Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetes och sex: det här kan vara bra att veta

juni 2023

Diabetes och sex: det här kan vara bra att veta

Sex är en naturlig del av ett hälsosamt och njutbart liv. Men liksom andra fysiskt energikrävande aktiviteter kan även sex sänka blodsockret.

Om du har typ 1-diabetes behöver du göra vissa saker för att hålla blodsockret inom målintervallet. Samtidigt är det förstås fullt förståeligt att du inte vill att det ska hindra dig från att njuta spontant av sex.

Diabetes och sex påverkar varandra på många olika sätt. I den här guiden visar vi hur din hälsa kan påverkas av sex och könshormoner om du har typ 1-diabetes, och ger några tips som gör det lättare att njuta av sex och samtidigt undvika blodsockerfall (hypoglykemi).

Så här påverkar könshormonerna din diabetes

Så här påverkar könshormonerna din diabetes

För dig som har typ 1-diabetes kan ditt sexliv påverkas negativt av för högt eller för lågt blodsocker. Diabetes kan även orsaka hormonella obalanser som kan påverka förmågan att bli sexuellt upphetsad och tillfredsställd.  

Omvänt kan hormonerna som reglerar sexlivet och fortplantningen även påverka blodsockret och diabetes. 

Könshormoner som testosteron, östrogen och progesteron påverkar insulinresistensen (hur effektivt kroppens celler reagerar på insulin) på olika sätt, och det påverkar i sin tur blodsockret.  

Diabetes och testosteron

Låg testosteronnivå kan påverka förmågan att ha sex, humöret och den sexuella lusten. För män med diabetes kan låga testosteronnivåer vara förknippade med insulinresistens, det vill säga att kroppen bygger upp en tolerans för insulin så att det krävs mer insulin för att hålla blodsockret inom målintervallet. Insulinresistens kallas även nedsatt insulinkänslighet. Det gör det svårare att få kroppens celler att ta upp glukos från blodet, vilket leder till högt blodsocker. 

Forskning visar att testosteron och insulinresistens påverkar varandra: lågt testosteron kan leda till ökad insulinresistens och insulinresistens kan sänka testosteronnivån.

Det är relativt vanligt att män som har diabetes har låg testosteronnivå. Om du har typ 1-diabetes och dessutom har insulinresistens behöver du mer insulin för att hålla blodsockret inom målintervallet. Vänd dig till ditt diabetesteam om du behöver mer insulin än vanligt eller om du är orolig för att du har insulinresistens.

Diabetes, östrogen och mens

Flera studier har visat ett samband mellan östrogen och insulinkänslighet. Det verkar som om höga östrogennivåer kan öka insulinresistensen, men forskningsresultaten är motsägelsefulla, och det pågår en diskussion om vilken betydelse könshormoner som till exempel östrogen har för insulinresistens

Forskning visar att kvinnors känslighet för insulin kan variera under menstruationscykeln. När östrogennivån stiger före ägglossning och i synnerhet under andra fasen av menstruationscykeln (luteala fasen) kan insulinresistensen öka. Om du har typ 1-diabetes kan risken för högt blodsocker därför öka från ägglossningen och fram till menstruationen. 

Men den här variationen finns inte hos alla kvinnor. Därför är det bäst att du har en egen plan för du hanterar din diabetes under menstruationscykeln. Diskutera med diabetesteamet och kontrollera blodsockret oftare både dagarna före menstruation och under resten av menscykeln för att se om det finns något mönster. Det kan hända att du behöver mer insulin dagarna före menstruationen.

Klimakteriet

För mycket östrogen kan leda till problem med insulinresistens, men det gäller även för låga östrogennivåer. 

Efter menopausen sjunker östrogennivån och kvinnor som har diabetes kan uppleva blodsockersvängningar. Blodsockret kan variera på ett oförutsägbart sätt som gör att det kan vara svårare att hålla det inom målområdet. Dessutom kan du drabbas av problem som kan påverka sexlivet, till exempel vaginal torrhet eller nervskada. 

Om du har typ 1-diabetes kan det även hända att menopausen inträffar tidigare för dig än för kvinnor som inte har diabetes.

Diabetes, progesteron och mens

Det finns ett samband mellan höga progesteronnivåer och insulinresistens. Blodsockret kan stiga under andra halvan av menstruationscykeln på grund av ökad insulinresistens

När progesteronnivåerna är högre under andra halvan av menstruationscykeln (luteala fasen) kan du få ett ökat sug efter kolhydrater eller få ökade hungerskänslor rent allmänt. Ett ökat sug efter mat kan göra det svårare att hantera blodsockret, och det ökar risken för högt blodsocker. Därför kan du behöva vara extra noga med blodsockerkontrollen under den perioden.    

Så här kan diabetes påverka sexlivet

Liksom all annan fysisk aktivitet kan sex sänka blodsockret och därmed öka risken för hypoglykemi. Därför är det viktigt att ha vissa saker i åtanke  för att undvika den risken.

Här är några tips på hur du kan minska risken för hypoglykemi när du har sex.

 • Kontrollera blodsockret både före och efter sex.
 • Fundera på om du ska använda kontinuerlig glukosmätning (CGM) för att göra det lättare att följa blodsockret.
 • Ha något sött att äta eller dricka till hands om du skulle få ett blodsockerfall.
 • Vid särskilt energikrävande sex kan du behöva ta pauser och fylla på med kolhydrater.

Risken för nattliga hypoglykemier ökar om man är fysiskt aktiv i samband med sänggåendet, som till exempel vid sex. Var uppmärksam på det och följ tipsen ovan för att undvika att ditt blodsocker sjunker under målområdet medan du sover.

Diabetes, p-piller och andra hormonella preventivmedel

Diabetes, p-piller och andra hormonella preventivmedel

Att du har diabetes påverkar inte vilka preventivmetoder du kan använda.

Tidigare avrådde man från p-piller på grund av dess påverkan på blodsockret och den ökade risken för hjärtsjukdom och stroke. I dag är riskerna mindre eftersom hormonnivåerna i dagens p-piller är annorlunda.

Men det finns fortfarande risk för att p-piller ger blodsockersvängningar. Risken är större med kombinationspiller.

Det är en bra idé att diskutera med diabetesteamet vilken preventivmetod som kan passa dig bäst. De kan till exempel föreslå minipiller, som bara innehåller gestagener (syntetiska varianter av progesteron) för att risken för blodsockersvängningar ska bli mindre. 

Insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning (CGM) och sex

Om du använder eller funderar på att använda insulinpump kanske du oroar dig för hur du ska kunna ha sex när du har pumpen på dig. Det är du inte ensam om.

Det är många som berättar att de känner sig oroliga för att ha sex när de börjar använda en insulinpump. En undersökning visar att de som har typ 1-diabetes och använder insulinpump njuter av sex och har sex lika ofta som de som inte använder insulinpump.

En del väljer att ta av sig pumpen under sex. Om du väljer det eller att ha på dig insulinpumpen eller CGM-enheten under sex beror helt på hur du själv känner. 

Om du i vanliga fall har en insulinpump och väljer att ta av den under sex, kom då ihåg att du bara har tillräckligt med insulin i kroppen för att klara dig i 1–2 timmar utan pump. Du måste komma ihåg att ansluta pumpen igen innan du somnar.

Det finns också slangfria insulinpumpar, så kallade patchpumpar, som skulle kunna bidra till ett mer spontant sexliv. Utan risk för en slang som kan fastna, trassla eller knicka sig kanske du inte känner ett lika stort behov av att ta av dig insulinpumpen när du har sex. Med en patchpump har man då också en kontinuerlig tillförsel av insulin såväl under som efter sex. 

Eftersom nivåerna av könshormoner varierar och de påverkar insulinresistensen är det bäst att du kollar blodsockret oftare under vissa omständigheter.

Du kan använda hormonella preventivmetoder som p-piller, men det kan vara en bra idé att diskutera med diabetesteamet vilken preventivmetod som är lämpligast för dig.

När du har sex kan du vidta en del försiktighetsåtgärder för att minska risken för hypoglykemi. Men kom ihåg att njuta också!

Källor

 1. Diabetes Queensland, What you need to know about sex and type 1 diabetes. Accessed October 2022. Available at: https://www.diabetesqld.org.au/news/type-1-diabetes-and-sex/
 2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), Diabetes, Sexual, & Bladder Problems. Accessed October 2022. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/sexual-bladder-problems
 3. Yeung, E.H., Zhang, C., Mumford, S.L., Ye, A., Trevisan, M., Chen, L., Browne, R.W., Wactawski-Wende, J. and Schisterman, E.F., 2010. Longitudinal study of insulin resistance and sex hormones over the menstrual cycle: the BioCycle Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 95(12), pp.5435-5442. https://academic.oup.com/jcem/article/95/12/5435/2835335
 4. Grossmann, M., Thomas, M.C., Panagiotopoulos, S., Sharpe, K., MacIsaac, R.J., Clarke, S., Zajac, J.D. and Jerums, G., 2008. Low testosterone levels are common and associated with insulin resistance in men with diabetes. The journal of clinical endocrinology & metabolism, 93(5), pp.1834-1840., https://academic.oup.com/jcem/article/93/5/1834/2598879
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Diabetes and Women. Accessed October 2022. Available at: https://www.cdc.gov/diabetes/library/features/diabetes-and-women.html
 6. American Diabetes Association (ADA), Can you have insulin resistance and type 1 diabetes?. Accessed October 2022. Available at: https://diabetes.org/diabetes/type-1-diabetes/can-you-have-insulin-resistance-and-type-1-diabetes
 7. American Diabetes Association (ADA), Understanding insulin resistance. Accessed October 2022. Available at: https://diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/insulin-resistance
 8. Yuasa, T., Takata, Y., Aki, N., Kunimi, K., Satoh, M., Nii, M., Izumi, Y., Otoda, T., Hashida, S., Osawa, H. and Aihara, K.I., 2021. Insulin receptor cleavage induced by estrogen impairs insulin signaling. BMJ Open Diabetes Research and Care, 9(2), p.e002467, https://drc.bmj.com/content/9/2/e002467
 9. Brown, S.A., Jiang, B., McElwee-Malloy, M., Wakeman, C. and Breton, M.D., 2015. Fluctuations of hyperglycemia and insulin sensitivity are linked to menstrual cycle phases in women with T1D. Journal of Diabetes Science and Technology, 9(6), pp.1192-1199. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1932296815608400
 10. Yazdkhasti, M., Tourzani, Z.M., Roozbeh, N., Hasanpour, V., Saeieh, S.E. and Abdi, F., 2019. The association between diabetes and age at the onset of menopause: a systematic review protocol. Systematic Reviews, 8(1), pp.1-6. https://link.springer.com/article/10.1186/s13643-019-0989-5
 11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Low Blood Sugar (Hypoglycemia). Accessed October 2022. Available at: https://www.cdc.gov/diabetes/basics/low-blood-sugar.html
 12. JDRF, Contraception. Accessed October 2022. Available at: https://jdrf.org.uk/information-support/living-with-type-1-diabetes/health-and-wellness/contraception/
 13. Robertson, C., Lin, A., Smith, G., Yeung, A., Strauss, P., Nicholas, J., Davis, E., Jones, T., Gibson, L., Richters, J. and Bock, M.D., 2020. The impact of externally worn diabetes technology on sexual behavior and activity, body image, and anxiety in type 1 diabetes. Journal of diabetes science and technology, 14(2), pp.303-308. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7196867/

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera