Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Vad beror lipohypertrofi på och hur hanterar jag det?

december 2023

Lipohypertrofi eller fettkuddar är vanligt vid diabetes och insulinbehandling  men relativt lätt att undvika. 

I den här guiden går vi igenom vad lipohypertrofi är, vad som orsakar det och vad du kan göra om det har uppstått. Du får också en del bra tips på hur du kan undvika att få fettkuddar. 

Vad är lipohypertrofi (fettkuddar)?

dfg

Lipohypertrofi, eller fettkuddar, är vanligt vid insulinbehandling. Enligt studier har 64 procent av alla som får insulinbehandling lipohypertrof. 

Det är en vanlig reaktion i hudområden som utsätts för upprepade insulininjektioner och är en komplikation vid insulinbehandling. Det kan orsaka bulor eller ”kuddar” under huden som kan kännas mjuka men också kompakta och gummiaktiga när man rör vid dem. De kan också vara synliga för ögat. 

Kuddarna består av förtjockad fettvävnad precis under huden på injektionsstället och orsakas av insulininjektionerna. Lipohypertrofi kan orsakas av både insulininjektioner med pennkanyler och insulinpumpsbehandling.

Symtom på lipohypertrofi

De första tecknen för lipohypertrofi kan vara svåra att upptäcka eftersom fettkuddarna byggs upp gradvis. 

Följande kan vara symtom på lipohypertrofi: 

 • Blodsockernivån svänger kraftigt.

 • Episoder med  uppstår ofta och utan förklaring.

Om du upplever dessa symtomen bör du alltid noga undersöka injektions- eller infusionsställena för insulin.

Fettkuddarna som uppstår vid lipohypertrofi kan se ut och kännas som gummiaktiga bulor på injektionsstället. De kan variera i storlek och form, från mycket små, platta och nästan omöjliga att upptäcka  till tydligt synliga större bulor.

Fettkuddarna gör inte ont, inte heller när man trycker på dem. De glider undan när du trycker på dem, du kan inte klämma ihop dem och huden där de sitter är inte missfärgad. 

Lipohypertrofi kan förhindra att kroppen inte tar upp insulin såsom det är tänkt vilket i sin tur ökar risken för sämre blodsockerreglering. Den tjocka fettvävnaden som bildas gör att insulinet tas upp långsammare och mer oregelbundet. Det ger i sin tur dålig blodsockerkontroll som kan leda till ett antal olika diabetesrelaterade komplikationer.

Vad orsakar lipohypertrofi?

Den vanligaste riskfaktorn för lipohypertrofi är att alltid använda samma injektionsställe.

Det är vanligt att den som har diabetes fortsätter att använda samma injektionsställe av vana, det som gör minst ont och är mest bekvämt att komma åt, till exempel på magen. Men genom att göra det och inte rotera injektionsställena (regelbundet byta injektionsställe) ökar du risken för lipohypertrofi. 

Dessutom kan det vara frestande att använda ett injektionsställe som redan har fettkuddar eftersom området är mindre smärtkänsligt.

Mekanismen bakom lipohypertrofi är inte helt klarlagd, men man tror att fettkuddarna beror på att insulin stimulerar bildningen av fett. Även vävnadsskador från upprepade injektioner kan få vävnaden att förtjockas.

Lipohypertrofi är vanligast hos dem som tar flera dagliga injektioner (MDI), men det är även den vanligaste hudkomplikationen för dem som använder insulinpumpbehandling 

Riskfaktorer för lipohypertrofi

Övriga riskfaktorer för lipohypertrofi är bland annat:

 • upprepad användning av samma pennkanyl

 • många dagliga injektioner

 • insulinbehandling som pågått under lång tid

 • fel injektionsteknik

 • pennkanylens längd

 • hypoglykemi

 • högt hemoglobin A1c

 • högt BMI.

Så här kan du förebygga och undvika lipohypertrofi

Det finns ingen speciell behandling vid lipohypertrofi. Det bästa är att förebygga. 

Här är några saker som kan bidra till att förebygga lipohypertrofi vid insulinbehandling:

 • Byt injektions- eller infusionsställe regelbundet. Det kallas att rotera ställena. ”Rätt sätt” definieras som att ta injektionerna eller infusionerna med minst 1 cm mellanrum.

 • Kontrollera regelbundet att du inte har fettkuddar på injektions- eller infusionsställena. På årsbesöket vid diabetes-mottagningen ingår en undersökning av hudområden där du tar insulin för att utesluta lipohypertrofier. De gör det genom att palpera (klämma på) dina vanligaste injektionsområden. Du kan också själv undersöka ställena du använder med jämna mellanrum för att se om det finns bulor eller svullnader. 

 • Försök följa ett mönster när du roterar injektionsställena, så att vävnaden får tillräckligt med tid att läka. Till exempel: Om du väljer magen för injektionerna kan du använda vänstra sidan i 12 dagar (med 1 cm mellan varje ställe) och sedan högra sidan i 12 dagar, så att varje enskilt ställe får 24 dagar på sig att ”läka”.

 • Använd en ny pennkanyl varje gång om du injicerar insulin och återanvänd inte samma pennkanyl. En ny, vass pennkanyl skadar vävnaden mindre och minimerar smärtan. Insulinpennkanyler är engångsprodukter och ska kasseras på ett säkert sätt efter användning. 

Vissa tror att snabbverkande insulin ger mindre risk för lipohypertrofi än långtidsverkande insulin. Det finns en studie som visar att de som tar långtidsverkande insulin löper 3,2 gånger större risk för lipohypertrofi än de som använder snabbverkande insulin. Att ta snabbverkande insulin i stället för långtidsverkande insulin skulle kunna bidra till att förebygga lipohypertrofi. Rådgör alltid med din behandlare/ditt diabetesteam innan du gör några förändringar i din diabetesbehandling.

Behandling av lipohypertrofi

Det finns ingen speciell behandling för lipohypertrofi men det går att förhindra och hantera om det har uppstått. En del av behandlingen är att låta det berörda hudområdet vila.

Det här kan du göra för att minska storleken på fettkuddarna vid lipohypertrofi på lång sikt:

 • Injicera inte insulin i hudområdet där det finns fettkuddar.

 • Rotera injektionsställena.

 • Var noga med att injicera insulinet med rätt teknik.

Ditt diabetesteam kan visa dig rätt sätt att injicera insulin om du har lipohypertrofi.

Ibland kan det hjälpa att använda ett annat insulin. Det är möjligt att ett byte till snabbverkande insulin kan minska risken för lipohypertrofi.

I sällsynta och mycket svåra fall kan det krävas en operation för att ta bort den berörda vävnaden.

Lipohypertrofi: sammanfattning

Lipohypertrofi är en vanlig komplikation vid insulinbehandling. Den vanligaste riskfaktorn för lipohypertrofi är att alltid använda samma ställe för insulininjektioner, oavsett om det görs med injektion eller infusion

Lipohypertrofi gör inte ont, men det stör kroppens förmåga att ta upp insulinet som injiceras, vilket kan påverka blodsockerkontrollen. Därför ska den som har diabetes och får insulinbehandling undvika att använda områden med lipohypertrofi. 

Det finns ett samband mellan att inte rotera injektionsställena och lipohypertrofi, och det går ofta att motverka lipohypertrofi genom att rotera injektions- eller infusionsställena. Om du undviker det berörda området och låter det läka av sig själv kan det bidra till att minska fettkuddarna på lång sikt.

 

DIA.SE.360-01-MAJ2023

Källor

 1. Kalra S, Jawad F. Lipohypertrophy. J Pak Med Assoc. 2016 Jun; 66(6):779-80. PMID: 27339591
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27339591/
 2. Xu XH, Carvalho V, Wang XH, Qiu SH, Sun ZL. Lipohypertrophy: prevalence, clinical consequence, and pathogenesis. Chin Med J (Engl). 2020; 134(1):47-49. Published 2020 Aug 17. doi:10.1097/CM9.0000000000000970 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7862817/
 3. Kostrzewa-Zabłocka E, Karczewska A. Correct insulin injection: The role of appropriate equipment in lipohypertrophy prevention. Praktyka pielęgniarska i położnicza (ICNP). 2/2018 http://htl-strefa.com/wp-content/uploads/2018/10/The-role-of-appropriate-equipment-in-lipohypertrophy-prevention_10.2018.pdf
 4. Deeb, Asma et al. Impact of Insulin Injection and Infusion Routines on Lipohypertrophy and Glycemic Control in Children and Adults with Diabetes. Diabetes therapy: research, treatment and education of diabetes and related disorders vol. 10,1. 2019: 259-267. doi:10.1007/s13300-018-0561-7
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349294/
 5. Association of Diabetes Care & Education Specialists (ADCES), Pro Tips (and Tricks) for Easier and Better Insulin Injections, Accessed May 10, 2022. Available at: https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/living-with-diabetes/tip-sheets/insulin-injections/insulin_injection_pro_tips_aade.pdf?sfvrsn=6

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera