Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Typ 1-diabetes: diagnos

december 2022

diagnosing type 1 diabetes

Vid typ 1-diabetes kan kroppen inte längre producera insulin. Sjukdomen orsakas av att kroppens eget immunsystem bryter ner de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att den egna insulinproduktionen slutligen upphör. Insulin är livsviktigt för att cellerna ska kunna ta upp glukos (socker ur blodet, och därför behöver personer med typ 1-diabetes insulinbehandling. 

null

Diagnos av typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kan drabba alla åldrar men den diagnostiseras oftast i barndomen eller i ungdomsåren. Symtomen på typ 1-diabetes kan variera och därför kan det ibland vara svårt att inse sambandet mellan symtom och diabetes. Men eftersom insulinbrist är ett allvarligt tillstånd är det viktigt att ta symtomen på allvar och söka sig till sjukvården direkt för att kunna diagnosticera och påbörja behandling.

Hur diagnostiseras typ 1-diabetes?

De vanligaste tecknen på diabetes är kraftig törst och behovet att kissa ofta och i stora mängder. Detta beror på att blodsockret, som ju inte kan tas upp av kroppens celler på grund av insulinbristen, förs ut med urinen och drar samtidigt med sig stora mängder vatten.

De här symtomen liknar dem man kan se hos barn med t.ex. urinvägsinfektion eller andra barnsjukdomar. Därför är det särskilt viktigt att ta symtomen på allvar och söka sig till sjukvården för diagnostisering vid minsta misstanke om diabetes.

Diagnostiseringen görs genom vanligt blodprov.

Diagnos med enkla blodprover

Eftersom glukosupptaget i cellerna inte fungerar vid typ 1-diabetes kommer blodsockerhalterna att vara förhöjda. Genom olika blodprover kan läkaren konstatera om halterna i proverna är högre än normalt och om detta i sin tur beror på insulinbrist.

Ett P-glukosprov visar glukoshalten i blodet vid provtillfället och ett HbA1c-prov visar hur blodsockernivåerna har legat de senaste månaderna. Genom upprepade prov och analys av de värden som proven visar kan man fastställa (eller avfärda!) diagnosen typ 1-diabetes.

När diagnosen har fastställts påbörjas den individuellt anpassade behandlingen.

DIA.SE.107-01-DEC2020-D

Källor:

  1. [No authors listed]. What You Should Know About Type 1 Diabetes. Am Fam Physician. 2018 Aug 1;98(3):Online. PMID: 30215907
  2. Mark A Atkinson, George S Eisenbarth, Aaron W Michels. Type 1 diabetes. Lancet. 2014 Jan 4;383(9911):69-82. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60591-7. Epub 2013 Jul 26.
  3. Wei Li, Edgar Huang, Sujuan Gao. Type 1 Diabetes Mellitus and Cognitive Impairments: A SystematicReview. J Alzheimers Dis. 2017;57(1):29-36. doi: 10.3233/JAD-161250.
  4. Maryam Khandan, Batool Tirgar, Farokh Abazari, Mohammad Ali Cheraghi. Mothers' Experiences of Maze Path of Type 1 Diabetes Diagnosis in Children. Ethiop J Health Sci. 2018 Sep;28(5):635-644. doi: 10.4314/ejhs.v28i5.15.
  5. Linda A DiMeglio, Carmella Evans-Molina, Richard A Oram. Type 1 diabetes. Lancet . 2018 Jun 16;391(10138):2449-2462. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31320-5.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera