Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Blodsockermätning: en djupgående guide

april 2022

Blodsockerövervakning

Blodsockermätning: en djupgående guide

Om du nyligen har diagnostiserats med diabetes kanske du vill veta mer om blodsockermätning – till exempel vad det är, hur det fungerar och vilka olika typer av glukosmätare det finns. 

Läs mer om blodsockermätning i vår guide nedan.

Vad är blodsockermätning och varför är det viktigt?

När du lever med diabetes är regelbunden blodsockermätning avgörande för att hjälpa dig att hantera dina blodsockernivåer, bibehålla din hälsa och minska de långsiktiga komplikationerna av diabetes.

Blodsockernivåer som är för höga eller för låga kan potentiellt orsaka lång- och kortsiktiga komplikationer som kan påverka din nuvarande och framtida hälsa. 

Blodsockermätning är den process där du kontrollerar hur mycket glukos som finns i ditt blod för att se till att dina nivåer inte blir för höga eller för låga.

Regelbundna glukostester hjälper dig att lära dig om hur mat, träning, sjukdom och stress påverkar dina blodsockernivåer, så att du kan arbeta tillsammans med din vårdgivare för att anpassa din behandling och aktivt hantera din diabetes med tillförsikt.

Typer av blodsockertestning

Traditionellt har blodsockertestning bestått av två olika typer av tester: självmätning av blodsockernivåer (SMBG) – som du utför på egen hand hemma – och blodprov för att mäta ditt glykerade hemoglobin (HbA1c) som utförs av vårdpersonal.

Nedan förklaras hur båda typerna av blodsockertestning fungerar och vad de gör.

Självmätning av blodsockernivåer (SMBG)

Självmätning av blodsockernivåer innebär att du regelbundet sticker dig i fingret (flera gånger om dagen) och sedan använder ett hemprovtagningskit för att mäta blodsockret vid just det ögonblicket i tiden. 

Att testa ditt eget blodsocker på det här sättet kan göras både hemma eller när du är ute och rör på dig – ditt diabetesteam kommer att lära dig hur du utför testet och agerar på resultaten.

Att följa en strukturerad självmätningsregim kan hjälpa dig att förbättra din diabetesbehandling och hålla dina blodsockernivåer så nära det normala som möjligt när du lever med typ 1- eller typ 2-diabetes. Men denna typ av testning ger bara en ögonblicksbild av ditt blodsocker; den kan inte identifiera problem mellan fingerstick eller förutsäga kommande episoder av hypoglykemi.

HbA1c-test

HbA1c-test (eller glykerat hemoglobintest) är ett blodprov som visar dina genomsnittliga blodsockernivåer under de senaste två till tre månaderna. 

Målet för blodsockret för de flesta som lever med typ 1-diabetes är 52 mmol/mol eller lägre – men din vårdgivare kommer att anpassa ditt mål efter din diabetes och dina behov.

HbA1c är ett mycket användbart test och är det rekommenderade sättet att bedöma diabetesbehandlingen och förutsäga din risk att utveckla komplikationer. 

Det har dock vissa begränsningar; det ger bara ett genomsnitt av dina blodsockernivåer och upptäcker inte snabba förändringar, såsom episoder av högt eller lågt blodsocker och hyperglykemi efter maten. 

Typer av blodsockermätning (och mätare)

För personer som lever med diabetes kan regelbunden blodsockertestning vara ett obekvämt och obehagligt livslångt åtagande. Nya tekniker ger dock mer effektiva och bekväma sätt att mäta och reglera blodsockernivåerna tjugofyra timmar om dygnet.

Blodsockermätning – i synnerhet kontinuerlig glukosmätning (CGM) – ger en bekväm översikt av blodsockernivåerna och kan förbättra din hantering av din diabetes.  

Det finns olika glukosmätare tillgängliga för personer som lever med diabetes. Nedan går vi närmare in på dessa tre alternativ för blodsockermätning.

Kontinuerlig blodsockermätning i realtid (rt-CGM)

Kontinuerlig blodsockermätning eller (rt-CGM) i realtid är ett innovativt sätt att kontrollera ditt blodsocker dygnet runt. Det är ett medicinskt hjälpmedel (som använder en liten sensor som sätts in under huden) och som mäter dina glukosnivåer kontinuerligt och per automatik dag och natt, även när du sover. 

Sensorn vidarebefordrar resultaten via en sändare till en monitor eller smarttelefon så att du kan se dina glukosnivåer i realtid, identifiera glukosmönster och upptäcka toppar och dalar. Rt-CGM-enheter kan skicka larm eller varningar om de upptäcker problem som höga eller låga värden eller snabba förändringar i ditt glukos.

Enheten mäter glukos i din interstitiella vätska (vätskan som omger cellerna i din kropp) snarare än dina blodsockernivåer. Det finns en liten fördröjning mellan glukosförändringar i denna interstitiell vätska och ditt blodomlopp, så ditt glukosvärde från rt-CGM kan skilja sig något från resultatet av ett fingerstick

Forskning visar att CGM är en förbättring av traditionell självmätning. Att använda en enhet för kontinuerlig glukosmätning kan förbättra din diabetesbehandling – minska risken för hypoglykemi eller hyperglykemi, minska ditt Hba1c och skydda mot långtidskomplikationer. 

Glukosmätning med skanning

Glukosmätning med skanning (FGM) kallas ibland intermittent skannad kontinuerlig glukosmätning (isCGM). 

På samma sätt som CGM mäter glukosmätare med skannning dina glukosnivåer utan stick i fingret – med hjälp av en liten sensor som sätts in precis under huden, som skannar glukosnivåerna i vätskan runt dina celler. Denna bärs i upp till 14 dagar. Även med denna typ av mätare får du en liten fördröjning av dina glukosvärden och dessa kan därför skilja sig något från resultatet av ett fingerstick.

Till skillnad från en CGM, mäter och visar inte skanningsmätaren glukosvärden kontinuerligt. Istället får du bara glukosvärdena på begäran när du skannar din sensor.

Glukosmätare med skanning har dock vissa nackdelar – de är i allmänhet inte lika exakta som nyare CGM-enheter och kan inte anslutas till en insulinpump. De varnar inte heller för snabba förändringar i dina glukosnivåer, till skillnad från många CGM-system.

Vem kan ha nytta av blodsockermätning?

Många personer som lever med diabetes skulle kunna dra nytta av blodsockermätning med någon av ovanstående metoder. Färre smärtsamma fingerstick, förbättrad diabetesbehandling och färre antal av farliga episoder av hypoglykemi kan förbättra användarnas hälsa och välbefinnande.

 

DIA.SE.238-01-APR2022

Källa

 1. Danne T, Nimri R, Battelino T, Bergenstal RM, Close KL, DeVries JH, Garg S, Heinemann L, Hirsch I, Amiel SA, Beck R, Bosi E, Buckingham B, Cobelli C, Dassau E, Doyle FJ 3rd, Heller S, Hovorka R, Jia W, Jones T, Kordonouri O, Kovatchev B, Kowalski A, Laffel L, Maahs D, Murphy HR, Nørgaard K, Parkin CG, Renard E, Saboo B, Scharf M, Tamborlane WV, Weinzimer SA, Phillip M. International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2017 Dec;40(12):1631-1640. doi: 10.2337/dc17-1600. PMID: 29162583; PMCID: PMC6467165. Tillhandahålls av: https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/40/12/1631.full.pdf
 2. Mathew TK, Tadi P. Blood Glucose Monitoring. [Uppdaterad 11 aug 2021]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Published; 2021 Jan-. Tillhandahålls av: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555976/
 3. NICE Guidelines: Having your blood glucose checked: HbA1c in Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management [NG17]. Publicerad i augusti 2015:
  https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/ifp/chapter/having-your-blood-glucose-checked-hba1c
 4. Ajjan R, Slattery D, Wright E. Continuous Glucose Monitoring: A Brief Review for Primary Care Practitioners. Adv Ther. 2019 Mar;36(3):579-596. doi: 10.1007/s12325-019-0870-x. Epub 2019 Jan 18. PMID: 30659511; PMCID: PMC6824352.
 5. Villena Gonzales W, Mobashsher AT, Abbosh A. The Progress of Glucose Monitoring-A Review of Invasive to Minimally and Non-Invasive Techniques, Devices and Sensors. Sensors (Basel). 2019 Feb 15;19(4):800. doi: 10.3390/s19040800. PMID: 30781431; PMCID: PMC6412701. Tillgängligt på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412701/
 6. NICE Guideline: Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management. Uppdaterad och granskad i november 2021:
  https://www.nice.org.uk/guidance/GID-NG10265/documents/draft-guideline
 7. Mancini G, Berioli MG, Santi E, Rogari F, Toni G, Tascini G, Crispoldi R, Ceccarini G, Esposito S. Flash Glucose Monitoring: A Review of the Literature with a Special Focus on Type 1 Diabetes. Nutrients. 2018 Jul 29;10(8):992. doi: 10.3390/nu10080992. PMID: 30060632; PMCID: PMC6115764. Tillgängligt på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115764/
 8. Leelarathna, Lalantha & Choudhary, Pratik & Wilmot, Emma & Lumb, Alistair & Street, Tim & Kar, Partha & Ng, Sze. (2020). Hybrid Closed‐loop therapy: Where are we in 2021?. Diabetes, Obesity and Metabolism. 23. 10.1111/dom.14273
 9. Hartnell, S., Fuchs, J., Boughton, C.K. and Hovorka, R. (2021), Closed-loop technology: a practical guide. Pract Diab, 38: 33-39. https://doi.org/10.1002/pdi.2350
 10. Can I get a continuous glucose monitor (CGM) on the NHS?, JDRF. Senast öppnat 22/12/2021:
  https://jdrf.org.uk/information-support/treatments-technologies/continuous-glucose-monitors/continuous-glucose-monitor-nhs/

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera