Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Vad är kontinuerlig glukosmätning (CGM)?

februari 2021

Vid diabetes minskar (eller upphör) kroppens egen produktion av insulin. Insulinet är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp glukos ur blodet, och om det inte finns tillräckligt med insulin kommer glukoshalten i blodet att successivt öka. Därför tillför man insulin, och mängden insulin ska anpassas till den aktuella blodsockernivån, d.v.s. glukoshalten i blodet. Därför måste man regelbundet mäta glukoshalten i blodet. Detta gör man oftast genom ett stick i fingret och med en blodsockermätare, till exempel före en måltid eller innan löprundan. På det här sättet får man fram blodsockervärden – men bara vid just de tillfällen man använder mätaren.

continuous glucose monitoring (CGM)

Om man istället mäter blodsockret kontinuerligt, kan man hela tiden följa hur värdena förändras. Detta gör att man kan dosera insulin med större precision. Och man slipper dessutom sticka sig i fingret. Kontinuerlig glukosmätning gör tillvaron mycket enklare och tryggare för människor med diabetes.

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) – ett stort kliv framåt

CGM, som står för Continuous Glucose Monitoring, har inneburit en revolution inom diabetesbehandlingen. Kontinuerlig övervakning av blodsockernivåerna ger en närapå ögonblicklig bild av läget. Detta, tillsammans med olika funktioner i systemet, ger användaren ett antal viktiga fördelar:

 • Genom att följa kontinuerliga kurvor i stället för ett enda testvärde (stick i fingret) kan man dosera insulin med större precision.
 • Varningsfunktioner för t.ex. hyper- och hypoglykemier gör att man kan ligga steget före och åtgärda innan problemet uppstår.
 • Larmfunktioner, som också kan delas, ökar tryggheten både för användaren och anhöriga.
 • Man slipper obehaget med stick i fingret – uppskattas särskilt av barn.

Vad är en kontinuerlig glukosmätare?

En CGM-mätare är egentligen ett system som består av flera komponenter.

 1. En sensor
 2. En sändare (transmitter)
 3. En CGM-mottagare (receiver) eller app

Sensorn placeras strax under huden och mäter sedan blodsockret kontinuerligt med 1-5 minuters intervall.

Sändaren lagrar de uppmätta värdena och skickar dem vidare till CGM-mottagaren eller appen ungefär var 15:e minut.

I CGM-mottagaren sparas värdena, och användaren kan avläsa dem i en display. Ofta kan de också överföras till en dator, eller direkt till diabeteskliniken via internet.

App i mobiltelefonen
Bluetooth-tekniken gör det möjligt att använda en smart mobiltelefon som mottagare, och systemets funktioner ligger då samlade i en app. Det här ger nya möjligheter till smarta och lättanvända funktioner som till exempel hög individuell anpassning av varningar och larm, och att dela data direkt med anhöriga eller diabeteskliniken, vilket ger extra trygghet både för användaren och anhöriga. Tekniken utvecklas snabbt och nya funktioner utvecklas ständigt.

Hur fungerar CGM?

Avancerad sensorteknik

De mest avancerade sensorerna består av en tunn tråd som placeras under huden. Tråden är belagd med ett enzym, glukosoxidas, som påskyndar oxidationen av glukos samtidigt som väteperoxid bildas. Vid väteperoxidproduktionen genereras en elektrisk ström som står i proportion till blodsockerkoncentrationen i vätskan. Sändaren konverterar denna elektriska signal till glukosvärdet som sedan överförs till CGM-mottagaren eller mobiltelefonen.

Glukos sprider sig från blodet till interstitialvätskan med viss fördröjning. Eftersom sensortråden sitter under huden (och inte har direktkontakt med blodet) gör den här fördröjningen att det visade värdet motsvarar blodglukosvärdet som det var för några minuter sedan. Felmarginalen är dock så liten att man tryggt kan justera sin insulindos efter de avlästa värdena.

Sensorn byts ut ungefär varannan vecka. Men det finns också sensorer för långtidsbruk.
 

CGM och insulinpump

CGM används ofta tillsammans med insulinpump. En sådan kombination i ett och samma system kan göra tillvaron mycket enklare för användaren. Till exempel kan insulinpumpen styras direkt av de uppmätta blodsockervärdena från CGM, vilket ger högre precision i doseringen. Och om CGM indikerar hypoglykemi, kan insulinpumpen stänga av insulintillförseln tillfälligt.

Kombinationen CGM och insulinpump ger människor som lever med diabetes större frihet och oberoende, samtidigt som tryggheten ökar både för användaren och anhöriga.
Studier där man jämför blodsockermätare med kontinuerlig blodsockermätning visar att kontinuerlig glukosmätning ger bättre blodsockerkontroll, ökar tiden i målområdet och minskar risken för höga och låga värden.

Kontinuerlig glukosmätning kan ge ökad livskvalitet för personer med diabetes genom om att minska stress och optimera behandlingsbeslut.

DIA.SE.109-01-JAN2021-E

Referenser:

 1. M. Langendam et al. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes mellitus (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD008101.
 2. Klemen Dovc, Tadej Battelino. Evolution of Diabetes Technology. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):1-18. doi: 10.1016/j.ecl.2019.10.009. Epub 2019 Dec 4.
 3. D. Rodbard. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Recent Studies Demonstrating Improved Glycemic Outcomes Diabetes technology and therapeutics. Vol. 19, supplem. 3, 2017.
 4. D. Rodbard. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Successes, Challenges, and Opportunities. Diabetes technology and therapeutics, Volume 18, Supplement 2, 2016.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera