Sluit het

Waar bent u op zoek naar vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Hoe wordt diabetes vastgesteld?

Hoe word ik getest op diabetes

Hoe wordt u getest op diabetes?

Lees verder om te weten te komen waaruit een diabetestest bestaat en wat de criteria zijn voor een positieve diagnose van diabetes.

Testen op diabetes type 1 en type 2

Uitzoeken of u diabetes heeft, houdt in dat een zorgverlener een bloedmonster afneemt om uw bloedglucose (suiker)-waarden te meten. Deze bloedtest kan worden uitgevoerd in een medisch laboratorium:

 • Na ten minste 8 uur vasten
 • Op elk moment van de dag
 • Na het drinken van een zoete drank (75 g glucose verdund in water) na een vastenperiode van ten minste 8 uur (zonder te eten, alcohol te drinken of te roken); deze test, de orale glucosetolerantietest (OGTT) genoemd, moet onder toezicht staan van een laboratorium [1,2,3,4,5].

Volgens de laatste richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) en de Internationale Diabetes Federatie (IDF) kunt u gediagnosticeerd worden met diabetes als uw bloedtestresultaten het volgende aantonen:

 • Uw bloedsuikerspiegel is 126 mg/dl (7,0 mmol/l) of hoger, toen de bloedtest werd uitgevoerd op een nuchtere maag
 • Uw bloedglucosewaarde is 200 mg/dl (11,1 mmol/l) of meer, wanneer de bloedtest op eender welk moment van de dag werd uitgevoerd
 • Uw bloedglucosewaarde is 200 mg/dl (11,1 mmol/l) of hoger twee uur na de OGTT
 • Uw HbA1c (geglyceerde hemoglobine) is gelijk aan of hoger dan 6,5% (48 mmol/mol), ongeacht of de bloedtest werd uitgevoerd op een lege maag. Daarbij moet worden opgemerkt dat in sommige gevallen (bijv. zwangerschap, ijzergebrek of milt-, lever- of nierziekte) HbA1c-waarden foutief kunnen zijn [1,2,3,4,5].

De resultaten moeten worden bevestigd door nog een of meerdere bloedtesten binnen 14 dagen na de eerste [1,2,3]. Als een positieve diagnose wordt bevestigd, kan rekening worden gehouden met andere indicatoren en deze worden geanalyseerd om te bepalen of het diabetes type 1 of type 2 betreft:

 • leeftijd;
 • body mass index (BMI);
 • symptomen;
 • de aanwezigheid in het bloed van auto-antilichamen gericht tegen de insulineproducerende cellen van de alvleesklier (de bètacellen in de eilandjes van Langerhans) [1,4,5].

Testen op prediabetes

Testen op prediabetes (wanneer er een hoog risico is op het ontwikkelen van diabetes type 2) kunnen ook worden uitgevoerd door het doen van één of meer bloedtesten [1,3,5].

Volgens de WHO en de meeste diabetesorganisaties tonen uw bloedtestresultaten een positieve diagnose van prediabetes als:

 • Uw nuchtere bloedglucosewaarde lager is dan 126 mg/dl (7,0 mmol/l) EN uw bloedglucose twee uur na de OGTT tussen 140 en 200 mg/dl (7,8-11,1 mmol/l) is
 • Uw nuchtere bloedglucose tussen 110 en 125 mg/dl (6,1-6,9 mmol/l) [5] is.

Opgemerkt dient te worden dat de screeningscriteria voor de Amerikaanse Diabetesassociatie (ADA) iets anders zijn dan de criteria voor de diagnose van prediabetes, met HbA1c-waarden tussen 5,7 en 6,4% (39-47 mmol/mol) en/of nuchtere bloedglucosewaarde tussen 100 en 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l) [1,3].

Screening op zwangerschapsdiabetes

De WHO en de internationale federatie van gynaecologie en verloskunde (International Federation of Gynaecology and Obstetrics, FIGO), definieert zwangerschapsdiabetes als diabetes die zich ontwikkelt of voor het eerst wordt gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap (meestal na de 24e week) [2,3,5].

De screeningcriteria voor positieve diagnose van zwangerschapsdiabetes zoals gedefinieerd door de WHO zijn als volgt:

 • Een nuchtere bloedglucosespiegel van 92 mg/dl (5,1 mmol/l) of hoger
 • Een glucosetolerantietest die resulteert in een bloedglucosewaarde van 180 mg/dl (10,0 mmol/l) of hoger na één uur, en een bloedglucosewaarde van 153 mg/dl (8,5 mmol/l) of hoger na twee uur [2,3,5].

Als u ook maar de minste twijfel of vragen heeft, kan het nuttig zijn om contact op te nemen met uw huisarts. 

Bronnen

 1. Karly Pippitt, Marlana Li, Holly E Gurgle. Diabetes Mellitus: Screening and Diagnosis. Am Fam Physician. 2016 Jan 15;93(2):103-9.
 2. A. Petersmann and al. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2019; 127 (Suppl 1): S1–S7. doi: 10.1055/a-1018-9078.
 3. American Diabetes Association. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care 2020; 43(Suppl. 1):S14–S31. doi: 10.2337/dc20-S002.
 4. L.A. Dimeglio, C. Evans-Molina, R.A.Oram. Type 1 diabetes. Lancet. 2018 June 16; 391(10138): 2449–2462. doi:10.1016/S0140-6736(18)31320-5.
 5. IDF. Diabetes Atlas. 9th edition. 2019.

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze Homecare Consultants bieden patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en gepersonaliseerde zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

krijg de laatste informatie over Diabetes

Volgen