra sidan kanske du vill vara öppen från första början - framför allt om din dejt till exempel kommer att se när du tar insulin eller om du behöver åtgärda ett högt eller lågt blodsocker.

Nyckeln till att öka förutsättningarna för en lyckad dejt med diabetes är att planera framåt  och då är det viktigt att förbereda sig. Några saker som kan vara bra att tänka på är att:

 • Kolla restaurangens meny i förväg, så att du kan planera din måltid och ditt kolhydratintag

 • Ha kunskap om hur alkohol påverkar ditt blodsocker om du planerar att dricka

 • Ha tillgång till snabba kolhydrater om du får lågt blodsocker

 • Justera insulindoserna eller inta kolhydrater om du planerar en fysiskt aktiv dejt

 • Ta med extra tillbehör för all teknisk utrustning, som t ex teststickor för glukosmätare och extra batterier

 • Se över insulinpumpen så att den fungerar som den ska före dejten och att pumpen har tillräckligt med insulin

 • Ta med dig reservinsulin, om din pump inte skulle fungera

Med hjälp av dessa förberedelser kan du öka chansen att ha roligt på din dejt och ha mindre fokus på diabetes.

Prata med din partner om din diabetes

tyui

Även om du kanske funderar på hur diabetes kan påverka dina relationer har en studie visat att diabetes inte gör det mer problematiskt att ha en kärlekspartner. Att undvika att prata om vissa ämnen på ett uppriktigt och öppet sätt kan dock orsaka stress i en relation.

Studier har visat att en stöttande partner kan hjälpa dig att hantera din diabetes bättre .

Du kan hjälpa din partner att lära sig mer om diabetes. Tänk på att även om du förstår din sjukdom väl, så kanske de inte gör det. Du kan lära dem om höga och låga blodsockernivåer, kost, insulinhantering och träning.

Tillsammans kan ni bestämma vilka roller ni ska ha för att hantera din diabetes på bästa sätt. En del kanske vill att deras partner ska vara väldigt engagerade i diabetes-egenvården, medan andra kanske vill ha mindre hjälp och upplever vissa beteenden hos partnern som ”tjat”. Att vara ärlig och öppen med vad du behöver när det gäller stöd – och vilka gränser du har – kan hjälpa dig att undvika stress i din partnerrelation.

Sex och diabetes

Diabetes kan försvåra intima relationer, där en tredjedel av kvinnorna och hälften av männen med typ 1-diabetes upplever någon form av påverkan på sexlivet. Detta kan inkludera låg libido (sexlust), erektil dysfunktion, urinvägsinfektioner (UVI), kandidainfektion och vaginal torrhet.

För en del är sex en viktig del av relationen och det gäller oavsett om du har diabetes eller inte. 

När du har diabetes är det viktigt att komma ihåg att sex är en fysisk aktivitet. Precis som all annan fysisk aktivitet kan sex påverka ditt blodsocker. Oftast får det ditt blodsocker att sjunka.

Intimitet när du använder en insulinpump

zdZA

Om du använder en insulinpump kanske du har många frågor om hur det kan påverka ditt sexliv och intima situationer. Du kanske funderar på om pumpen kan riskera att dras ut eller vara i vägen.

Om du har en ny partner kanske du funderar över hur du ska förklara hur pumpen fungerar eller om du ska ta bort pumpen eller om du kommer att behöva ändra insulintillförseln.

Beroende på om du bär en slanglös pump (så kallad patchpump) eller en pump med slang, är förutsättningarna vid sex något olika. Du kan välja att låta en slanglös patchpump sitta kvar, till exempel på överarmen eller välja att ta av den och sätta på en ny efter sex. En pump med slang kan kopplas bort tillfälligt genom att låta kanylen sitta kvar på kroppen medan slangen (med pump) kopplas loss från kroppen. Tar man bort hela infusionssetet (kanyl och slang) med pumpen behöver man förstås sätta ett helt nytt infusionsset efter sex och starta pumpen på nytt.

Vissa väljer att ta bort sin pump, så att den inte sitter i vägen eller riskerar att dras ut i samband med sex. Då är det förstås viktigt att sätta tillbaka den när du kan. Om man väljer att låta pumpen sitta kvar behöver man fundera på inställningarna för insulintillförseln så att pumpen inte ger för mycket eller för lite insulin under eller efter sex. Sex kan jämföras med hur man behöver tänka och justera inställningar som vid annan fysisk aktivitet.

Det finns inga svar som är rätt eller fel och genom att fundera och prova olika lösningar kommer du så småningom fram till vad som fungerar bäst för just dig.

Vanliga relationsutmaningar med diabetes

Förutom du själv, finns det ingen som påverkas mer av diabetes än personen du lever med. Diabetes kan skapa både fysiska och känslomässiga utmaningar även för din partner och kan ibland leda till konflikter.

Det finns ett antal saker som din partner kan oroa sig för och som kan leda till stress:

 • Oro över hälsokomplikationer relaterade till diabetes

 • Ekonomiska konsekvenser av att ha en kronisk sjukdom som diabetes

 • Om diabetes påverkar förmågan att ta hand om anhöriga

 • Hur de kan hjälpa till med den dagliga diabeteshanteringen

 • Hur de kan hjälpa till att hantera akutsituationer med högt eller lågt blodsocker

Alla relationer är olika. Vissa människor kan uppleva att deras partner är mindre engagerade i hanteringen av diabetes än vad de skulle vilja och att de kanske undviker att prata om diabetes. Andra tycker att deras partner är alldeles för engagerade i egenvården av diabetes och utvecklar ett kontrollerande beteende.

Oavsett hur mycket eller hur lite en partner engagerar sig i egenvården av diabetes är det inte ovanligt att en partner oroar sig för hypoglykemi och bär på en rädsla för framtida diabetesrelaterade komplikationer, vilket i sin tur kan vara mycket betungande för relationen.

Om du känner att du kämpar med eller att en relation orsakar stress kan du söka hjälp. Oavsett om orsaken är diabetes eller inte, kan parrådgivning hjälpa er att kommunicera bättre med varandra.

Att ha diabetes och använda en insulinpump bör inte vara ett hinder för dejting eller fysiska relationer. Med lite förberedelser och bra kommunikation kan du upptäcka att det är ett mycket mindre bekymmer än du först kanske räknade med.

 

Marketing approval nr:
DIA.SE.395-01-SEP2023

Källor

 1. Helgeson, VS, et al. Friendship and romantic relationships among emerging adults with and without type 1 diabetes. Journal of Pediatric Psychology. 2015; 40(3): 359-372
 2. DiaTribe Learn. Dating with diabetes. Accessed May 2022. Available at: https://diatribe.org/dating-diabetes
 3. WebMD. When diabetes affects your relationship. Accessed May 2022. Available at: https://www.webmd.com/diabetes/diabetes-relationship-effects
 4. Bak E, et al. Does Type 1 Diabetes Modify Sexuality and Mood of Women and Men? Int J Environ Res Public Health. 2018;15(5):958. doi:10.3390/ijerph15050958
 5. Diabetes UK. Sex and diabetes. Accessed May 2022. Available at: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/life-with-diabetes/sex-and-diabetes.
 6. Helgeson, VS. Young adults with type 1 diabetes: romantic relationships and implications for well-being. Diabetes Spectr. 2017; 30(2): 108–116
 7. Trief, PM, et al. Personal and relationship challenges of adults with type 1 diabetes: a qualitative focus group study. Diabetes Care. 2013; 36 (9): 2483–2488

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera