Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Tobak och diabetes: Vilka är riskerna?

februari 2021

tobacco and diabetes

Rökning

Både rökning och diabetes försämrar det allmänna hälsotillståndet. Men för den som har diabetes medför rökningen också ökade risker för olika diabeteskomplikationer. Dessutom adderas de här riskerna på varandra, så i slutändan blir rökningen sammantaget en väldigt stor riskfaktor. Därför bör rökare med diabetes omedelbart försöka sluta röka och lägga om till en hälsosam livsstil.

Rökare som inte har diabetes löper ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Dessutom ökar rökning risken för insulinresistens och försämrad glukostolerans, alltså tillstånd som kan leda till diabetes.

Uppenbarligen borde alla rökare sluta att röka, men i synnerhet borde personermed diabetes försöka sluta eftersom rökningen utgör en mycket större hälsorisk för dem.

Snus

Snus är mycket vanligt i Sverige. Man uppskattar att ca en miljon svenskar snusar och av dem är ungefär 20% kvinnor. Men även om snus är vanligt här, är det i princip okänt i större delen av världen. Därför finns det heller inte tillnärmelsevis lika mycket forskning kring snus och diabetes som det finns kring rökning och diabetes, även om enskilda studier tyder på att stor konsumtion av snus kan öka risken för att utveckla typ 2-diabetes. Men själva nikotinets påverkan på kroppen kan antas vara densamma, vare sig det kommer från snus eller cigaretter. 

Nikotin påverkar blodsockret

Av de ca 400 skadliga ämnen som finns i cigarrettrök är nikotin ett av de värsta. Nikotinet leder ofta till förhöjt blodsocker genom att öka insulinresistensen. Men det kan också ibland leda till att sänka blodglukosnivåerna. Nikotin påverkar helt enkelt blodsockerregleringen och man kan se att blodglukosnivåerna varierar mera hos rökare än hos icke-rökare.

Rökning ökar risken för diabeteskomplikationer

Många av ämnena i tobaksrök påverkar hela ämnesomsättningen. De stör mekanismerna som reglerar cellernas upptag av glukos och fetter, och de påverkar blodkärlen så att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar. Försämrad cirkulationen i fötter och underben är en vanlig komplikation till diabetes, och rökningen gör situationen ännu mycket värre.

Men forskningen visar att om man slutar röka, kan mycket av problemen försvinna. Därför har rökare med diabetes allt att vinna på att fimpa för gott! Hälsovinsterna av att sluta röka är så stora, att man inte ska tveka att ta professionell hjälp med rökavvänjning för att lyckas.

DIA.SE.116-01-FEB2021-D

Sources

  1. Kar D, Gillies C, Zaccardi F, Webb D, Seidu S, Tesfaye S, Davies M, Khunti K. Relationship of cardiometabolic parameters in non-smokers, current smokers, and quitters in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diabetol. 2016 Nov 24;15(1):15.
  2. Campagna D, Alamo A, Di Pino A, Russo C, Calogero AE, Purrello F, Polosa R. Smoking and diabetes: dangerous liaisons and confusing relationships. Diabetol Metab Syndr. 2019 Oct 24;11:85.
  3. Calcaterra V, Winickoff JP, Klersy C, Schiano LM, Bazzano R, Montalbano C, Musella V, Regalbuto C, Larizza D, Cena H. Smoke exposure and cardio-metabolic profile in youth with type 1 diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2018 Jul 6;10:53.
  4. Feodoroff M, et al. Smoking and progression of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes. Acta Diabetol. 2016.
  5. Feodoroff M, et al. Dose-dependent effect of smoking on risk of coronary heart disease, heart failure and stroke in individuals with type 1 diabetes. Diabetologia. 2018.
  6. Kar D, Gillies C, Nath M, Khunti K, Davies MJ, Seidu S. Association of smoking and cardiometabolic parameters with albuminuria in people with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Acta Diabetol. 2019 Aug;56(8):839-850.
  7. Pan A, Wang Y, Talaei M, Hu FB. Relation of Smoking With Total Mortality and Cardiovascular Events Among Patients With Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis and Systematic Review. Circulation. 2015 Nov 10;132(19):1795-804.
  8. Braffett BH, Rice MM, Young HA, Lachin JM. Mediation of the association of smoking and microvascular complications by glycemic control in type 1 diabetes. PLoS One. 2019 Jan 7;14(1):e0210367.
  9. Lambrinou E, Hansen TB, Beulens JW. Lifestyle factors, self-management and patient empowerment in diabetes care. Eur J Prev Cardiol. 2019 Dec;26(2_suppl):55-63.

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera