Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetisk ketoacidos: Orsak, symtom, behandling

februari 2021

Vad är diabetisk ketoacidos?

Diabetisk ketoacidos (DKA) är ett allvarligt tillstånd och det är den vanligaste komplikationen till hyperglykemi (för höga blodsockerhalter). Hyperglykemi hos personer med diabetes är i sin tur ett resultat av att kroppens celler inte kan ta upp glukos (socker) ur blodet på grund av insulinbrist.
Glukos är kroppens främsta energikälla. Cellerna hos personer med diabetes har försämrad förmåga att ta upp glukos ur blodet (på grund av brist på insulin) och cellerna får inte tillräckligt med bränsle. Kroppen måste då hitta en annan energikälla och riktar därför in sig på fett. Och det är när kroppen tvingas förbränna mer fett än normalt som komplikationerna uppstår.

När kroppen förbränner fett produceras tre ämnen:

 1. aceton
 2. acetoättiksyra
 3. beta-hydroxismörsyra

Dessa ämnen kallas ketoner, och när det produceras för mycket av dem blir blodet surare.

Diabetisk ketoacidos kännetecknas av tre biologiska obalanser:

 • Hyperglykemi – förhöjda glukoshalter i blodet
 • Ketos – förhöjda nivåer av ketoner i kroppen
 • Acidos – surt blod (arteriellt pH-värde lägre än 7,3)

Detta är unikt för diabetisk ketoacidos och är ett medicinskt akutläge som kräver sjukhusvård.

Varför uppstår diabetisk ketoacidos?

Två tredjedelar av alla fall av ketoacidos inträffar hos patienter med typ 1-diabetes. Det är vanligast hos patienter som har problem med att stabilisera blodsockernivån, men förekommer också hos dem som ännu inte har fått diagnosen diabetes. Den återstående tredjedelen drabbar personer med typ 2-diabetes.

Vid diabetes varierar blodsockernivån och kan snabbt bli för hög eller för låg. Om blodsockret ligger högt under en längre tid kan det leda till ketoacidos. Att blodsockret ligger högt kan ha olika orsaker:

 • otillräckligt insulinintag
 • stark stress
 • psykiatriska symtom
 • en defekt insulinpump (frånkoppling eller blockering av infusionsröret)
 • sjukdom eller infektion (vanligtvis i urinvägarna, lungorna eller matsmältningssystemet)
 • kirurgiska ingrepp eller medicinering.

Hos barn kan ökad insulinresistens på grund av puberteten eller övervikt, i sin tur öka risken för att utveckla diabetisk ketoacidos.

Symtom på diabetisk ketoacidos

Symtom på diabetisk ketoacidos kan visa sig inom några timmar och de kan variera mellan barn och vuxna. Vanliga symtom är:

 • extrem törst
 • kissar ofta och i stora mängder
 • konstig andedräkt (på grund av utandning av aceton)
 • svår buksmärta
 • illamående och kräkningar
 • djup, ansträngd andning (kallas också Kussmaul-andning)
 • hypotoni (onormalt lågt blodtryck)
 • takykardi (allt snabbare hjärtfrekvens)
 • uttorkning
 • aptitlöshet och viktnedgång

Diabetisk ketoacidos kan ge allvarliga komplikationer på hjärtat och leda till andningsproblem. Om den inte behandlas kan medvetandet sjunka, vilket kan leda till koma och till och med dödsfall. Hos vuxna beror dödligheten ofta på att det finns ytterligare någon försvårande faktor, till exempel en samtidig infektion.

Behandling och förebyggande av diabetisk ketoacidos

Man behandlar diabetisk ketoacidos i huvudsak genom intravenös insulintillförsel och tillförsel av saltlösningar. Målet är att korrigera blodets pH-värde och få bort aceton samtidigt som man återställer blodvolymen och blodglukoshalten till det normala.

Referenser:

 1. M.S Eledrisi, A-N Elzouki. Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults: A Narrative Review. Saudi J Med Med Sci 2020;8:165-73.
 2. K.K Dhatariya et al. Diabetic ketoacidosis. Nature reviews Disease Primers (2020) 6 : 40.
 3. Farsani SF et al. Incidence and prevalence of diabetic ketoacidosis (DKA) among adults with type 1 diabetes mellitus (T1D): a systematic literature review. BMJ Open 2017;7:e016587.
 4. P. Vellanki et GE Umpierrez. Increasing Hospitalizations for DKA: A Need for Prevention Programs. Diabetes Care 2018;41:1839–1841.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera