Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Ansvarig utgivare

april 2023

Ansvarig utgivare för webbplatsen www.makingdiabeteseasier.com/se (nedan kallad "Webbplatsen") är företaget Nordicinfu Care AB.

Företagsnamn: Nordicinfu Care AB

Huvudkontor: Gustavslundsvägen 12, 3 tr, 167 51 Bromma

Aktiebolagsregistret: VAT: SE556649179001

Telefonnummer: +46 (0)8 601 24 40

Webbplatsens värd: Värd för den här Webbplatsen är företaget AIR LIQUIDE, som äger
Nordic Infucare AB.

Ansvarig för publiceringen:

Josef Smeds, verkställande direktör för företaget Nordicinfu
Care AB.
Webbplatsens redaktionella innehåll tillhandahålles i samarbete med Webbplatsens redaktionella kommitté som består av en diabetessjuksköterska och ett team av diabetesmedicinska experter på Nordicinfu Care AB samt ledamöterna i Nordicinfu Care AB:sledningsgrupp.

Finansiering:

Webbplatsen finansieras uteslutande av dess Utgivare, företaget Nordicinfu
Care AB. Webbplatsen erbjuder ingen form av reklam.

Källhänvisningar:


Bilderna och videorna som används på Webbplatsen är upphovsrättsfria eller Nordicinfu Care
AB:s egendom.

Allmänna Användarvillkor för Webbplatsen www.makingdiabeteseasier.com/se


Åtkomst till och användning av Webbplatsen är föremål för gällande rätt och följande allmänna användarvillkor (nedan kallade ”Allmänna Användarvillkor”). Genom att logga in på och surfa på den här Webbplatsen accepterar användaren, utan undantag eller andra förutsättningar, alla Allmänna Användarvillkor i sin helhet. Användaren godkänner också att dessa har tolkningsföreträde framför andra avtal som ingås med Nordicinfu Care AB.

 

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera