Sluit het

Waar bent u op zoek naar vandaag?

Typ een willekeurig woord en druk op Enter

Bloedglucosecontrole: Een uitgebreide handleiding

Bloedglucosecontrole

Bloedglucosecontrole: Een uitgebreide handleiding

Als u onlangs de diagnose diabetes hebt gekregen, wilt u misschien meer weten over bloedglucosecontrole, zoals wat het is, hoe het werkt en de verschillende soorten glucosecontroleapparaten. 

Meer informatie over bloedglucosecontrole vindt u in onze onderstaande handleiding.

Wat is bloedglucosecontrole en waarom is het belangrijk?

Wanneer u met diabetes leeft, is regelmatige glucosecontrole essentieel om u te helpen uw bloedglucosewaarden (suikerwaarden) onder controle te houden, uw gezondheid te behouden en de complicaties van diabetes op de lange termijn te verminderen. [1]

Bloedglucosewaarden die te hoog of te laag zijn, kunnen mogelijk complicaties op de lange en korte termijn veroorzaken die van invloed kunnen zijn op uw huidige en toekomstige gezondheid en die zelfs levensbedreigend kunnen zijn. [2] 

Bloedglucosecontrole is het proces waarbij u controleert hoeveel glucose er in uw bloed zit, om ervoor te zorgen dat uw waarden niet te hoog of te laag worden. [3]

Regelmatige glucosetests helpen u te leren hoe uw voedsel, lichaamsbeweging, ziekte en stress uw glucosewaarden beïnvloeden, zodat u met professionele zorgverleners kunt samenwerken om uw behandeling aan te passen, uw dieet te plannen en uw diabetes met vertrouwen actief onder controle te houden. [2, 3]

Soorten bloedglucosetests

Van oudsher bestaan bloedglucosetests uit twee verschillende soorten tests: zelfcontrole van de bloedglucosewaarden (SMBG) - wat u thuis zelf doet - en bloedtests om uw geglyceerde hemoglobine (HbA1c) te meten, die worden uitgevoerd door een medische zorgverlener. [1, 2]

Hieronder staat hoe beide soorten bloedglucosetests werken en wat ze doen. 

Zelfcontrole van bloedglucosewaarden (SMBG)

Zelfcontrole van de bloedglucosewaarden omvat regelmatige vingerpriktests (meerdere keren per dag), en vervolgens het gebruik van een thuistestkit om de bloedglucose op dat moment te meten. [3] 

Het op deze manier testen van uw eigen bloedglucose kan thuis of onderweg worden gedaan, zonder professionele hulp. Uw diabeteszorgteam zal u leren hoe u de test moet uitvoeren en hoe u op basis van de resultaten moet handelen. [3]

Het volgen van een gestructureerd zelfcontroleregime kan u helpen uw diabetes beter onder controle te houden en uw glucosewaarden zo dicht mogelijk bij normaal te houden wanneer u diabetes type 1 of type 2 hebt. [3] Periodiek testen biedt echter alleen een momentopname van uw bloedglucose; het kan geen problemen vaststellen tussen vingerprikken in, en geen dreigende episoden van hypoglycemie voorspellen. [1]

HbA1c-tests

HbA1c-tests (of geglyceerde hemoglobinetesten) zijn bloedtests die uw gemiddelde bloedglucosewaarden in de afgelopen twee tot drie maanden aangeven. [3] 

Uw huisarts of diabeteszorgteam zal de test regelmatig plannen, om te controleren of u uw diabetes goed onder controle houdt. [3] Het doel voor de meeste mensen met diabetes type 1 is 48 mmol/mol (6,5%) of lager, maar uw zorgverleners zullen uw doel aanpassen aan uw diabetes en uw behoeften. [3]

In Nederland adviseert het Diabetesfonds een streefwaarde van 53 mmol/mol voor volwassenen (7%) en 58 mmol/mol voor kinderen. [11]

De HbA1c is een zeer nuttige test en is de aanbevolen manier om diabetescontrole te beoordelen en uw risico op het ontwikkelen van complicaties te voorspellen. [4] 

Het heeft echter enkele beperkingen; het geeft slechts een gemiddelde van uw glucosewaarden en detecteert geen snelle veranderingen, zoals episoden van een hoog of laag glucose en hyperglykemie na het eten [1, 4]. Bovendien kan de test onbetrouwbaar zijn als u lijdt aan bepaalde aandoeningen zoals anemie of hemoglobinopathieën (genetische bloedaandoeningen) of zwanger bent, en kan ook worden beïnvloed door genetica of etnische afkomst. [1, 4]

Soorten bloedglucosecontrole (en apparaten)

Voor mensen met diabetes kan regelmatige glucosemeting een ongemakkelijke en onaangename verplichting in het leven zijn. [5] Nieuwe technologieën bieden echter effectievere en comfortabelere manieren om de bloedglucosewaarden vierentwintig uur per dag te controleren en te reguleren. [1, 3, 5]

Bloedglucosecontrole — met name continue glucosecontrole (CGM) — biedt een handige, uitgebreide beoordeling van de bloedglucosewaarden en verbeterde behandeling. [4]

Er zijn verschillende glucosecontroleapparaten beschikbaar voor mensen met diabetes. [4, 5] Hieronder gaan we dieper in op deze drie opties voor bloedglucosecontrole.

Continue glucosecontrole (CGM)

Continue glucosecontrole of CGM is een innovatieve manier om uw bloedglucose 24 uur per dag te controleren. [3] Een geïmplanteerd apparaat (dat gebruikmaakt van een kleine sensor die onder de huid wordt ingebracht) test uw glucosegehalte continu, dag en nacht, zelfs als u slaapt. [2, 3, 4] 

De sensor geeft de resultaten via een zender door aan een monitor, zodat u realtime glucoseniveaus kunt zien, glucosepatronen en spot-schommelingen in de bloedglucosewaarden kunt identificeren. [2, 3, 4] Veel CGM-apparaten kunnen alarmen of waarschuwingen sturen als ze problemen detecteren zoals hypoglykemie. [2]

Het apparaat meet de glucose in uw interstitiële vloeistof (de vloeistof die de cellen in uw lichaam omringt) in plaats van uw bloedglucosewaarden. [2, 4] Er is een lichte vertraging tussen glucoseveranderingen in deze interstitiële vloeistof en uw bloedbaan, dus uw CGM-glucosemeting kan verschillen van een vingerprikresultaat. [2, 4] Dit betekent dat CGM-metingen mogelijk niet altijd een betrouwbare indicator zijn voor snel veranderende bloedglucosewaarden. Mogelijk moet u een vingerprik doen om het apparaat te kalibreren en belangrijke beslissingen te nemen over uw diabetesbehandeling. [1, 4]

Een ander nadeel van CGM is dat sensoren en machines relatief duur kunnen zijn, waardoor ze een minder haalbare optie zijn voor degenen die geen gesubsidieerde gezondheidszorg hebben. [2] 

Onderzoek toont echter aan dat CGM een verbetering is in traditionele zelfcontrole. [4] Het gebruik van een apparaat voor continue glucosecontrole kan uw diabetesbehandeling verbeteren - uw risico op hypoglykemie of hyperglykemie verminderen, uw Hba1c verminderen en beschermen tegen complicaties op de lange termijn. [4] 

Flash glucosecontrole 

Flash glucosecontrole (FGM) wordt soms intermitterend gescande continue glucosecontrole (isCGM) genoemd. [6, 7] 

Net als bij CGM meten flash-glucosemonitors uw glucosewaarden zonder in uw vinger te prikken - met behulp van een kleine sensor die net onder uw huid wordt geïmplanteerd en die de glucosewaarden in de vloeistof rond uw cellen scant. [7] Deze wordt maximaal 14 dagen gedragen. [7]

In tegenstelling tot een CGM meet en toont de flash-monitor echter niet continu glucosemetingen. [7] In plaats daarvan krijgt u alleen metingen naar behoefte, vooral wanneer u met tussenpozen uw sensor scant. [6, 7]

De nauwkeurigheid van flash glucosecontroleapparaten wordt over het algemeen beschouwd als een goed en onderzoeken tonen aan dat ze het diabetesbeheer en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en tegelijkertijd het risico op diabetesgerelateerde complicaties kunnen verminderen. [7] Ze vertegenwoordigen ook een goedkoper en geldig alternatief voor sommige mensen met diabetes, waar van toepassing. [7]

Flash-apparaten hebben echter enkele nadelen - ze zijn over het algemeen niet zo nauwkeurig als nieuwere CGM-apparaten en kunnen niet worden aangesloten op een insulinepomp. [7] Ze waarschuwen ook niet altijd voor hypo- of hyperglykemie, in tegenstelling tot veel CGM-systemen. [7] Desondanks evolueert de bewakingstechnologie snel en worden alarmen toegevoegd aan nieuwere flash-modellen. [6, 7]

Hybrid Closed-Loop Technologie

Een Hybrid Closed-Loop Systeem dat correct wordt gebruikt, is het meest geavanceerde systeem dat beschikbaar is voor insulinetoediening voor mensen met diabetes. [8] 

Hybrid Closed-Loop systemen gebruiken een computeralgoritme om glucosemetingen uit te voeren met een continue glucosemonitor, de benodigde dosis insuline te berekenen en de insuline toe te dienen via een insulinepomp. [8, 9]

Het systeem past de achtergrondsnelheid van insuline automatisch aan wanneer uw bloedglucose te laag of te hoog wordt. [9] Het werkt continu — zelfs als u slaapt — door de luscyclus om de 5-12 minuten met regelmatige tussenpozen te herhalen (afhankelijk van het gebruikte systeem). [9] 

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat Hybrid Closed-Loop Systemen het onder controle houden van de glucosewaarden lijken te verbeteren, het risico op hypo’s verminderen, de kwaliteit van leven verbeteren en de belasting van het onder controle houden van diabetes type 1 verminderen. [8, 9]

Hybrid Closed-Loop Systemen betekenen echter werk en hebben wel degelijk nadelen. U moet nog steeds de koolhydraten in uw voedsel tellen en extra insulinedoses programmeren bij uw maaltijden. [9] Lichaamsbeweging, alcohol, koolhydraatrijke en vetrijke maaltijden blijven allemaal lastig te managen, zelfs met Hybrid Closed-Loop Systemen, dus behandelingsstrategieën moeten worden afgestemd op uw individuele behoeften. [9] Ook zijn training en ondersteuning van professionele zorgverleners nodig. [9]

Wie zou baat kunnen hebben bij bloedglucosecontrole?

Veel mensen met diabetes kunnen baat hebben bij bloedglucosecontrole met behulp van een van de bovenstaande methoden. De verminderde pijnlijke vingerprik, verbeterde diabetesbehandeling en verminderde frequentie van gevaarlijke episoden van hypoglykemie kunnen de gezondheid en het welzijn van gebruikers verbeteren. [4, 6, 7, 8, 9] 

Real-time glucosecontrole (rt-CGM) Systemen voor real-time continue glucosecontrole (rt-CGM) worden sinds 1 januari 2021 gedekt als zorg met behulp van hulpmiddelen. [10]

De volgende groepen komen in aanmerking voor rt-CGM:

 • Kinderen met diabetes type 1 (< 18 jaar oud)
 • Volwassenen met slecht diabetes type 1 die slecht onder controle is (ondanks standaardcontrole aanhoudend hoge HbA1c > 8% of > 64 mmol/mol).
 • Patiënten met diabetes type 1 die herhaaldelijk ernstige hypoglykemie ervaren en/of ongevoelig zijn voor het waarnemen van hypoglykemie ("onwetendheid van hypoglykemie").
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2).
 • Vrouwen die zwanger willen worden met diabetes vóór conceptie (type 1 en type 2).

Zal het in aanmerking komen voor een CGM in Nederland binnenkort veranderen?

Op dinsdag 18 januari 2022 stuurden patiëntenverenigingen een brief naar de minister van Volksgezondheid over de noodzaak van een bredere vergoeding van de CGM. U kunt de volledige verklaring en positie van patiëntenverenigingen en zorginstellingen lezen op deze pagina.

Bronnen

 1. Danne T, Nimri R, Battelino T, Bergenstal RM, Close KL, DeVries JH, Garg S, Heinemann L, Hirsch I, Amiel SA, Beck R, Bosi E, Buckingham B, Cobelli C, Dassau E, Doyle FJ 3rd, Heller S, Hovorka R, Jia W, Jones T, Kordonouri O, Kovatchev B, Kowalski A, Laffel L, Maahs D, Murphy HR, Nørgaard K, Parkin CG, Renard E, Saboo B, Scharf M, Tamborlane WV, Weinzimer SA, Phillip M. International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2017 Dec;40(12):1631-1640. doi: 10.2337/dc17-1600. PMID: 29162583; PMCID: PMC6467165. Available from: https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/40/12/1631.full.pdf
 2. Mathew TK, Tadi P. Blood Glucose Monitoring. [Updated 2021 Aug 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Published; 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555976/
 3. NICE Guidelines: Having your blood glucose checked: HbA1c in Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management [NG17]. Published August 2015:
  https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/ifp/chapter/having-your-blood-glucose-checked-hba1c
 4. Ajjan R, Slattery D, Wright E. Continuous Glucose Monitoring: A Brief Review for Primary Care Practitioners. Adv Ther. 2019 Mar;36(3):579-596. doi: 10.1007/s12325-019-0870-x. Epub 2019 Jan 18. PMID: 30659511; PMCID: PMC6824352.
 5. Villena Gonzales W, Mobashsher AT, Abbosh A. The Progress of Glucose Monitoring-A Review of Invasive to Minimally and Non-Invasive Techniques, Devices and Sensors. Sensors (Basel). 2019 Feb 15;19(4):800. doi: 10.3390/s19040800. PMID: 30781431; PMCID: PMC6412701. Available on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412701/
 6. NICE Guideline: Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management. Updated & reviewed November 2021:
  https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10265/documents/draft-guideline
 7. Mancini G, Berioli MG, Santi E, Rogari F, Toni G, Tascini G, Crispoldi R, Ceccarini G, Esposito S. Flash Glucose Monitoring: A Review of the Literature with a Special Focus on Type 1 Diabetes. Nutrients. 2018 Jul 29;10(8):992. doi: 10.3390/nu10080992. PMID: 30060632; PMCID: PMC6115764. Available on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115764/
 8. Leelarathna, Lalantha & Choudhary, Pratik & Wilmot, Emma & Lumb, Alistair & Street, Tim & Kar, Partha & Ng, Sze. (2020). Hybrid Closed‐loop therapy: Where are we in 2021?. Diabetes, Obesity and Metabolism. 23. 10.1111/dom.14273
 9. Hartnell, S., Fuchs, J., Boughton, C.K. and Hovorka, R. (2021), Closed-loop technology: a practical guide. Pract Diab, 38: 33-39. https://doi.org/10.1002/pdi.2350
 10. Zorginstituut Nederland - Diabeteshulpmiddelen (Zvw)
  https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/diabeteshulpmiddelen-zvw
 11. Diabetes Fonds - Diabetes Type 1 : Behandeling: Wat is HbA1c? https://www.diabetestype1.nl/bibliotheek/behandeling/361-hba1c

Over Making Diabetes Easier

VitalAire zet zich in voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. Onze Homecare Consultants bieden patiënten en hun naasten educatie, ondersteuning en gepersonaliseerde zorg. Onze missie: diabetes gemakkelijker maken.

#makingdiabeteseasier

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

Icon
Icon
Icon
Icon
x

krijg de laatste informatie over Meten en bewaken

Volgen