Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Hur många har diabetes i Sverige?

oktober 2022

Hur många har diabetes i Sverige och i världen? Vad finns det för diabetes typ 1 statistik? Vilka drabbas mest och hur ser framtiden ut? Läs vår översikt över svenska och globala siffror för diabetes. Senast uppdaterad med siffror från 2021.

Vad är diabetes?


Vad är diabetes? Diabetes är en svår kronisk sjukdom som gör att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin eller inte kan använda insulinet som den producerar på ett effektivt sätt.

Organisationer som IDF (International Diabetes Federation) och Världshälsoorganisationen, WHO, är överens om att diabetes är ”en av tjugohundratalets snabbast växande akuta globala hälsofrågor” – ett globalt hälsoproblem som ökar överallt i världen.

Men hur många har diabetes i Sverige? Och hur många är det som har diabetes i hela världen? Vilka får diabetes och varför? Och vart är vi på väg?

I den här artikeln redovisar vi statistiska data från 2021 som besvarar några av frågorna. Vi tittar också på i vilka länder diabetes är vanligast, vilka grupper som löper störst risk att få diabetes och en del förändringar vi kan göra för att försöka förebygga sjukdomen.

Diabetes: situationen i världen 2021

Hur många har diabetes i Sverige?

Diabetes: situationen i världen 2021

Det uppskattas att över en halv miljard vuxna – 537 miljoner — mellan 20 och 79 år i hela världen som hade diabetes år 2021. Det är hela 10,5 procent av världens befolkning i den åldersgruppen. 

De allra flesta av dessa – över 90 procent – har typ 2-diabetes. Det finns bevis för att typ 2-diabetes kan förhindras eller fördröjas. Det betyder att en hel del av alla världens diabetesfall skulle gå att undvika.

Dessutom hade uppskattningsvis 541 miljoner människor nedsatt glukostolerans (IGT) 2021, och ytterligare 319 miljoner hade förhöjt fasteblodsocker, eller icke-diabetisk fastehyperglykemi (IFT). 

Vid nedsatt glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker ligger blodsockret högre än det normala intervallet (men under gränsen för en diabetesdiagnos). Det har blivit vanligt att använda termen ”fördiabetes” för att beskriva sådana tillstånd. Fördiabetes kan öka risken för typ 2-diabetes och diabetesrelaterade komplikationer. 

Hur många dör av diabetes?

Dödligheten på grund av diabetes är hög. År 2021 räknade man att över 6,7 miljoner människor över hela världen mellan 20 och 79 år dog på grund av diabetes och diabetesrelaterade komplikationer 2021.

Diabetes typ 1 statistik

Hur många personer lever med diabetes typ 1? Enligt en studie publicerad i brittiska medicinska tidskriften Lancet Diabetes & Endocrinology så fann man att det i 2021 fanns cirka 8.4 miljoner personer i världen med typ 1-diabetes. Av dessa var 18 procent yngre än 20 år, 64 procent var 20-59 år och 19 procent var 60 år eller äldre.

Ålder, kön, geografisk plats: vilka grupper löper störst risk för att få diabetes? 

Diabetes - hur får man det? Ålder, kön och var man bor kan spela roll för sannolikheten att få diabetes.

 • Ålder: Enligt uppskattningarna för 2021 ökar förekomsten av diabetes i alla åldrar. Diabetes är minst vanlig i åldersgruppen 20–24 år. Största andelen med diabetes 2021 fanns i åldersgruppen 55–59 år.

 • Kön: generellt är risken att utveckla diabetes större för män än för kvinnor. 2021 var det 17,7 miljoner fler män än kvinnor som hade diabetes.

 • Stad jämfört med landsbygd: 2021 bodde 360 miljoner som hade diabetes i städer, jämfört med 176,6 miljoner på landsbygden.

 • Region: vissa regioner i världen är mer drabbade av diabetes än andra. Två exempel är Mellanöstern och Nordafrika, som hade den högsta förekomsten av diabetes i åldersgruppen 20–79 år 2021. Man räknar med att den siffran ökar i framtiden.

Diabetessiffror per region

Diabetessiffror per region

Diabetessiffror per region

Diabetes drabbar inte alla länder eller geografiska områden lika hårt. De 10 länder som har flest vuxna med diabetes är:

 1. Kina

 2. Indien

 3. Pakistan

 4. USA

 5. Indonesien

 6. Brasilien

 7. Mexiko

 8. Bangladesh

 9. Japan

 10. Egypten

De fem länder som har flest dödsfall på grund av diabetes är:

 • Kina

 • USA 

 • Indien 

 • Pakistan

 • Japan

Vissa av dessa länder – det gäller till exempel Kina, USA och Indien – kan också ha en högre förekomst av diabetes eftersom deras befolkningar är större. Om man tar hänsyn till befolkningsstorleken är det sammanlagt flest som dör i samband med diabetes i Singapore (29 %) och Pakistan (29%).

Det är viktigt att komma ihåg att i områden som Afrika, Sydostasien och Västra Stillahavsområdet har över hälften av alla som har diabetes inte fått någon diagnos. 

Inkomstskillnader 

Diabetes drabbar låg- och medelinkomstländer i en omfattning som inte står i proportion till deras befolkningsstorlek. Globalt kommer mer än tre av fyra av alla med diabetes från låg- och medelinkomstländer.

Nästan 90 procent av alla i världen som har diabetes utan att veta om det lever i låginkomstländer.

Diabetes hos barn

Diabetes hos barn

Diabetes hos barn

2021 hade över 1,2 miljoner barn och ungdomar typ 1-diabetes, och 54 procent av dessa var yngre än 15 år.

Typ 1-diabetes är den vanligaste formen av sjukdomen hos barn och ungdomar. Globalt hade 1 211 900 barn och ungdomar under 20 år typ 1-diabetes 2021.

Europa har det högsta antalet barn och ungdomar med typ 1-diabetes: sammanlagt 295 000. 

I många regioner finns det inga epidemiologiska data för typ 2-diabetes som debuterar i ungdomen, men typ 2-diabetes betraktas som en kronisk sjukdom som är på frammarsch hos barn och ungdomar.

Diabetes prevalens i Sverige

Hur många har diabetes i Sverige? Över 500 000 personer lever med diabetes i Sverige. 85-90 % av dem har typ 2-diabetes. Runt 50 000 har typ 1-diabetes, varav 8 000 är barn.

Diabetes vid graviditet

Diabetes vid graviditet

Diabetes vid graviditet

Ungefär var sjätte gravid kvinna får hyperglykemi (högt blodsocker). Uppskattningsvis beror det oftast (i mellan 75 och 90 procent av fallen) på graviditetsdiabetes – som innebär att högt blodsocker uppträder eller upptäcks för första gången under graviditeten.

Graviditetsdiabetes kan leda till komplikationer i samband med graviditeten och förlossningen. Hos kvinnor med graviditetsdiabetes kan fostret öka i storlek snabbare än vanligt. Det ökar risken för komplikationer både under graviditeten och vid förlossningen, för både modern och barnet.

Hyperglykemi under graviditeten är vanligast i låg- och medelinkomstländer, där det inte alltid finns lättillgänglig mödravård. 

Underdiagnostik

Siffrorna för odiagnostiserad diabetes är mycket höga – enligt de senaste uppskattningarna har hela 239,7 miljoner människor runt om i världen diabetes utan att de vet om det. Det motsvarar nästan varannan vuxen av alla i världen som har diabetes.

Det gör väldigt stor skillnad om diagnosen kan ställas så tidigt som möjligt. Om diabetesdiagnosen ställs tidigt kan det bli lättare att hantera sjukdomen, förhindra komplikationer och förbättra livskvaliteten.

Sjukvårdskostnader

Uppskattningar visar att kostnaden i samband med diabetes för alla världens länder 2021 var nästan en biljon US-dollar. Det är en ökning med 316 procent under de senaste 15 åren.

Men alla länder spenderar inte lika mycket. I länderna i Nordamerika och Karibien utgör till exempel kostnaderna för diabetes och diabetesrelaterade hälsoproblem 43 procent av deras totala kostnader. 

De 10 länder som har spenderat mest av sin bruttonationalprodukt (BNP) på diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar är:

 • USA 

 • Kina

 • Brasilien

 • Tyskland

 • Japan

 • Storbritannien

 • Frankrike

 • Mexiko

 • Spanien

 • Italien

I andra änden av spektrumet finns de länder som spenderade minst. 2021 var det Gambia (i Västafrika) och Nauru (i Sydvästra Stillahavsområdet).

Generellt har länderna med de högsta inkomsterna också de största kostnaderna i samband med diabetes, medan länder med låga inkomster har de lägsta kostnaderna. 

Diabetes och covid-19

2021 var pandemin i full gång. Diabetes är en av de sjukdomar som ökar risken för att få svår covid-19 som kräver sjukhusvård.

Under pandemins första våg var risken 3,6 gånger högre att behöva läggas in på sjukhus om man hade diabetes och fick covid-19. 

För den som hade diabetes och lades in på sjukhus med covid-19 var risken 2,3 gånger större att dö än för den som inte hade diabetes.

Hur har diabetessiffrorna förändrats över tid?

Prevalensen av diabetes – det vill säga det totala antalet diabetesfall i förhållande till befolkningen vid vilken som helst given tidpunkt – har stigit kraftigt under de senaste årtiondena. 

1980 uppskattades det totala antalet vuxna med diabetes till 108 miljoner i hela världen. 2000 hade antalet ökat till 151 miljoner – 4,6 procent av världens befolkningen vid den tidpunkten.

I dag är det antalet 537 miljoner, alltså 10,5 procent av jordens befolkning . Det innebär en tredubbling sedan 2000, och nästan en femdubbling sedan 1980-talet. 

Det ökande antalet diabetesfall beror på många faktorer. En kan vara att det går att leva längre med diabetes tack vare en bättre hälso- och sjukvård. Vi har dessutom data av bättre kvalitet.

Trender och prognoser för framtiden

Utan tillräckligt kraftfulla åtgärder för att hantera situationen uppskattas antalet människor med diabetes bli 643 miljoner 2030, enligt IDF. Det är över 11 procent av världens befolkning.

Prognosen för det totala antalet med diabetes globalt 2045 om trenden fortsätter är 793 miljoner – över 12 procent av världens befolkning. 

Vad kan göras?

Det kan kännas skrämmande att läsa om det allt större antalet människor i världen med diabetes. 

Men diabetesläget i världen kan förbättras genom hälso- och sjukvårdspolitik med kampanjer som riktar sig till dem som löper ökad risk att utveckla diabetes, liksom genom att ställa diabetesdiagnosen tidigt och erbjuda lämplig behandling.

Förebygga diabetes

Typ 1-diabetes bryter ofta ut i barndomen men kan komma i alla åldrar. Den går inte att förebygga. 

Däremot går det oftast att förebygga typ 2-diabetes. I USA räknar man med att 9 av 10 fall av diabetes går att förebygga.

Individuella beteende- och livsstilsförändringar kan bidra till att minska risken. Några exempel på sådant som går att göra för att minska risken för typ 2-diabetes är:

 • Motionera mer och sitta stilla mindre

 • Hålla vikten på en hälsosam nivå 

 • Äta en sund kost med fullkorn, nyttiga fetter, begränsat med rött kött och ingen läsk

 • Inte röka

 • Inte dricka mer än måttliga mängder alkohol

Utöver sådant som man själv kan göra ska man inte underskatta rollen som samhället, familjen, skolan, medierna, hälso- och sjukvårdspolitiken och livsmedelsindustrin spelar när det gäller att förebygga diabetes. Alla dessa parter och aktörer behöver samverka för att göra det enklare för människor att göra hälsosamma val. Läs mer om typ 2-diabetes behandlingar.

 

DIA.SE.283-01-OKT2022

Källor

 1. International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas 10th edition, 2021. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
 2. Standl, E., Khunti, K., Hansen, T. B., & Schnell, O. (2019). The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives. European journal of preventive cardiology, 26(2_suppl), 7-14. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2047487319881021
 3. International Diabetes Federation, IDF Atlas, Key global findings 2021. https://diabetesatlas.org/
 4. The Lancet, Volume 10, Issue 10, P741-760, October 01, 2022. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00218-2/fulltext
 5. Harvard T.H. Chan School of Public Health, The Nutrition Source, Simple Steps to Preventing Diabetes. Accessed June 2022. Available at: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/disease-prevention/diabetes-prevention/preventing-diabetes-full-story/

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera