Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Stress och diabetes

maj 2022

stress och diabetes

Stress och diabetes

Under senare år har ett antal vetenskapliga studier undersökt de möjliga effekterna av stressdiabetes och visat att det går att lära sig att förebygga och hantera det. I den här artikeln hittar du  användbar information om sambandet mellan diabetes och stress, samt några rekommendationer som kan hjälpa dig att hantera de stressiga situationer du kan stöta på i ditt dagliga liv.

Är diabetes en orsak till stress?

En studie som involverade nästan 9 000 vuxna fann att behandling av diabetes orsakar ångest och stress hos så många som 45 % av de människor som lever med diabetes.

Att ständigt behöva ha koll på blodsockret, tänka på vad man äter, ta insulin och/eller andra diabetesmediciner kan  ta ut sin rätt på det dagliga välbefinnandet. Lågt blodsocker (hypoglykemi), förändringar i behandlingen och att bekanta sig med ny teknik (t.ex. insulinpump eller kontinuerlig glukosmätning) är också  situationer som kan vara stressande.

Hur människor reagerar på en stressig situation eller händelse skiljer sig från person till person. För vissa kan stress upplevas positivt, till exempel när det uppfattas som en utmaning. Skillnaderna i reaktion kan förklaras på flera sätt: sammanhanget där stressen uppstår är en viktig faktor, men det beror också på personlig historia och möjligheten att ha en stöttande omgivning.

Påverkar stress blodsockret?

Stress är en av kroppens naturliga reaktioner när den står inför en situation som kan vara hotande på något sätt.

Som svar gör sig kroppen redo att agera – flykt- och kamprespons – och behöver därför fylla på med energi. Ett sätt att göra detta på är att producera ett antal stresshormoner, till exempel kortisol. Detta hormon stimulerar frisättningen av glukos (socker) och lipider (fetter) i blodet. Det höjer i sin tur blodsockernivåerna vilket kan vara mer eller mindre långvarigt.  

De exakta effekterna av stress på blodsockret är komplexa och man har inte full kunskap om dem ännu.  Vetenskapliga fakta tyder på att enbart kronisk stress har inverkan på blodsockerhanteringen på längre sikt och därför på HbA1c-nivåerna.

Många studier tyder också på att stressens inverkan på diabetes är något mer indirekt. Att vara stressad eller orolig kan leda till att man blir mindre uppmärksam på behandling och livsstil (rökning, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet och kosten), och därför  leder till mindre noggrann hantering av blodsockret .

En studie har dessutom visat att inte alla stressiga situationer har en negativ inverkan på blodsockerhanteringen. I den här studien ombads deltagarna att skilja mellan positiva stressande händelser (t.ex. att förlova sig, ett barns födelse eller ett byte av jobb) och negativa stressande händelser (t.ex. konflikt eller en älskads död) som hade inträffat i deras liv under det senaste året.

Resultaten visade att de med generellt högre blodsockernivåer hade upplevt negativ stress, medan de som rapporterade positiv stress tenderade att förbättra sin diabeteshantering!

Tips på hur man hanterar stress

Flera studier har visat på några gemensamma punkter för bra stresshantering:

  • lära sig känna igen och minska källor till stress, t.ex. genom muskelavslappning, andningsövningar, meditation och att arbeta mentalt med det positiva  
  • att försöka sätta upp, mätbara  mål  för sig själv som är rimliga att uppnå, till exempel genom att schemalägga en 20 minuters promenad 3 dagar i veckan vid samma tid på dagen
  • lägga in  trevliga fritidsaktiviteter i det dagliga livet
  • ångestdämpande eller antidepressiva medel (rådgör alltid med läkare för eventuell läkemedelsbehandling och recept).

De positiva effekterna av stresshantering främjar psykiskt välbefinnande och kan i vissa fall även ha en positiv inverkan på blodsockret. Vissa studier har faktiskt visat att om man lär sig att hantera stress så kan det bidra till bättre blodsockerkontroll.

DIA.SE.235-01-APR2022

Källor

  1. Hackett R.A. Type 2 diabetes mellitus and psychological stress — a modifiable risk factor. Nature Reviews Endocrinology, sept. 2017, volume 13, pages 547–560(2017). doi: 10.1038/nrendo.2017.64.
  2. Hilliard M.E. and al. Stress and A1c Among People with Diabetes Across the Lifespan. Curr Diab Rep. August 2016 ; 16(8): 67. doi:10.1007/s11892-016-0761-3.
  3. Surwit R.S and al. Stress Management Improves Long-Term Glycemic Control in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2002 Jan;25(1):30-4. doi: 10.2337/diacare.25.1.30.
  4. Lloyd C.,Smith J., Weinger K. Stress and Diabetes: A Review of the Links. Diabetes Spectrum 2005 Apr; 18(2): 121-127. doi : 10.2337/diaspect.18.2.121
  5. Hackett R.A. and Steptoe A. Psychosocial Factors in Diabetes and Cardiovascular Risk. Curr Cardiol Rep. 2016 Oct;18(10):95. doi: 10.1007/s11886-016-0771-4.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera