Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Erektionsproblem och diabetes

juni 2023

Erektionsproblem och diabetes

Diabetes är förknippat med sexuella problem hos både män och kvinnor – mer känt som sexuell dysfunktion.

För män är erektionsproblem, eller erektil dysfunktion, ett vanligt problem. Det kan förekomma i alla åldrar men sannolikheten att få erektionsproblem ökar när man blir äldre.

Det är tre gånger större risk att män som har diabetes får erektionsproblem jämfört med dem som inte har diabetes.

Den här artikeln har för avsikt att svara på frågor om erektionsproblem, bland annat om orsakerna, vad man kan göra och hur erektil dysfunktion kan hanteras.

Vad är erektionsproblem?

Erektionsproblem, eller erektil dysfunktion, innebär att en man inte kan få erektion eller inte kan behålla erektionen tillräckligt länge för att ha sex.

Det kan leda till problem även utanför själva sexlivet och kan försämra livskvaliteten påtagligt för män.

Erektionsproblem och diabetes: vilka är orsakerna?

Det finns ett samband mellan erektil dysfunktion och både typ 1- och typ 2-diabetes. Enligt rapporter förekommer det hos mer än hälften av alla män med diabetes i hela världen.

Det är inte helt klarlagt vad detta beror på. Det skulle kunna vara hyperglykemi (höga blocksockernivåer) som orsakar komplikationer i blodkärlen, vilket i sin tur påverkar förmågan att få erektion, eller så kan det finnas ett samband med andra diabetesrelaterade komplikationer. Till exempel är även högt blodtryck och fetma förknippade med såväl diabetes som ökad risk för erektil dysfunktion.

Orsakerna till erektil dysfunktion är troligen komplexa och innefattar både riskfaktorer som går att påverka och sådana som inte går att påverka. Den underliggande orsaken kan mycket väl vara en kombination av hälsoproblem, psykiska besvär och relationsproblem.

Exempel på hälsoproblem som kan bidra till erektil dysfunktion:

 • problem med blodkärlen (makro- och mikrovaskulära komplikationer), såväl de stora som små blodkärlen kan skadas vid diabetes
 • nervskador (neuropati)
 • ökad mängd fett runt organen i buken (bukfetma), vilket kan minska nivåerna av det kroppsegna ämne som behövs för att få och behålla erektion
 • resistens mot effekterna av insulin
 • låg testosteronnivå
 • effekter av vissa läkemedel mot diabetesrelaterade komplikationer, till exempel blodtrycksmediciner.

Diabetes och riskfaktorer för erektil dysfunktion

Det finns ett antal faktorer som ökar risken att få erektionsproblem om du har diabetes. En del av dessa riskfaktorer är så kallade ”icke-modifierbara” vilket betyder att de inte går att påverka. Riskfaktorer som går att påverka kallas ”modifierbara”.

Exempel på icke-modifierbara riskfaktorer (ej påverkbara):

 • Ålder: när du blir äldre ökar risken för erektionsproblem.
 • Hur länge du har haft diabetes: om du har haft diabetes länge är risken större för erektionsproblem.

Exempel på modifierbara riskfaktorer (påverkbara):

 • Högt blodtryck: kan behandlas med läkemedel.
 • Fetma: hög kroppsvikt kan förvärra erektionsproblem.
 • Rökning: rökning är en riskfaktor för bland annat erektionsproblem.
 • Höga blodfetter: kan öka risken för problem i blodkärlen.

Om du känner att några av riskfaktorerna stämmer in på dig kan du diskutera med ditt diabetesteam hur de behandlas och om det finns något mer att göra.

Vad gör du om du har erektionsproblem?

Vad gör du om du har erektionsproblem?

Det är lätt att känna sig generad och tänka att man är den enda som är drabbad, men det är mycket vanligt att män har problem i samband med sex: mellan 20 och 30 procent av alla vuxna män har minst ett sexuellt problem.

Om du har erektionsproblem behöver du inte kämpa med dem ensam. Berätta om dina problem för din läkare eller ditt diabetesteam. De kommer ställa frågor kring dina erektionsproblem, göra vissa fysiska kontroller och eventuellt ta en del prover samt diskutera med dig vilka åtgärder som finns för att motverka symtomen. 

Erektil dysfunktion är även en riskfaktor för att utveckla hjärtsjukdom. Därför kan det hända att läkaren beslutar sig för ytterligare utredningar för att se om dina erektionsproblem kan vara ett tecken på någon annan sjukdom.

Diabetes och behandling av erektil dysfunktion

Det finns ett antal behandlingar som ditt diabetesteam kan rekommendera i första hand. Om dessa behandlingar inte har effekt kan det hända att du får en remiss till en specialist, eftersom vissa andra behandlingar innefattar kirurgi.

PDE5-hämmare

PDE5-hämmare är första linjens behandling av erektil dysfunktion. De hjälper dig behålla erektionen genom att få den glatta muskulaturen i penis att slappna av, vilket ökar blodflödet.

Det finns olika typer av PDE5-hämmare. 

Andra läkemedel mot erektil dysfunktion

Om du inte får tillräckligt bra effekt av PDE5-hämmare kan läkaren rekommendera andra typer av läkemedel som ett alternativ. 

Beroende på vilket läkemedel det handlar om kan det ges som en injektion i penis eller ges intrauretralt (genom öppningen i toppen av penis) och kan innehålla en eller en kombination av aktiva substanser.

Båda typerna av dessa behandlingar har visat sig vara effektiva för att förbättra erektionen hos personer med diabetes.

Testosteronbehandling

För personer med låga testosteronnivåer kan man ibland föreslå behandling med testosteronsubstitution. 

Testosteronsubstitution kan ges som en gel, plåster, tablett, implantat eller injektion.

Kirurgiska behandlingar

Kirurgi (operation) är inte förstahandsvalet vid behandling av erektil dysfunktion

De kirurgiska metoderna innebär oftast att någon typ av implantat (penisprotes) placeras inne i penis för att åstadkomma en erektion. 

Många av dem som har fått kirurgisk behandling rapporterar att de är mycket nöjda med resultatet. Men det finns risker med kirurgi: män med diabetes verkar ha ökad risk att drabbas av protesinfektioner, kortvarig försämrad blodsockerkontroll är förknippad med fler komplikationer efter operationen samt att proteskirurgi är irreversibelt (vilket betyder att om protesen tas ut och inte ersätts med en ny är det mycket troligt med fullständig erektil dysfunktion).

Hantering av erektionsproblem och livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar kan vara väldigt viktiga för att hantera erektionsproblem.

Exempel på sådant du kan göra själv:

 • Förbättra dina blodsockervärden.
 • Sluta röka.
 • Minska alkoholintaget om du överkonsumerar.
 • Gå ner i vikt om du är överviktig.
 • Motionera regelbundet.

Om du är ordinerad vissa läkemedel som skulle kunna förvärra erektil dysfunktion kan din läkare föreslå att byta ut dem mot andra.

Om du är drabbad av erektionsproblem kan det vara lugnande att veta att det är ett mycket vanligt problem hos män, i synnerhet hos dem som har diabetes. 

Att göra positiva livsstilsförändringar kan göra stor skillnad i förbättringen av erektionsproblem. Du kan få stöd av din läkare och ditt diabetesteam med att gå ner i vikt eller sluta röka.

Om du har erektionsproblem är det viktigt att du berättar det för läkaren eller diabetesteamet, eftersom det kan vara ett tecken på andra hälsoproblem. Läkaren kan berätta om de många olika behandlingsalternativen som finns och som kan hjälpa dig att njuta av livet fullt ut.

Referenser:

 1. Maiorino MI, et al. Diabetes and sexual dysfunction: current perspectives. Diabetes Metab Syndr Obes. 2014;7:95-105. doi: 10.2147/DMSO.S36455. PMID: 24623985; PMCID: PMC3949699.
 2. Fedele, D. et al. Erectile dysfunction in Type 1 and Type 2 diabetics in Italy. International Journal of Epidemiology. 2000; 29(3):524–531https://doi.org/10.1093/ije/29.3.524
 3. Defeudis, G, et al. Erectile dysfunction and diabetes: a melting pot of circumstances and treatments. Diabetes Metab Res Rev. 2022; 38(2):e3494. https://doi.org/10.1002/dmrr.3494.
 4. Neelima V. Chu, Steven V. Edelman. Diabetes and Erectile Dysfunction. Clin Diabetes 1 January 2001; 19 (1): 45–47. https://doi.org/10.2337/diaclin.19.1.45.
 5. Shindel AW, Lue TF. Sexual Dysfunction in Diabetes. [Updated 2021 Jun 8]. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Accessed Sept 2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279101/.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera