Sluit het

Waar bent u op zoek naar vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Waarom is het meten van uw bloedsuiker belangrijk?

null

Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis die wordt gekenmerkt door gebrekkige productie of gebruik van insuline door het lichaam.

Insuline is essentieel voor overleving. Zonder insuline kan het lichaam suiker (glucose) niet gebruiken. Mensen met diabetes moeten daarom hun glykemie gedurende de dag controleren om de juiste dosis insuline te kennen en om hun inname van glucose aan te passen om de niveaus stabiel te houden. 

In het geval van diabetes is het meten van uw bloedsuiker niet alleen belangrijk, maar ook essentieel om in goede gezondheid te blijven. Te hoge of te lage bloedglucosespiegels kunnen leiden tot ernstige langdurige complicaties voor de ogen, nieren, het zenuwstelsel, het hart en de bloedvaten.

Bloedsuikervariaties bij mensen met diabetes

Het is absoluut essentieel voor alle mensen met diabetes om hun bloedglucoseniveau (suiker) regelmatig te meten, omdat het hen in staat stelt om hun behandeling en levensstijl aan te passen en de extreme variaties in glykemie die gedurende de dag kunnen worden waargenomen, te beperken. Lichamelijke activiteit kan bijvoorbeeld de bloedglucosespiegels verlagen, terwijl een daling van de insulinespiegels of consumptie van suikerhoudende voeding en dranken kan helpen deze te verhogen.

Er zijn twee belangrijke manieren om uw bloedglucose te meten:

  • Zelftest: patiënten plaatsen een kleine druppel bloed uit hun vinger op een strip. Een klein apparaat analyseert de strip en geeft de glucosespiegel in het bloed weer. 

Het systeem voor continue glucosemonitoring (CGM): dit is een klein apparaat dat als zender en ontvanger fungeert en het niveau van interstitiële glucose bewaakt via een kleine naald en een sensor die aan de buik bevestigd is. Het geeft de informatie in realtime weer.

Hoe kan een stabiele bloedglucosespiegel worden gehandhaafd?

Zelfcontrole van de bloedglucosespiegels in combinatie met therapietrouw (medicatie of insuline), een evenwichtig dieet en regelmatige lichamelijke activiteit zijn de pijlers van het handhaven van een stabiele bloedglucosespiegel en het voorkomen van mogelijke diabetesgerelateerde gezondheidsproblemen.

Mensen met diabetes die een insulinebehandelingsprogramma volgen, moeten ook hun bloedglucosespiegels gedurende de dag controleren om te bepalen of de geïnjecteerde dosis insuline moet worden aangepast.

Lage bloedsuikerspiegel: diabetische hypoglykemie

Hypoglykemie wordt gedefinieerd als een overmatige daling van de bloedglucosespiegels, die optreedt wanneer de glucose-inname lager is dan de behoeften van het lichaam. Dit komt omdat glucose werkt als brandstof voor de stofwisseling en er ernstige complicaties kunnen optreden als het onder de minimumdrempel komt.

Hoge bloedsuikerwaarden: diabetische hyperglykemie

Diabetici hebben vaak een ongezond hoge bloedglucosespiegel. Dit heet hyperglykemie. Het treedt op wanneer glucose zich ophoopt in het bloed, meestal als gevolg van insulinedeficiëntie in combinatie met een te laag energieverbruik voor de hoeveelheid suiker die wordt ingenomen.

Bronnen:

  1. John M. Eisenberg Center for Clinical Decisions and Communications Science. Methods for Delivering Insulin and Monitoring Blood Sugar: A Review of the Research for Children, Teens, and Adults With Diabetes. Comparative Effectiveness Review Summary Guides for Consumers [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2005–. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews. 2012 Sep 4. PMID: 23101057.
  2. Hélène Gilet, Jean-Bernard Gruenberger, Giovanni Bader, Muriel Viala-Danten. Demonstrating the Burden of Hypoglycemia on Patients’ Quality of Life in Diabetes Clinical Trials: Measurement Considerations for Hypoglycemia. Value Health. 2012 Dec;15(8):1036-41. doi: 10.1016/j.jval.2012.06.002. Epub 2012 Sep 8.
  3. Miranda Langendam, Yoeri M Luijf, Lotty Hooft, J Hans Devries, Aart H Mudde, Rob J P M Scholten. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jan 18;1(1):CD008101. doi: 10.1002/14651858.CD008101.pub2.
  4. Mouri MI, Badireddy M. Hyperglycemia. [Updated 2020 Sep 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.
  5. InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Hyperglycemia and hypoglycemia in type 1 diabetes. 2007 May 29 [Updated 2017 Jun 29].
  6. Mathew P, Thoppil D. Hypoglycemia. [Updated 2020 Dec 03]. In: StatPearls [Internet].

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze Homecare Consultants bieden patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en gepersonaliseerde zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

krijg de laatste informatie over Meten en bewaken

Volgen