Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Vad är hypoglykemi?

februari 2021

hypoglycaemia

Hypoglykemi kallas tillståndet när blodsockerhalten är alltför låg. Detta drabbar vanligen personer med diabetes, och då särskilt typ 1-diabetes, eftersom det ofta hänger samman med balansen mellan matintag, mängden insulin och fysisk aktivitet. För personer med diabetes kan hypoglykemi vara livshotande och därför är det viktigt att känna igen symtomen och veta hur man ska agera om de uppträder.

 

Olika typer av hypoglykemi

Hypoglykemier kan vara både milda eller allvarliga. 

 • Mild hypoglykemi innebär att man själv kan förhindra att blodsockret fortsätter att sjunka genom att äta eller dricka något.
 • Allvarlig hypoglykemi innebär att man behöver hjälp av någon annan för att få upp blodsockret igen. 

 

Symtom på hypoglykemi

Glukos är kroppens främsta energikälla. Utan tillräckligt med glukos fungerar vare sig hjärnan eller andra livsviktiga organ. När glukosnivåerna faller reagerar kroppen med successivt starkare signaler om att något är fel – den drabbade har fått insulinkänning. Symptomen beror dels på hjärnans reaktioner på låg blodsockerhalt, dels på att kroppen frisätter katekolaminer (bland annat adrenalin). 

De första tecknen kan variera och dessutom skilja sig mellan barn och vuxna. Dessa symptom kan vara mycket obehagliga men är sällan farliga.

Var särskilt vaksam på:

 • Takykardi eller hjärtklappning (hjärtat slår allt snabbare) 
 • Darrningar
 • Svettning
 • Oro eller ångest
 • Hunger
 • Illamående

Efter ett tag kan symtomen bli allvarligare beroende på hur kraftig hypoglykemin är. Symtomen påverkar hjärnan och i det här läget börjar det bli risk för att man själv inte kan agera, utan behöver hjälp.

Sådana symtom kan vara:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Synrubbningar
 • Yrsel
 • Svaghet
 • Extrem trötthet
 • Huvudvärk
 • Förvirring
 • Minnesförlust
 • Kramper
 • Medvetslöshet (när hjärnan inte längre får tillräckligt med glukos)

Vet du med dig att du har svårt att känna symptomen på en hypoglykemi eller att du känner symptomen först när blodsockret är lägre än 3 mmol/l  bör du kontakta din vårdgivare för att få hjälp. Tröskeln för när man känner sina symptom har sänkts och det finns risk för kognitiv påverkan vilket innebär att man kan bli en fara i trafiken eller att man presterar sämre på jobbet eller i skolan.
Om man använder kontinuerlig glukosmätning (CGM) kommer systemet att larma när blodsockret sjunker till kritisk nivå. Detta ger extra trygghet eftersom användaren då får en varning och har tid att agera redan innan hypoglykemi hinner uppstå.

 

Vad ska man göra vid hypoglykemi?

Vid hypoglykemi ska man agera snabbt för att återställa blodsockret till normal nivå. Därför ska man mäta blodglukosnivån direkt när symtomen uppträder, och man ser då också graden av en eventuell hypoglykemi.

Vid måttlig hypoglykemi

Om blodsockernivån visar på hypoglykemi ska man genast få i sig glukos. Ät till exempel några druvsockertabletter eller drick ett glas juice eller ett halvt glas mjölk. Drick inte lightprodukter för att höja blodsockervärdet. Lightprodukter innehåller inget socker och har därför ingen nytta. Mängden snabba kolhydrater för att få upp blodsockret till ca 5-6 mmol/l är olika för olika individer. Tänk på att inte överäta. Fortsätt sedan att mäta blodsockervärdet tills det har stabiliserat sig..

Vid allvarlig hypoglykemi

Om den drabbade är så påverkad att hen inte själv kan äta eller dricka något sött, är situationen akut och livshotande – ring 112!

Försök aldrig "tvinga i" en person med sänkt medvetandegrad vare sig mat eller dryck, eftersom detta kan orsaka kvävning.

Allvarlig hypoglykemi kan hävas genom att injicera hormonet glukagon. Sådana sprutor finns tillgängliga och får användas av personer som har fått instruktion (de behöver alltså inte vara sjukvårdsutbildade), till exempel anhöriga eller personal på skolan.

 

DIA.SE.109-01-JAN2021-E

Referenser:

 1. Ahmed Iqbal, Simon Heller. Managing hypoglycaemia. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 30, Issue 3, June 2016, Pages 413-430.
 2. Richard Silbert, Alejandro Salcido-Montenegro, Rene Rodriguez-Gutierrez, Abdulrahman Katabi, Rozalina G McCoy. Hypoglycemia among Patients with Type 2 Diabetes: Epidemiology, Risk Factors, and Prevention Strategies. Curr Diab Rep . 2018 Jun 21;18(8):53.
 3. Michael R. Rickels. Hypoglycemia‐associated autonomic failure, counterregulatory responses, and therapeutic options in type 1 diabetes. Ann N Y Acad Sci. 2019 October ; 1454(1): 68–79.
 4. Janusz Gumprecht, Katarzyna Nabrdalik. Hypoglycemia in patients with insulin-treated diabetes. POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ 2016; 126 (11): 870-878.
 5. Wendy Klein-Schwartz, Gina L Stassinos, Geoffrey K Isbister. Treatment of sulfonylurea and insulin overdose. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3):496-504.
  Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), Cologne, Germany.
 6. Hyperglycemia and hypoglycemia in type 2 diabetes. May 29, 2007; Last Update: January 11, 2018 Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera