Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Träning och sport med insulinpump

februari 2021

Många ägnar sig åt träning eller någon sport för att hålla kroppen igång och må bra,samma sak gäller för personer med typ 1 diabetes.  Man skulle kunna tro att en insulinpump är olämplig i sport- och träningssammanhang, men det är faktiskt tvärtom. Insulinpumpen ger många fördelar i samband med sport och och fysisk aktivitet.

 

Varför är insulinpump så bra vid sport och träning?

null

För personer med typ 1 diabetes innebär fysisk aktivitet generellt en större risk för att få hypoglykemier. Med en insulinpump är det lättare att justera doserna i samband med passet vilket leder till mindre risk för hypoglykemier och avbrott under träning.

Vid träning och annan fysisk aktivitet förbrukar musklerna och kroppen mer glukos än vid stillasittande. En vanlig situation som kan uppstå är att blodsockret sjunker och blir för lågt under eller efter träningen, det uppstår en hypoglykemi. Hur blodsockret påverkas av träning beror på flera saker, både kolhydratmängden i den senaste måltiden, träningens intensitet och längd, men också insulinnivåer och andra hormoner i kroppen.

 

Hantering av insulinpump före och under träning

En insulinpump gör det lättare att justera insulindoserna både inför, under och efter träningen för att kunna undvika hypoglykemier.

Om du ska ha ett längre träningspass (30 minuter eller längre) kan ett eller flera av nedanstående tips vara bra att använda för att undvika lågt blodsocker under träningen: 

  • Sänka basaldosen på insulinpumpen.
  • Äta eller dricka lite extra kolhydrater.
  • Sänka bolusdosen vid måltiden före träningen.

Att kunna sänka basaldosen i pumpen (en så kallad temp basal sänkning) är en stor fördel i samband med träning och sport. Till skillnad mot pennbehandling, där man har tagit långverkande insulin och inte kan justera dosen i efterhand, ger en sänkning av pumpens basaldos en snabbare effekt i kroppen. 

Vid planerad träning brukar rekommendationen vara att sänka basalen 1-2 timmar innan ett pass för att undvika hypoglykemi under passet. Hur långt innan och hur mycket dosen ska sänkas är alltid individuellt och beror på flera faktorer, bland annat vilken typ av aktivitet det gäller, hur länge och intensivt den håller på, och vilken tid det är på dygnet. Blodsockernivåerna kan fortsätta att falla även efter träningen eftersom musklerna fortfarande har ökad insulinkänslighet.

Vid spontan träning kan man få god hjälp av en pump, om man direkt minskar insulintillförseln med en temp basal när aktiviteten startar.

En pump ger möjlighet till en större flexibilitet och spontanitet med träning, men också ett bättre möjlighet att planera sitt träningspass. Med mindre insulin i kroppen är risken för hypoglykemier vid träningen lägre.

Det kan vara särskilt värdefullt för barn med denna typen av flexibilitet och finjustering som pumpbehandling erbjuder, för att underlätta idrott och främja rörelseglädje.

Kom ihåg!

När du sportar eller ägnar dig åt annan fysisk aktivitet, se alltid till att någon annan deltagare vet om att du har diabetes och insulinpump.  Ha alltid snabbverkande kolhydrater tillgängligt!

Som alltid vid pumpbehandling, se till att ha ditt “nödkit” med dig med extra insulin och pumptillbehör, ifall olyckan är framme.

 

 

Glukoskontroll och fysisk aktivitet

För att kunna förbereda och genomföra sitt träningspass eller fysiska aktivitet utan att behöva avbryta för lågt (eller i viss fall högt) blodsocker, är det viktigt att på ett enkelt sätt ha bra koll på sitt glukosvärde.  Eftersom man ofta vill justera sin insulintillförsel ett par timmar innan träningen startar, är det bra att ha god koll på blodsockret redan då.

För många är en CGM med varningar och larm ovärderligt vid just fysisk aktivitet. Förutom att lätt och enkelt se sina glukosvärden under träningen, kan man tex få varningar om blodsockret börjar falla snabbt för att på så sätt hinna förebygga ett lågt värde genom att äta något med snabba kolhydrater.

Efter fysisk aktivitet är ofta insulinkänsligheten högre, vilket betyder att du även många timmar efter ett träningspass lättare kan få lågt blodsocker. Därför är det viktigt att hålla koll på blodsockervärden även timmarna efteråt och vid sena pass, även på natten efter en träning.

 

När kan man inte använda insulinpumpen?

Även om insulinpumpen är till väldigt stor hjälp vid träning och sport i allmänhet finns det situationer när vissa insulinpumpar inte kan eller bör användas. Vid vattensporter måste pumpar som inte är vattentäta kopplas loss. Under träning i kontaktsporter som till exempel brottning och i vissa fall även fysiska lagsporter bör pumpar med slang inte användas, då de riskerar att slitas loss från slangen. Slangpumpar måste i dessa fall kopplas loss. En pump bör helst inte vara frånkopplad längre än ett par timmar och om pumpen är bortkopplad under en period kan man behöva kompensera missade insulindoser med extra insulin

Det finns dock både vattentäta och slanglösa pumpar som kan användas vid denna typ av sporter och användaren slipper då både praktiskt krångel och avbrott i insulintillförseln.  

DIA.SE.109-01-JAN2021-B

Referenser:

  1. Christine Shugart, Jonathan Jackson, Karl B Fields. Diabetes in sports. Sports Health. 2010 Jan;2(1):29-38
  2. R. Codella, I Terruzzi, L Luzi. Why should people with type 1 diabetes exercise regularly? Acta Diabetol 2017 Jul;54(7):615-630.
  3. M.C Ridell et al. Exercice management in type 1 diabetes : a consensus statement. The Lancet, 23 janvier 2017.
  4. Klemen Dovc, Tadej Battelino. Evolution of Diabetes Technology. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):1-18. doi: 10.1016/j.ecl.2019.10.009. Epub 2019 Dec 4.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera