Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Blodglukosmätare jämfört med CGM: Vad är det för skillnad?

oktober 2022

Blodglukosmätare

Blodglukosmätare jämfört med CGM: Vad är det för skillnad?

Om du har fått diagnosen diabetes kan du behöva mäta glukoshalten flera gånger om dagen för att minska risken för komplikationer. Du kan göra det på två sätt: med en blodglukosmätare (som även kallas blodsockermätare) eller med kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Hur fungerar de olika typerna av mätning och vilken ska du välja? I den här artikeln jämför vi blodglukosmätare med CGM för att du lättare ska kunna välja det som passar dig bäst.

Vad är en blodglukosmätare?

En blodglukosmätare är en apparat som du använder för att mäta halten av glukos i ditt blod. Glukoshalten varierar efter hur mycket du tränar, vad du äter och om du tar läkemedel. 

Att veta hur din blodglukosnivå varierar och vilka aktiviteter och vilken mat som påverkar den kan vara till hjälp både för dig som lever med diabetes och för ditt vårdteam, så att ni kan göra en så bra behandlingsplan som möjligt.  

En blodglukosmätare kan tala om ifall ditt blodsocker är för högt, för lågt eller ligger inom ett godkänt intervall. På så sätt kan du undvika att blodglukosvärdet blir för högt (hyperglykemi) eller för lågt (hypoglykemi) och förebygga allvarliga komplikationer av din diabetes. 

Blodglukosmätaren behöver en liten droppe blod från fingertoppen för att mäta glukoshalten.

Hur fungerar en blodglukosmätare?

En blodglukosmätare analyserar hur mycket glukos det finns i blodet via en testremsa. Testremsan innehåller ämnet glukosoxidas, ett enzym som reagerar på blodglukos.

En liten nål som kallas lansett används för att sticka i fingret och samla upp den lilla bloddroppen. Droppen placeras sedan på testremsan, som förs in i blodglukosmätaren. Inne i blodglukosmätaren finns en elektrod som används för en blodglukosmätning. Värdet visas sedan på en skärm i enheten mmol/l.

När remsan kommer in i blodglukosmätaren uppstår en elektrisk ström när glukos och enzym reagerar. Ju högre glukosvärde, desto starkare ström och desto högre värde visas på blodglukosmätarens skärm.

Blodglukosmätaren: hur används den

Olika blodglukosmätare skiljer sig en del från varandra, så det är viktigt att du följer instruktionerna i bruksanvisningen till din mätare. 

Men generellt behöver du följande för att använda en blodglukosmätare]:

 • Själva blodglukosmätaren

 • Testremsor

 • Engångslansetter

 • Tvål och vatten eller en spritservett

Fråga diabetesteamet när på dagen det är bäst att göra testet och hur ofta du bör göra det. 

Använda en blodglukosmätare: steg för steg 

Följ dessa steg för att göra testet: 

 1. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Det ska du göra för att undvika infektion. Du kan också använda en spritservett för att rengöra stället där du ska sticka. Var noga med att händerna är torra när du gör testet].

 2. Kontrollera att utgångsdatumet för testremsan inte har passerat. Sätt in remsan i blodglukosmätaren. 

 3. Använd engångslansetten för att sticka hål på huden på sidan av fingret. Värm händerna innan du sticker genom att gnugga dem mot varandra eller hålla dem under rinnande varmt vatten. Då kommer det lättare ut blod.  För att få fram en bloddroppe sätter du lansetten mot sidan av fingret, bestämt men inte hårt. Gör en varsam ”mjölkande” rörelse från längst ner på fingret.

 4. Placera blodet på testremsan enligt bruksanvisningen. Vissa remsor suger direkt upp en liten droppe blod från teststället. Med andra måste droppen falla ner på testdynan.

 5. Fingersticket ger oftast bara några droppar blod, men om du fortsätter blöda använder du spritservetten för att torka bort dropparna. Du kan behöva sätta tryck på teststället för att det ska sluta blöda.

 6. Läs av blodglukosvärdet på mätarens skärm och skriv ner det. Moderna ”smarta” blodglukosmätare synkroniserar sina avläsningar med appar på mobilen eller datorn via Bluetooth. Med andra måste du skriva in värdena manuellt i en anteckningsbok eller en fil.

 7. När du är klar med testet kasserar du engångslansetten på ett säkert sätt.

Ditt vårdteam kan hjälpa dig gå igenom hur du använder en blodglukosmätare.

Vad är det för skillnad mellan CGM och en blodglukosmätare?

System för kontinuerlig glukosmätning (CGM) började säljas kring år 2000 som ett alternativ till fingerstickstest. Till skillnad från med en blodglukosmätare behöver CGM-systemet inget blodprov och är tämligen diskret.

Vad är CGM och hur fungerar det?

Det finns flera olika modeller av CGM-system. 

Generellt består ett CGM-system av en sensor som bärs på kroppen och har en tunn, nålliknande tråd som placeras under huden. Sensortråden känner av glukosnivån i interstitialvätska, det vill säga vätskan som fyller utrymmet mellan cellerna och bland annat deltar i transporten av näringsämnen.

Avläsningarna skannas antingen manuellt eller överförs via Bluetooth till en mottagare som visar och registrerar dem.

Kontinuerlig glukosmätning jämfört med blodglukosmätare 

Om du är osäker på om kontinuerlig glukosmätning eller en blodglukosmätare passar dig bäst är det en bra idé att titta på för- och nackdelar med båda metoderna. 

Kontinuerlig glukosmätning (CGM)

Det finns ett antal fördelar med att använda CGM. För det första registrerar ett CGM-system mätvärdena kontinuerligt under dygnet. Med CGM kan du se förändringar av blodglukosnivån nästan i realtid och får varningar som hjälper dig reagera direkt för att förhindra hyper- eller hypoglykemi. Med CGM går det i princip att se en persons glukosmönster över hela dygnet, vilket gör det lättare att förutse och förebygga hyper- och hypoglykemiska episoder. 

CGM kan visa vad som händer när du sover, är stressad eller håller på med andra dagliga aktiviteter. Det är till särskilt stor hjälp för den som har lågt blodsocker under natten och kanske inte vet om det. 

Studier har visat att CGM kan ge mindre oro och ökad livskvalitet genom att ge bättre metabolisk kontroll och göra att blodglukosnivån ligger inom godkänt intervall en större del av tiden och kortare tid i hypoglykemi.

Blodglukosmätare

Det finns även många fördelar med att använda en blodglukosmätare. Blodglukosmätaren ger noggranna mätningar av glukoshalten i blodet i de små blodkärlen (kapillärerna) och ger resultat efter en kort tid endast med hjälp av ett litet blodprov. 

Blodglukosmätare har många funktioner – moderna varianter har Bluetooth och kan synkronisera data med smartphoneappar.

När det gäller nackdelar ger en blodglukosmätare ungefär 4–7 värden per dag. Det betyder att den ger mer begränsade data än ett CGM-system och att dess kliniska effektivitet därför är begränsad. Eftersom en blodglukosmätare bara ger information om en viss tidpunkt är det svårt att se tendenser för blodglukosnivån.

Blodglukosmätare upplevs ofta som obekväma, klumpiga, störande] och förknippas med smärta. Dessutom kan testremsornas kvalitet variera på grund av deras korta hållbarhetstid.

 

DIA.SE.224.01-JUN22

Källor

 1. Kirk, Julienne K., and Jane Stegner. "Self-monitoring of blood glucose: practical aspects." Journal of diabetes science and technology 4.2 (2010): 435-439. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/193229681000400225
 2. Mathew, Thomas K., and Prasanna Tadi. "Blood glucose monitoring." StatPearls [Internet] (2020). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555976/
 3. “Blood glucose meters,” JDRF. Accessed February 8, 2022.
  https://jdrf.org.uk/information-support/treatments-technologies/blood-glucose-meters/
 4. Pickering, Dianne, and Janet Marsden. "How to measure blood glucose." Community eye health 27.87 (2014): 56. https://pdfs.semanticscholar.org/e244/68171435fd9d3e29ade58baf1f1da89fecc5.pdf
 5. “How do blood glucose meters work? Ask an engineer.” MIT School of engineering. Accessed February 8, 2022. https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/how-do-blood glucose meters-work/
 6. Rodbard, David. "Continuous glucose monitoring: a review of successes, challenges, and opportunities." Diabetes technology & therapeutics 18.S2 (2016): S2-3. https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/dia.2015.0417
 7. Baghelani, Masoud, et al. "Non-invasive continuous-time glucose monitoring system using a chipless printable sensor based on split ring microwave resonators." Scientific Reports 10.1 (2020): 1-15. https://www.nature.com/articles/s41598-020-69547-1
 8. Langendam, Miranda, et al. "Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus." Cochrane Database of Systematic Reviews 1 (2012). https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008101.pub2/full
 9. Funtanilla, Vienica D., Tina Caliendo, and Olga Hilas. "Continuous glucose monitoring: a review of available systems." Pharmacy and Therapeutics 44.9 (2019): 550. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6705487/
 10. Dovc, Klemen, and Tadej Battelino. "Evolution of diabetes technology." Endocrinology and Metabolism Clinics 49.1 (2020): 1-18.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088985291930091X
 11. Ajjan, Ramzi, David Slattery, and Eugene Wright. "Continuous glucose monitoring: a brief review for primary care practitioners." Advances in therapy 36.3 (2019): 579-596. https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-019-0870-x
 12. “Can I get a continuous glucose monitor (CGM) on the NHS?” JDRF. Accessed February 8, 2022.
  https://jdrf.org.uk/information-support/treatments-technologies/continuous-glucose-monitors/continuous-glucose-monitor-nhs/
 13. “Continuous glucose monitoring (CGMs),” NHS. Accessed February 24, 2022. https://www.nhs.uk/conditions/type-1-diabetes/continuous-glucose-monitoring-cgms
 14. NHS Rightcare pathway: Diabetes. Accessed February 8, 2022. https://www.england.nhs.uk/rightcare/wp-content/uploads/sites/40/2018/07/nhs-rightcare-pathway-diabetes.pdf
 15. “Test strips and monitors,” Diabetes UK. Accessed February 8, 2022.
  https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/managing-your-diabetes/testing/test-strips-and-monitors

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera