Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Insulinpennan: använda insulin för att hantera din diabetes

juni 2022

Insulinpenna

Insulinpennan: använda insulin för att hantera din diabetes

Om du nyligen har fått diagnosen diabetes, eller hjälper till att ta hand om någon som har det, har du säkert många frågor om behandlingen. En av de viktigaste kanske är hur du ska ta insulinet du har fått utskrivet för att behandla din diabetes. 

I den här artikeln fördjupar vi oss i en metod för att ta insulin själv: insulinpennan.

Moderna smarta pennor kan registrera tidpunkten och mängden insulin vid varje dos, visa senaste tagna dosen och skicka informationen trådlöst till en särskild mobilapp (som du kan ha på din smartphone) via Bluetooth. Det kan göra det lättare att följa och hantera data om insulininjektionerna, och det går också att dela data med sjukvårdspersonalen.

Vilka är stegen när man använder en insulinpenna?

När du börjar använda insulinpenna för första gången får du lära dig av din diabetesmottagning hur du använder den på rätt sätt. 

Det finns ett antal steg att följa när du ska använda en insulinpenna:

 1. Fäst en ny nål på pennan.

 2. Förbered pennan så att du säkert får rätt injektion och får bort eventuell luft (detta kallas även säkerhetstest) genom att vrida fram två enheter och injicera dem i luften.

 3. Välj den insulindos du behöver med ratten.

 4. Injicera dosen genom att trycka på knappen på pennan. Håll kvar nålen i huden i 5–10 sekunder (tiden kan variera mellan olika pennor).

 5. Ta bort nålen från pennan efter dosen och kassera den på ett säkert sätt.

Om du byter typ av insulinpenna är det viktigt att du kontrollerar i bruksanvisningen om den nya pennan ska hanteras på annat sätt än den gamla.

Vilka typer av insulinpennor finns?

Insulinpennor kan ha många olika former och storlekar, men alla är antingen förfyllda engångspennor eller påfyllningsbara flergångspennor.

En engångsinsulinpenna är en penna som innehåller en förfylld insulinpatron. När alla doserna i engångspennan har använts kasseras pennan.

En återanvändbar insulinpenna har inte en fast insulinpatron inuti utan när allt insulin i patronen har använts byts patronen ut mot en ny. Insulinpatronerna passar för en viss typ av penna och kan inte användas i andra pennmodeller.

Varje typ av insulinpenna har sina för- och nackdelar. Förfyllda engångspennor är ofta lättare, mindre och enklare att använda, eftersom de inte behöver vara konstruerade för att ladda nya insulinpatroner. I gengäld har vissa typer av påfyllningsbara pennor vissa funktioner, bland annat minne, som förfyllda pennor inte har.

Om du funderar på att använda en insulinpenna för att hantera din diabetes ska du prata med ditt diabetesvårdteam om vad som passar bäst för dig. De kan hjälpa dig välja rätt. 

Vad är det för skillnad mellan insulinpennor och insulinpumpar?

Vad är det för skillnad mellan insulinpennor och insulinpumpar?

Vad är det för skillnad mellan insulinpennor och insulinpumpar?

En insulinpump är en annan metod att ta insulin för behandling av din diabetes.

En insulinpenna används för att ge doser av insulin vid bestämda tillfällen. En insulinpump tillför insulin till kroppen kontinuerligt (basalnivå). Sedan går det att ta en extra insulindos vid måltider för att motverka för högt glukosvärde (bolusdos).

Delarna i en insulinpump

De olika pumpmodellerna ser olika ut, men alla pumpar har samma grundkomponenter. 

I pumphuset finns en behållare med insulin som kallas reservoar. Insulinet som tillförs till kroppen finns i reservoaren. 

Hos vissa insulinpumpar ansluts pumphuset med reservoaren till en slang som i sin tur kopplas ihop med en liten nål i huden, ett så kallat infusionsset. I andra pumpmodeller sitter pumpen med reservoaren och nål fast direkt på huden med en häfta (en så kallad pod eller pactchpump).

Reservoaren, slangen och kanylen eller poden är engångsartiklar som behöver bytas var tredje dag.

Själva pumpen kan ha många funktioner som gör det lättare för användaren att hantera sin diabetes. Det går att ställa in många olika insulindoser och olika profiler för olika situationer (t.ex. sjukdom och träning). Studier har visat att den som använder en insulinpump klarar bättre att hålla blodglukoshalten på rätt nivå.

Fördelar och nackdelar med insulinpump jämfört med insulinpenna

Om du nyligen har fått diagnosen diabetes kanske du är osäker på vilket behandlingssätt som passar dig bäst. Punkterna nedan kan vara till hjälp med att välja om en pump eller en penna vore det bästa för dig.

Här är några av för- och nackdelarna med insulinpennor respektive insulinpumpar.

Insulinpenna: fördelar

 • Enkel att ha med sig

 • Effektivt, noggrant och bekvämt sätt att ta insulin 

 • Enkelt att injicera

 • Flexibelt med både en- och flergångsalternativ

Insulinpenna: nackdelar

 • Det går inte att blanda olika typer av insulin

 • Svårt att finjustera doseringen

 • Användarfel kan göra att pennan och doseringen fungerar dåligt

Insulinpump: fördelar

 • Minskar antalet stick

 • Liknar mer hur bukspottkörteln frisätter insulin

 • Pod/patchpumpar som inte kopplas bort garanterar kontinuerlig tillförsel av insulin

 • Insulintillförseln anpassas efter livsstilen

 • Kan integreras med system för kontinuerlig glukosmätning – CGM

 • Kan ha funktioner för att minska risken för hypoglykemi till exempel tillfällig sänkning av basaldosen vid träning kan hjälpa till

Insulinpump: nackdelar

 • Du måste kunna hantera eventuella tekniska problem och reservbehandling.

 • Du får snabbare insulinbrist om pumpen går sönder eftersom du inte har något långverkande insulin.

 • Pumpslangen kan fastna på olämpliga ställen.

 • Vissa pumpmodeller kan upplevas odiskreta och klumpiga att bära, framförallt för mindre barn. 

 • Du behöver ta hand om din hud och dina infusionställen för att förebygga reaktioner av nål eller häfta

Hänsyn tas till dina individuella behov när man väljer lösning för insulinbehandlingen. Du kan diskutera valet med ditt diabetesteam.

DIA.SE.225.01-MAJ22

Källor

 1. Kesavadev, J., Saboo, B., Krishna, M.B. et al. “Evolution of Insulin Delivery Devices: From Syringes, Pens, and Pumps to DIY Artificial Pancreas.” Diabetes Ther 2020; 11: 1251–1269. https://doi.org/10.1007/s13300-020-00831-z
 2. Spollett, G.R. “Improved Disposable Insulin Pen Devices Provide an Alternative to Vials and Syringes for Insulin Administration.” Diabetes Spectr 2012; 25 (2): 117–122. https://doi.org/10.2337/diaspect.25.2.117
 3. Thurman JE. “Analysis of insulin pen devices for the treatment of diabetes mellitus.” J Diabetes Sci Technol. 2008; 2(3): 482-483. doi:10.1177/193229680800200319
 4. Singh, R., Samuel, C. & Jacob, J. “A Comparison of Insulin Pen Devices and Disposable Plastic Syringes – Simplicity, Safety, Convenience and Cost Differences.” European Endocrinology. 2018; 14(1): 47–51 DOI: https://doi.org/10.17925/EE.2018.14.1.47
 5. Pearson, T. “A Practical Review Of Insulin Pen Devices”. EMJ Diabet. 2014 [2]: 58-64.
 6. Pearson T. “Practical Aspects of Insulin Pen Devices.” Journal of Diabetes Science and Technology. 2010; 4(3): 522-531. doi:10.1177/193229681000400304
 7. Dovc, K. & Battelino, T. “Evolution of Diabetes Technology.” Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 2020; 49(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2019.10.009.
 8. Paldus B, Lee MH, O'Neal DN. “Insulin pumps in general practice.” Aust Prescr. 2018;41(6):186-190. doi:10.18773/austprescr.2018.056

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera