Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Vilka är de olika typerna av diabetes?

februari 2021

null

Diabetes är egentligen inte en specifik sjukdom, utan används som beteckning för flera olika diagnoser då kroppen inte klarar av att reglera blodsockret (blodglukos), med förhöjda blodsockerhalter som följd.

Gemensamt för de olika formerna av diabetes är en påverkan i ämnesomsättningen och där hormonet insulin – som produceras av betaceller i bukspottkörteln – har en central funktion: Glukos (socker) är kroppens viktigaste bränsle och insulinet gör så att cellerna aktivt kan ta upp glukosen ur blodet. Om kroppens egen insulinproduktion minskar eller upphör blir cellernas glukosupptag inte längre tillräckligt effektivt utan glukosen stannar kvar i blodet. Det är därför blodsockerhalterna ofta är förhöjda hos personer med diabetes.

Det finns olika orsaker till varför de här förändringarna uppstår, och de behandlas också på olika sätt. Därför delar man in diabetes i olika typer beroende på den bakomliggande orsaken. De vanligaste kallas typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes.

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som beror på att kroppens eget immunsystem av ännu okänd anledning angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta är den näst vanligaste formen av diabetes och antalet som får diagnosen ökar hela tiden. Den kallades tidigare för barndiabetes, men detta är missvisande eftersom den kan drabba alla åldrar, även om den oftast debuterar i barn- och ungdomsåren. Vissa tror att sjukdomen är resultat av t.ex. hög konsumtion av sötsaker, men det finns inget sådant samband.

Typ 1 diabetes utvecklas ofta snabbt och under kort tid. Eftersom kroppens egen insulinproduktion mer eller mindre upphör, behöver man direkt starta insulinbehandling, som idag innebär en livslång behandlingstid Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom och den som får diagnosen har kunnat känna sig starkt begränsad i sin livsföring. Men tack vare stora medicinska framsteg och avancerad teknik kan många personer med typ 1-diabetes idag leva ett bra och välfungerande liv.

Typ 2-diabetes

Diabetes typ 2 är den allra vanligaste formen av diabetes (ca 85%). Den utvecklas gradvis och ofta under lång tid. Vid typ 2-diabetes kan bukspottkörtelcellerna fortfarande producera insulin, men kroppens förmåga att använda insulinet är försämrad, man har så kallad insulinresistens.  Eftersom sjukdomen utvecklas långsamt är det vanligt att man inte upptäcker den förrän i samband med annan hälsoundersökning.

Orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är ofta en kombination av ärftlighet och livsstil. Mycket stillasittande, obalanserad kost och övervikt är faktorer som bidrar till utvecklingen av typ 2 diabetes. Ärftlighet spelar också en stor roll för vem som får sjukdomen. Den här formen av diabetes kräver inte nödvändigtvis insulinbehandling. Det kan ibland räcka med att lägga om till en mer hälsosam livsstil och att förbättra effekten av kroppens eget insulin med hjälp av tabletter. Hos en person som haft typ 2 diabetes under många år, kan kroppen helt delvis eller helt förlora förmågan att producera insulin och när det händer behöver man påbörja insulinbehandling

Graviditetsdiabetes

En liten andel gravida kvinnor (2-3%) som inte tidigare har diabetes eller visat symtom på diabetes före graviditeten, kan få så kallad graviditetsdiabetes. Detta kan bero på att kroppens insulinproduktion inte är tillräcklig för de särskilda behov som uppstår under graviditeten och att hormonförändringarna under graviditeten leder till viss insulinresistens.

Oftast går det här tillståndet över efter förlossningen, men kvinnor som haft graviditetsdiabetes har en ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes senare i livet.

DIA.SE.107-01-DEC2020-A

Referenser

  1. WHO. Classification of diabetes mellitus 2019.
  2. H.W. Baynes. Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. J Diabetes Metab 2015, 6:5
  3. T.Kuldeep et al. Recent classification of diabetes mellitus. International Journal of Innovative Science and Technology. 2018; 3(4), 52-57.
  4. Baz B, Riveline JP, Gautier JF. ENDOCRINOLOGY OF PREGNANCY: Gestational diabetes mellitus: definition, aetiological and clinical aspects. Eur J Endocrinol. 2016 Feb;174(2):R43-51.
  5. A.M.Dirar and J.Doupis. Gestational diabetes from A to Z. World J Diabetes 2017 December 15; 8(12): 489-506

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera