Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Insulinpumpar jämfört med injektioner med penna: vad är skillnaden?

maj 2022

insulinpumpsbehandling jämfört med injektioner

Insulinpumpar jämfört med injektioner: Vad är skillnaden?

Om du nyligen  fått typ 1 diabetes känner du kanske inte till de olika sätten du kan ta ditt insulin.Det kan vara. insulinpumpsbehandling eller  injektioner med insulinpenna. Du kommer förmodligen att vilja veta vad skillnaden är mellan dem och vad som skulle passa dig bäst av de vanliga diabetesbehandlingarna – insulinpumpar jämfört med injektioner med penna.

Oavsett om du är van att leva med diabetes typ 1 eller nyligen har fått diagnosen kan det vara till hjälp att känna till skillnaderna mellan insulinpumpsbehandling och behandling med insulinpenna

I den här artikeln kommer vi att skriva om för- och nackdelarna med dessa behandlingar för att hjälpa dig förstå de olika alternativen och fundera på vilket sätt som skulle passa dig bäst för att hantera din diabetes i ditt dagliga liv. Diskutera sedan med ditt diabetesteam för att komma fram till val av behandling.

Insulinbehandling för typ 1-diabetes

Insulin är ett hormon som bildas i din bukspottkörtel och hjälper din kropp att hålla jämna blodglukosnivåer (blodsockernivåer) och använda glukos (socker) som energi. Om du har typ 1-diabetes skapar din bukspottkörtel för lite, eller inte något insulin alls. Du får insulinbrist.   

Att ta insulin genom insulininjektioner eller med pump behövs för att hålla jämna och normala glukosnivåer i kroppen och behandla diabetesen.

Forskning visar att insulinbehandling fungerar för att hantera blodsockret. Detta kan hjälpa till att förebygga diabeteskomplikationer inklusive retinopati, neuropati, nefropati och hjärt-kärlsjukdom samt hjälpa dig att leva bra med diabetes. Men vad är det lämpligaste sättet att få det insulin du behöver?

Det finns flera olika alternativ av insulinbehandling. Traditionellt har insulinbehandling för diabetes varit injektioner av insulin flera gånger om dagen. För personer som använder insulininjektioner med penna kan de dagliga aktiviteterna behöva anpassas efter insulininjektionerna och man kan behöva tydliga matrutiner. 

Insulinpump är en annan behandlingsform som har utvecklats för att ge små regelbundna doser av snabbverkande insulin som mer efterliknar hur insulin produceras och släpps ut hos personer utan diabetes. Detta gör det möjligt för personer med diabetes att uppnå en god blodsockerkontroll samtidigt som risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) minimeras.

Vad innebär injektionsbehandling med insulinpenna?

Injektioner med insulinpenna två eller flera gånger per dag är ett sätt att behandla diabetes. Det finns två typer av insulinregimer beroende på typ av diabetes, dina diabetesbehov, din livsstil och dina preferenser. Vid typ 1 diabetes används det som kallas flerdosbehandling (eller MDI,Multiple Daily Injections) som normalt innebär 4-8 injektioner om dagen. För de med typ 2 diabetes finns även alternativet tvådosbehandling med mixinsulin.

Det finns olika typer av insulin, som kännetecknas av deras hur snabbt de börjar verka och hur länge de har effekt i kroppen.

Flerdosbehandling (MDI) innebär att du injicerar två typer av insulin – långverkande insulin plus snabbverkande insulin vid måltider.

Du tar vanligtvis långverkande (eller medellångverkande) så kallat ”basinsulin” en eller två gånger om dagen. Detta basinsulin efterliknar frisättningen av insulin från bukspottkörteln som personer utan diabetes har mellan måltiderna. Du injicerar också snabbverkande insulin (kallas ”bolus”) innan du äter – cirka 10–15 minuter före måltid. Dessa snabbverkande bolusinjektioner hjälper din kropp att ta hand om kolhydraterna i maten och minskar blodsockertopparna efter måltider. Snabbverkande insulin tas vanligtvis minst tre gånger om dagen med huvudmåltider. Snabbverkande insulin kan ofta behövas även vid snacks eller mellanmål.

Behandling med mixinsulin kallas också tvådosbehandling. Det innebär att en färdiggjord  blandning av kort- och medellångverkande insulin tas två gånger om dagen, före frukost och middag.

Flerdosbehandling är inte lämpligt för alla, så ibland rekommenderas injektioner två gånger dagligen istället. Det är idag ovanligt att personer med typ 1 diabetes använder tvådosbehandling, men det används för personer med insulinbehandlad typ 2 diabetes.

Vad innebär insulinpumpsbehandling?

Vid insulinpumpsbehandling (som även kallas kontinuerlig subkutan insulininfusion) används en liten digital enhet för att leverera snabbverkande insulin till kroppen 24 timmar om dygnet. Insulinet tillförs genom en tunn kanyl som förts in under huden och sitter på plats med en klisterhäfta. Detta ger en kontinuerlig tillförsel av basalt insulin, och du kan lägga till bolusdoser när du äter. 
Insulinpumpar efterliknar  kroppens naturliga insulinutsöndring mer– vilket hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna och förbättra livskvaliteten.

Insulinpumpar möjliggör mer exakt insulindosering, för många en bättre blodsockerhantering och en mer flexibel livsstil. Diabetesexperter har beskrivit insulinpumpar som en av de viktigaste utvecklingarna inom diabetesbehandling under de senaste femtio åren.  

Idag, i de Nordiska länderna har en stor del av barn- och ungdomar med typ 1 diabetes, insulinpump. Även om generellt sett, de flesta med diabetes inte har pump så fortsätter insulinpumpsbehandling att öka. 

För- och nackdelar med insulinpumpar jämfört med injektioner med penna

Om du har typ 1-diabetes kan du kanske välja att använda en insulinpump eller använda flera dagliga injektioner. Val av behandling görs alltid tillsammans med ditt diabetesteam. Att välja mellan pump och penna kan vara svårt – speciellt om du inte vet mycket om dessa behandlingar – och det är därför det är användbart att känna till för- och nackdelarna med båda.

Nedan är några av de viktigaste för- och nackdelarna med att använda en insulinpump, som kan hjälpa dig i diskussionen och valet  mellan detta och att använda insulinpennor. 

Fördelar med insulinpumpar

Här är några av fördelarna med att använda insulinpumpar:

 • En insulinpump kan stabilisera dina blodsockervärden och göra det lättare att hantera diabetesen jämfört med pennbehandling. Studier har visat att insulinpump kan sänka Hba1c (långtidsblodsockret), hos både vuxna, barn och tonåringar som lever med diabetes, särskilt om HbA1c från början är högt
 • En pump kan minska risken för svår hypoglykemi, dvs väldigt låga blodsockervärden, jämfört med flerdosbehandling med insulinpenna (MDI).
 • Insulinpumpar kan generellt ge dig ett större oberoende, större flexibilitet med måltider, träning och livsstil samt förbättra sömnen – öka det psykiska välbefinnandet och förbättra livskvaliteten, oavsett om du är vuxen eller barn som lever med typ 1-diabetes.
 • Du byter ut kanylen varannan till var tredje dag, vilket innebär mycket färre stick jämfört med injektioner.
 • Pumpar är flexibla; du kan programmera olika mängder i basalinsulintillförsel för olika timmar på dygnet, beroende på ditt behov.  Du kan finjustera insulintillförseln för att på bästa sätt individualisera behandlingen och din blodsockerkontroll. Du kan också snabbt och diskret ta en bolusdos med insulin utan att behöva en injektion.
 • Pumptekniken utvecklas snabbt. En del pumpar kan integreras med kontinuerlig glukosmätning (CGM) och i vissa fall automatiskt pausa insulintillförseln vid eller innan låga blodsockervärden. Det finns även  slutna insulinpumpssystem som delvis  automatiserar insulintillförseln, vilket gör det lättare att hantera din diabetes och uppnå glukosmålvärden.

Nackdelar med insulinpumpar

Nedan är några av nackdelarna med att använda insulinpumpar och anledningar till varför du kanske föredrar att använda insulinpenna:

 • Det är bra att lära sig kolhydraträkning, då kan pumpen lättare hjälpa dig med dosförslag och du använder pumpen på ett mer effektivt sätt. Det kan ta ett tag att bli skicklig och självsäker. 
 • Det kan vara utmanande att programmera och använda pumpen om du har nedsatt syn eller funktion i händer och fingrar.
 • Du behöver kunna hålla koll på ditt blodsocker med en kontinuerlig glukosmätare (eller testa ditt blodsocker fyra till sex gånger om dagen).
 • Du behöver bära pumpen på kroppen. Vissa människor tycker att pumpar är obekväma. Slangpumpar kan haka fast i kläder eller annat och pumpar kan vara synliga i åtsittande kläder. Eftersom det idag finns pumpar både med och utan slang, kan du ofta välja vilken typ av pump som passar bäst för dig
 • Det finns en liten risk att utveckla en hudinfektion från kanylen.
 • Du behöver ta hand om din hud för att förebygga hudreaktioner. Vissa personer kan utveckla en (allergisk) reaktion mot limmet.
 • Det finns risk för hyperglykemi eller diabetisk ketoacidos om pumpen inte fungerar eller om slangen är blockerad.

Insulinpump jämfört med insulinpenna: att välja mellan de två

När det gäller insulinpumpar jämfört med insulinpenna handlar det om att hitta rätt behandling för dig. 

Insulinpumpar erbjuder många fördelar jämfört med dagliga injektioner, särskilt när det gäller livskvalitet. Forskning visar också att pumpar är bättre på att hantera blodsockernivåer, vilket resulterar i färre komplikationer, både de med akuta symptom och komplikationer på längre sikt.

Att bära en medicinsk utrustning som en pump passar inte alla. Avancerade pumpar  kan vara utmanande att programmera. Det kan ta lite tid att lära sig hur man blir skicklig på att använda dem. Det finns pumpar som är enkla och mindre avancerade att använda, där du ändå får pumpbehandlingens fördelar. Vissa användare kan ha svårigheter att bära en pump. Det kan röra sig om obehag, att fastna med pumpen eller slangen, en risk för  infektioner eller allergiska reaktioner. 

När du funderar på insulinpump och olika behandlingsalternativ ska du prata med din diabetessköterska eller läkare i diabetesteamet. De kan hjälpa dig att jämföra de olika alternativen, effekterna  på ditt välbefinnande, ditt dagliga liv, troliga effekter på dina glukosvärden och framtida hälsa och ge råd om det bästa alternativet för dig.

DIA.SE.236-01-APR2022

Källor

 1. NICE Guidance on Continuous subcutaneous insulin infusion for the treatment of diabetes mellitus. Technology appraisal guidance [TA151]. Publicerad i juli 2008. www.nice.org.uk/guidance/ta151
 2. Al Shaikh, A. et al. (2020). Quality of Life in Children With Diabetes Treated With Insulin Pump Compared With Multiple Daily Injections in Tertiary Care Center. Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes. DOI: 10.1177/1179551420959077.
 3. Cari Berget, Laurel H. Messer, Gregory P. Forlenza. A Clinical Overview of Insulin Pump Therapy for the Management of Diabetes: Past, Present, and Future of Intensive Therapy. Diabetes Spectrum Aug 2019, 32 (3) 194-204; DOI: 10.2337/ds18-0091
  https://spectrum.diabetesjournals.org/content/32/3/194
 4. Dorothy Abiola, Thozhukat Sathyapalan, David Hepburn (2016). Management of type 1 and type 2 diabetes requiring insulin. September 2016 Prescriber 27(9) :50-57, DOI:10.1002/psb.1500
 5. Louise R Curtis, K Alington, Helen L Partridge (2021). Insulin pumps: are services and health equity undermining technological progression? Pract Diab 38: 27- 32. https://doi.org/10.1002/pdi.2349
 6. Jill Weissberg-Benchell, Jeanne Antisdel-Lomaglio, Roopa Seshadri. Insulin Pump Therapy. Diabetes Care Apr 2003, 26 (4) 1079-1087; DOI: 10.2337/diacare.26.4.1079

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera