Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Behandling av typ 1-diabetes hos barn

februari 2021

null

För familjer med barn som drabbats av diabetes innebär detta vissa omställningar i det dagliga livet. Små barn kan ju inte själv ansvara för att dosera och ta insulin eller mäta blodsockernivåerna, utan det krävs ett engagemang från vuxna anhöriga. Men med planering och stöd från diabetesteamet kommer man snabbt in i rutinerna och behandlingen blir en naturlig del av vardagen.


Barn med typ 1-diabetes lär sig successivt att hantera situationen och kan så småningom själva ta ansvar för sin behandling. Och med dagens effektiva behandlingar och tekniska hjälpmedel är typ 1-diabetes ett hanterbart tillstånd som inte behöver inkräkta nämnvärt på barnets livskvalitet.

Insulinbehandling

För att möjliggöra glukosupptag i cellerna och för att förhindra för höga blodsockernivåer i blodet måste barnet behandlas genom tillförsel av insulin. Doserna beräknas individuellt och baseras på barnets blodsockernivåer och livsstil. För att kunna ge rätt dos måste därför blodsockernivåerna mätas regelbundet, flera gånger dagligen. Det är särskilt viktigt att mäta blodsockernivån före måltider eftersom man då kan optimera dosen för att hantera kolhydraterna i maten. Det är också viktigt att mäta inför fysisk aktivitet (till exempel idrott) och före sänggåendet.

Det är vanligt att insulindoserna ges med insulinpenna, men för barn är insulinpump oftast ett lämpligare val. Insulinpumpen ger kontinuerlig insulintillförsel och barnet slipper nålsticken (som kan upplevas som skrämmande). Dessutom ger den trygghet och frihet eftersom den sitter på kroppen och fungerar oberoende av var barnet befinner sig.

Kost och barn

null

Barn med typ 1-diabetes behöver inte någon särskild mat utan kan äta som alla andra barn. För barn som växer och utvecklas är det bra med balanserad och varierad mat som innehåller kostens alla beståndsdelar.  Den största utmaningen är att balansera mat och insulin så att insulinets effekt matchar maten. Tänk på att mängden kolhydrater behöver anpassas efter fysiska aktiviteter och insulindosen som tas före måltiden.

Typ 1-diabetes i skolan

type 1 diabetes children at school

Även i skolan måste barnet kunna mäta blodglukosnivåer och ta insulin. Därför ska skolan informeras så att lärare och klasskamrater är införstådda med de speciella behov som följer med typ 1-diabetes. Till exempel kan barnet behöva äta något trots att det är mitt i en lektion, eller behöva extra uppmärksamhet från läraren vid idrott. Dessutom kan yngre barn behöva hjälp av lärare eller skolsköterska att ta sin insulindos.

En aktiv livsstil förbättrar  

null

Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel någon idrott, är en viktig del av behandlingen av typ 1-diabetes. Fysisk aktivitet främjar hälsan i allmänhet och förbättrar kroppens kondition på sikt, något som är särskilt viktigt hos barn med diabetes.

Vid fysisk aktivitet vill man undvika att blodsockerhalterna sjunker för lågt och man förebygger detta genom att justera insulindosen och öka intaget av kolhydrater. Dessutom ska man mäta blodsockerhalten oftare – både före, under och efter den fysiska aktiviteten.

Att få diabetes

Att få diabetes kan självklart skapa stress hos både barnet och föräldrarna. Plötsligt styrs tillvaron av blodsockermätningar och insulindoser och man får inte äta samma mat och godis som kompisarna. Det är inte konstigt om barnet då känner sig utanför eller annorlunda. I den här situationen har föräldrarna en extra viktig uppgift att avdramatisera det hela och skapa trygghet, trots den stora omställningen. Är man osäker som förälder och behöver stöd kan man ta hjälp av diabetesteamet som har kunskaper och erfarenhet av hur man hantera olika situationer.

Att ett barn får diabetes är ingen katastrof. Däremot krävs ett annorlunda sätt att tänka och organisera tillvaron. Med rätt förhållningssätt kommer barnet att kunna leva ett bra och fullgott liv utan några större inskränkningar.

DIA.SE.107-01-DEC2020-D

Källor:

  1. Jane L Chiang, David M Maahs, Katharine C Garvey, Korey K Hood, Lori M Laffel, Stuart A Weinzimer, Joseph I Wolfsdorf, Desmond Schatz. Type 1 Diabetes in Children and Adolescents: A Position Statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2018 Sep;41(9):2026-2044. doi: 10.2337/dci18-0023. Epub 2018 Aug 9.
  2. Ralph Ziegler, Andreas Neu. Diabetes in Childhood and Adolescence. Dtsch Arztebl Int. 2018 Mar 2;115(9):146-156. doi: 10.3238/arztebl.2018.0146.
  3. Randi Streisand, Maureen Monaghan. Young children with type 1 diabetes: challenges, research, and future directions. Curr Diab Rep. 2014;14(9):520. doi: 10.1007/s11892-014-0520-2.
  4. Jessica S Pierce, Chelsea Kozikowski, Joyce M Lee, Tim Wysocki. Type 1 diabetes in very young children: a model of parent and child influences on management and outcomes. Pediatr Diabetes. 2017 Feb;18(1):17-25. doi: 10.1111/pedi.12351. Epub 2015 Dec 29.
  5. Andreas Neu, Jutta Bürger-Büsing, Thomas Danne, Axel Dost, Martin Holder, Reinhard W Holl, Paul-Martin Holterhus, Thomas Kapellen, Beate Karges, Olga Kordonouri, Karin Lange, Susanne Müller, Klemens Raile, Roland Schweizer, Simone von Sengbusch, Rainer Stachow, Verena Wagner, Susanna Wiegand, Ralph Ziegler. Diagnosis, Therapy and Follow-Up of Diabetes Mellitus in Children and Adolescents. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019 Dec;127(S 01):S39-S72. doi: 10.1055/a-1018-8963. Epub 2019 Dec 20.
  6. Hedyeh Ebrahimi, Farhad Pishgar, Moein Yoosefi, Sedighe Moradi, Nazila Rezaei, Shirin Djalalinia, Mitra Modirian, Niloofar Peykari, Shohreh Naderimagham, Rosa Haghshenas, Saral Rahimi, Hamidreza Jamshidi, Alireza Esteghamati, Bagher Larijani, Farshad Farzadfar. Insulin pen use and diabetes treatment goals: A study from Iran STEPS 2016 survey PLoS One. 2019 Aug 28;14(8):e0221462. doi: 10.1371/journal.pone.0221462. eCollection 2019.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera