Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Typ 1-diabetes i vardagen: hur du reglerar ditt blodsocker

december 2023

Typ 1-diabetes är en komplicerad sjukdom och en kontinuerlig egenvård är avgörande vid  regleringen av blodsockret. 

Din livsstil spelar en central roll och kan underlätta hanteringen av diabetes. Genom dina livsstilsval kan du även till viss del förebygga riskerna för diabetesrelaterade komplikationer, negativa effekter på din fysiska och mentala hälsa, vilket i sin tur kan resultera i en bättre livskvalitet. 

Den här artikeln handlar om olika sätt att hantera diabetes i vardagen, för att förhoppningsvis underlätta ditt dagliga liv. För att kunna hantera diabetes på ett bra sätt behöver man ta hänsyn till många olika faktorer, men vi har valt några dagliga aktiviteter och tidpunkter för att visa hur du kan använda dem för få stöd att hålla blodsockret inom målområdet.

 

Din morgonrutin

Manage

Att få tillräckligt med sömn – och god sömn – är viktigt för alla, men det finns flera saker att tänka på särskilt om du har typ 1-diabetes.

Oregelbundna sovvanor och otillräcklig sömn kan leda till att det blir svårare att reglera blodsockret. Saker som att gå upp tidigt för att gå till jobbet under veckan och att sova länge på helgerna – så kallad ”social jetlag” – och den oregelbundna sömn som detta orsakar kan få konsekvenser för personer med typ 1-diabetes.

Att upprätthålla regelbundna sovtider genom att ställa in en viss tid där du vaknar (och går och lägger dig) kan underlätta blodsockerregleringen så att du lättare kan hålla det inom målområdet.

Det är också en bra idé att din dagliga morgonrutin innehåller en kontroll av blodsockret. Vissa har förhöjda blodsockervärden – får en ”topp” eller ligger över målområde  – på morgonen. 

Om du brukar ha förhöjt blodsocker på morgonen kan du behöva ta hänsyn till detta i din insulindosering eller justera för det i dina tekniska hjälpmedel. Ditt vårdteam hjälper dig att hitta den bästa strategin för dig.

 

Mat

dae

Tidigare var personer med typ 1-diabetes tvungna att anpassa sin kost efter insulinbehandlingen. Lyckligtvis är den tiden förbi och numera är det faktiskt tvärtom – diabetesbehandlingen ska vara anpassad till det du väljer att äta .

Planeringen av dina måltider – vad, när och hur mycket du äter – är avgörande för att hålla blodsockret inom målvärdena.

Vissa människor upplever att de behöver äta på regelbundna tider, medan andra kan vara mycket mer flexibla. Oavsett hur du väljer att äta, är rekommendationen att du äter en variation av olika hälsosamma livsmedel, inklusive frukt, grönsaker, fibrer, protein och lite mejeriprodukter.

Det är också rekommenderat att du kontrollerar dina blodsockernivåer före måltiderna. Information, såsom ditt nuvarande blodsocker, matens kolhydratinnehåll, mängd kvarvarande aktivt insulin i blodet och kommande eller tidigare fysisk aktivitet, användas för att beräkna din insulindos vid varje måltid.

Om du kämpar med att försöka hålla en hälsosam kost eller tycker att dina matval försvårar hanteringen av diabetes, kan du få hjälp av en legitimerad dietist som är expert på diabetes.

 

Vad ska man ska göra om man blir sjuk

Sjukdomar - som förkylning eller influensa - ökar stresshormonerna i kroppen vilket i sin tur påverkar blodsockret. Därför kan det vara krävande att sköta sitt blodsocker och hålla det inom målvärdena när man blir sjuk i t ex en förkylning.

Genom att vara förberedd på vad som händer vid diabetes och när man blir sjuk blir det lättare att hantera blodsockret [6] och även att förhindra eventuella ytterligare komplikationer såsom diabetisk ketoacidos (DKA)

Exempel på förberedelser vid sjukdom är:

 • Försök att kontrollera ditt blodsocker 2–3:e timme
 • Fortsätt att ta ditt basalinsulin och måltidsinsulin
 • Om du inte kan äta, försök att dricka vätska som innehåller kolhydrater
 • Kontrollera blodketoner regelbundet 
 • Se till att dricka ordentligt
 • Om du under en tid inte kan äta eller dricka, ta snabbt kontakt med en vårdgivare som är tillgänglig vid tillfället

Prata med ditt diabetesteam för att komma fram till åtgärder som är särskilt viktiga för just dig.

 

Hantera stress

Alla upplever stress i sina liv. I begynnelse var det en användbar anpassning för människan som gjorde att vi kunde hantera hotfulla situationer genom att förbereda kroppen och få extra energi – så kallad flykt- och kamprespons.  

Stressen stimulerar frisättning av olika hormoner, vilket kan leda till förhöjda blodsockernivåer. Det kan orsaka 

dee

utmaningar för dig när du hanterar diabetes. I stressen kanske du också kan glömma att ta din medicin eller att äta.

Även om du inte helt kan ta bort all stress i ditt liv, finns det flera sätt att minska den.

Några metoder för att försöka minska stressen är:

 • Fysisk aktivitet
 • Avslappning
 • Att prata – antingen med vänner/familj eller med en utbildad terapeut

Om du tycker att det är kämpigt, antingen med diabetes eller med andra saker i ditt liv, prata med vårdpersonal som kan vägleda dig så att du får stöd och hjälp.

 

Att dricka alkohol

Om en person med diabetes dricker alkohol med måtta behöver det inte innebära något problem.

Men alkohol – särskilt när det blir för mycket - påverkar din förmåga att hantera diabetes och kan leda till låga blodsockernivåer ().

Om du dricker alkohol är det viktigt att ha en plan för hur du ska hantera blodsockret. 

Det är bra att kontrollera blodsockret regelbundet när du är ute en kväll. Du behöver också äta lite kolhydrater när du dricker alkohol så att ditt blodsocker inte blir för lågt.

 

Träning

jj

Träning är viktigt för att hålla sig frisk och en viktig faktor vid blodsockerreglering.

Det finns många fördelar med att träna om du har typ 1-diabetes, exempelvis:

 • Ditt blodsocker sänks
 • Ditt blodtryck sänks
 • Ditt blodflöde förbättras
 • Lättare att hålla vikten
 • Bättre humör
 • Hjälper dig att sova bättre

Träning behöver inte bara innebära att du går till gymmet. När du går eller cyklar istället för att köra bil, utför hushållssysslor, tar trapporna och deltar i fysiska aktiviteter med familjen räknas det också som träning.

Det kan vara bra att tänka på att fysisk aktivitet kan leda till lågt blodsocker, både på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att ha en plan för sin träning där även träningstiden och kolhydratintaget balanseras mot insulindoserna.

Prata med ditt vårdteam för att komma på en plan så att du kan träna som du vill.

 

Nattetid

Det är en bra idé att kontrollera blodsockret före du går och lägger dig. Då ser du om blodsockret ligger inom målvärdet. 

En stor middag eller ett mellanmål vid läggdags kan ge blodsockernivåer över målvärdet och som kanske fortsätter ligga förhöjt hela natten. Precis som en för låg insulindos i förhållande till innehållet i middagen kan ge förhöjda blodsockervärden. 

Ibland kan låga blodsockernivåer under natten leda till högt blodsocker på morgonen - den så kallade Somogyi-effekten. Det händer när kroppen producerar mer glukos för att kompensera för låga glukosnivåer och du vaknar med högt blodsocker. Du kan råka ut för detta om du missar att äta middag eller tar för mycket insulin efteråt.

Om du ser ett mönster av att ditt blodsocker ligger högt eller lågt när du vaknar, kan det vara bra att kontrollera blodsockernivån när du lägger dig, mitt i natten och när du vaknar så att du lättare kan förstå mönstret. Att använda en kontinuerlig glukosmätare (CGM) kan också underlätta, för då kan du samla in dessa data medan du sover – om du inte har en CGM kan du prata med ditt diabetesteam om att börja använda en. 

Det finns ett antal åtgärder som du kan inkludera i din dagliga rutin som gör det lättare att hantera din diabetes. Om du är osäker, prata med din vårdgivare för att få veta mer om hur du enklare kan sköta ditt blodsocker i vardagen.


DIA.SE.359-01-MAJ

Källor

 1. Karway G., Grando M.A., Grimm K., Groat D., Cook C., Thompson B. Self-Management Behaviors of Patients with Type 1 Diabetes: Comparing Two Sources of Patient-Generated Data. Appl Clin Inform. 2020;11(1): 70-78
 2. Perez K.M., Hamburger E.R., Lyttle M., et al. Sleep in Type 1 Diabetes: Implications for Glycemic Control and Diabetes Management. Curr Diab Rep. 2018; 18(2): 5
 3. American Diabetes Association. High Morning Blood Sugars. Accessed April 2022. Available at: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/high-morning-blood-glucose
 4. Wood, J. The type 1 diabetes self-care manual: a complete guide to type 1 diabetes across the lifespan for people with diabetes, parents, and caregivers, 2018, American Diabetes Association. DOI: 10.2337/9781580406208
 5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Diabetes diet, eating, and physical activity. Accessed April 2022. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/diet-eating-physical-activity
 6. American Diabetes Association. Planning for Sick Days. Accessed April 2022. Available at: https://www.diabetes.org/diabetes/treatment-care/planning-sick-days
 7. Surwit R.S., Schneider M.S., Feinglos M.N. Stress and diabetes mellitus. Diabetes Care.1992;15 (10): 1413-22
 8. WebMD. Managing stress when you have diabetes. Accessed April 2022. Available at: https://www.webmd.com/diabetes/managing-stress

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera