Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetes i siffror 2020*

februari 2021

Ungefär 465 miljoner av jordens befolkning i åldern 20-79 lever med diabetes. Det är var 11:e vuxen person. I Europa är siffran 59 miljoner. Men om vi tittar lite närmare på siffrorna, hur ser det då ut? Vilka är det som drabbas, och var finns de någonstans?

En oroande global ökning

Rapporter från både WHO och det internationella diabetessamfundet, IDF, visar en markant ökning av diabetes under det senaste decenniet. År 1985 levde 285 miljoner människor med diabetes, och denna siffra har alltså ökat med drygt 8 % till dagens ca 465 miljoner. 90 % av dessa har typ 2-diabetes. Och det är värt att notera, att ungefär hälften av de vuxna med typ 2-diabetes hade sjukdomen utan att veta om det

Köns- och åldersfördelning

Diabetes drabbar alla åldrar, men man ser en särskild topp i åldersgruppen 60-69 år, och var femte person med diabetes är över 65 år. Man uppskattar att för kvinnor i åldern 20-79 år är förekomsten något lägre än för motsvarande grupp män.

Pre-diabetes

Till de här siffrorna kan också läggas människor med pre-diabetes, d.v.s. människor som har konstant höga glukosnivåer, men som ligger under gränsen för att det ska definieras som diabetes. År 2019 uppskattade man att 374 miljoner människor i åldern 20-79 år har pre-diabetes. Av dessa är ungefär hälften under 50 år gamla, och en tredjedel återfinns i åldersgruppen 20-39 år.

Diabetes hos barn och unga

Typ 1-diabetes hos barn under 15 år ökar i många länder. Globalt uppskattar man att ca 1,1 miljon barn och unga under 20 år har typ 1-diabetes. Den årliga ökningen uppskattas till 3 %, med tydliga geografiska variationer.I Europa är det ca 162 000 barn och unga som har typ 1-diabetes och Norden har en av de högsta incidenserna för typ 1-diabetes i världen.

Typ 2-diabetes, som tidigare främst förknippats med medelålders och äldre människor, ökar nu också bland barn och unga.

Tydliga skillnader mellan kontinenter – och miljöer

Personer med typ 2-diabetes bor oftast i låg- eller medelinkomstländer. Dessutom är diabetes vanligare hos befolkningen i städer än hos dem som bor på landsbygden.

Hög förekomst

Typ 2-diabetes är vanligast i Sydostasien och västra Stillahavsregionen. Här återfinns ca hälften av alla fall. Det är också i de här regionerna som ökningen har varit störst under senare år.

Låg förekomst

Den jämförelsevis lägsta förekomsten hittar vi på den afrikanska kontinenten (4,7 %). Detta beror troligen på en lägre urbaniseringsgrad, undernäring och mindre problem med övervikt och fetma.

Stora skillnader mellan länder

Tre länder ligger i toppen på listan över länder med flest vuxna som lever med typ 2-diabetes. Det är Kina, Indien och USA. De här tre länderna har också den högsta andelen människor över 65 år med diabetes.

Hur kan man minska siffrorna?

Siffrorna visar med all önskvärd tydlighet, att typ 2- diabetes är ett gigantiskt och växande problem. Men samtidigt visar forskningen att man kan vända den pågående trenden genom förebyggande åtgärder som minskar riskfaktorerna, och genom att förbättra tillgängligheten till behandling.

*) Siffrorna bygger på studier som genomfördes under 2019, men publicerades 2020.

DIA.SE.116-01-FEB2021-B

Sources

  1. WHO. Classification of diabetes mellitus 2019.
  2. H.W. Baynes. Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. J Diabetes Metab 2015, 6:5
  3. T.Kuldeep et al. Recent classification of diabetes mellitus. International Journal of Innovative Science and Technology. 2018; 3(4), 52-57.
  4. Baz B, Riveline JP, Gautier JF. ENDOCRINOLOGY OF PREGNANCY: Gestational diabetes mellitus: definition, aetiological and clinical aspects. Eur J Endocrinol. 2016 Feb;174(2):R43-51.
  5. A.M.Dirar and J.Doupis. Gestational diabetes from A to Z. World J Diabetes 2017 December 15; 8(12): 489-506

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera