Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Insulinpumpar och simning: det här behöver du veta

november 2023

Swim4

Om du har typ 1-diabetes och använder en insulinpump, eller funderar på att skaffa en, kanske du vill veta mer om hur pumpen påverkar dina fysiska aktiviteter, som till exempel simning. 

Insulinpumpen består av en bärbar, batteridriven enhet  med en insulinbehållare som kontinuerligt tillför ett snabbverkande insulin genom en kanyl (en liten nål i plast eller stål) i huden för att reglera blodsockernivån. Men kommer du att kunna simma med din insulinpump?

I den här artikeln får du svar på detta och även andra frågor, till exempel vad du ska göra om du vill koppla bort pumpen när du ska simma och några andra råd om att simma när man har  diabetes.

Fördelarna med simning

Personer med diabetes rekommenderas att träna regelbundet då det har god effekt på såväl blodsocker som den allmänna hälsan. 

Simning räknas som aerob träning (träning som får hjärtat att slå snabbare och andningen att öka) som rekommenderas för personer med diabetes. 

Regelbunden träning, som till exempel simning, har avsevärda positiva effekter på hälsan för personer med typ 1-diabetes, såsom förbättrad hjärt- och kärlhälsa och muskelstyrka, samt förbättrade blodsockernivåer och ökad insulinkänslighet.

Kan man simma med insulinpump?

Det faktum att du har en insulinpump behöver inte hindra dig från den träning du gillar, till exempel simning.

Det går att simma med en pump ansluten, men det beror på vilken typ av pump du använder. Om du använder en kontinuerlig glukosmätare behöver du också tänka på hur vattentålig den är och hur optimalt den fungerar i blöta miljöer. 

Om du har en insulinpump som du använder dagligen men vill koppla bort den för att kunna simma, så går det bra. Det går vanligtvis bra att koppla bort din pump i upp till en

timme, men du behöver personlig rådgivning från ditt diabetesteam hur du gör. 

Som med allt annat som rör din diabetesvård, bör du prata med ditt vårdteam om du funderar på att göra ändringar, framför allt om du vill ta reda på hur du på ett säkert sätt kan koppla bort din pump inför fysiska aktiviteter.

Simma med insulinpump

swim 5

En av de viktigaste sakerna att göra när man bestämmer sig för om man ska simma med pumpen eller inte, är att hämta information från pumpens tillverkare för att kontrollera om pumpen fungerar i vatten. 

Alla pumpar är inte vattentäta. Tillverkaren av din pump kommer ge information om hur vattentålig eller vattentät just din modell är.

Endast helt vattentäta pumpar är lämpliga att använda i en simbassäng, eftersom icke-vattentäta pumpar kan skadas av fukt . Om din insulinpump inte är vattentät kommer du behöva koppla bort den när du badar eller simmar. Det finns också så kallade patchpumpar som ofta är vattentäta. De sitter kvar på kroppen under bad och simning och tillför kroppen insulin kontinuerligt oavsett om du är i vattnet eller inte. För att veta om just din patchpump är vattentät eller inte är det viktigt att du kontrollerar det med pumpens tillverkare före du badar och simmar med den.

Om du använder din insulinpump (och en kontinuerlig glukosmätare) i en simbassäng finns det några saker du kan göra för att förenkla det hela:

 • Planera din dag, till exempel när det är dags för dina måltider, mellanmål och insulindoser.
 • Se till att din kanyl eller patchpump sitter säkert på plats. Detsamma gäller för sensorn till en kontinuerlig glukosmätare.
 • Ibland kan limmet i häftorna som används för att fästa infusionsset, patchpumpar och sensorer lösas upp i vatten. Du kan bära en t-shirt eller våtdräkt över kanylen i infusions- och/eller sensorstället eller ett bandage för att hålla den på plats . Du kan ibland behöva sätta på extra förstärkning runt fäst-platserna. 
 • Vid byte av infusionsset, patchpump och/eller sensor tänk på att huden är torr före du sätter på dig ny utrustning, då fastnar häftan bättre och risken för att den ska lossna är mindre. 

Prata först med ditt vårdteam om att du vill använda din pump i en simbassäng, så att de kan ge dig ytterligare råd.

Icke-vattentäta pumpar och simning: att koppla bort pumpen

Insulinpumpbehandling gör att man får kontinuerlig insulintillförsel dygnet runt, men det kan finnas flera olika personliga skäl att man tillfälligt kopplar bort pumpen, till exempel när man duschar, simmar eller har sex.

Ditt vårdteam kommer att vägleda dig och lära dig hur du stänger av och startar din insulinpump och de kan även visa hur du kopplar bort pumpen. 

För en del personer med diabetes är det bäst att koppla bort pumpen under träningen, särskilt med tanke på att träningen de utför eventuellt kan ha en blodsockersänkande effekt.

Pumpen kan kopplas bort under en kort tid – till exempel vid byte av infusionsset – utan någon betydande effekt på blodsockret. Men efter cirka 30 minuter uppstår märkbara effekter och dina blodsockernivåer kommer att börja stiga när det kortverkande insulinet från pumpen successivt slutar verka.

Ditt diabetesteam kommer att beskriva sådana situationer där det lämpligt att koppla bort den och hur du kan gå tillväga på ett säkert sätt.

Här är några tips på vad du kan göra för att simningen ska fungera så bra som möjligt när du har kopplat bort pumpen:

 • Se till att kanylstället är väl skyddat och sitter säkert
 • Du kan behöva testa blodsockret regelbundet i samband med simningen; både före, under och efter att du har kopplat bort pumpen

Var extra försiktig när pumpen är bortkopplad och kontrollera om du har högt blodsocker. På så sätt kan du i ett tidigt stadie minska risken för och undvika diabetesketoacidos (DKA), vilket kan uppkomma om insulintillförseln avbryts under en längre tid.

Vattentät slanglös patchpump och simning

Om du bär en slanglös patchpump och har kontrollerat med tillverkaren att den är vattentät behöver du inte ta av pumpen före simning eller gå upp ur bassängen för att ta insulin efter en stund. Oavsett om du bär pump i vattnet eller inte behöver du kontrollera ditt blodsocker med regelbundenhet. Patchpumpen tillför insulin kontinuerligt under simningen men kan också stängas av tillfälligt vid behov. Eftersom en patchpump är fasttejpad på kroppen med en häfta med lim är det viktigt att kontrollera att den sitter fast ordentligt så att den inte släpper om man är länge i vatten. Som extra säkerhet kan man sätta tejp runt patchpumpens fäste eller använda en tillfällig bindel runt pumpen om den sitter på armen. Kontakta din diabetessköterska för att få fler råd vad du kan göra för att minska risken att häftan ska släppa.

Simning och blodsocker

Om du har diabetes och brukar simma kommer du, precis som med all annan fysisk aktivitet, att lära dig hur din kropp reagerar på träningen. En del upptäcker att simningen sänker deras blodsockernivåer, medan andra märker att blodsockret blir högre än normalt. 

Genom att kontrollera blodsockernivåerna före, under och efter simningen kan du lära dig hur simningen påverkar din kropp].  

Du kanske kommer att märka att du behöver justera dina insulindoser de dagar du simmar. Om du bär en insulinpump kan detta innebära att insulintillförseln behöver anpassas. Anpassningen är individuell, så det är viktigt att du rådfrågar ditt vårdteam.

Det är också värt att notera att när vi tränar behöver vår kropp kolhydrater som bränsle, så du kan behöva öka ditt kolhydratintag. Till exempel kan du äta ett kolhydratrikt mellanmål före, under eller efter simningen, som till exempel en energibar eller en bit frukt].

Till simningen bör du också, som alltid, ta med din reservbehandling; engångspenna med insulin, din kapillära blodsockermätare (om du använder en kontinuerlig glukosmätare och den inte skulle fungera) och dessutom det du kan behöva för att behandla hypoglykemi. Inför ett långt och intensivt pass (över en timme) kan du behöva äta något som innehåller kolhydrater, såsom sportdryck med glukos eller en glukosgel.

Som med all träning, även simning, är det viktigt att du håller upp vätskenivån, så se till att du dricker regelbundet under simningen.

Simningen kan fortsätta påverka blodsockret även efter att du har simmat färdigt - en del tycker att träningen ökar deras insulinkänslighet (hur väl din kropp använder insulin för att få ner blodsockernivåerna). Det betyder att det är viktigt att du fortsätter att kontrollera nivåerna även efter simningen], så att du kan anpassa medicineringen efter blodsockret.

Tips för simning med diabetes

Simning är en rolig aktivitet och med lite planering är det fantastiskt bra för din hälsa. Det finns några enkla saker du kan göra för att simningen ska bli en stressfri och härlig upplevelse.

Prata med ditt diabetesteam

Om du inte är van att träna  simning kan det vara bra att diskutera dina träningsplaner med ditt vårdteam, framför allt om du är fundersam över högt eller lågt blodsocker under simningen.

Avsätt tid att ta reda på hur träning påverkar blodsockret

Alla är olika och reagerar olika på fysiska ansträngningar såsom simning. Du kanske märker att du behöver ändra insulindoseringen de dagar du simmar och kanske även dagarna efter.

Ta hand om dina fötter

swim 6

Vid diabetes finns det en ökad risk att fötterna kan drabbas av diabetesrelaterade komplikationer. Kontrollera därför dina fötter före och efter simningen. Var uppmärksam på tecken som skärsår, skador eller infektion. Använd flip-flops (eller liknande) runt bassängen för att undvika skador eller sår. Om du märker att något inte läker ordentligt, bör du rådfråga ditt vårdteam.

Ta hand om din tekniska utrustning

Vi har pratat om att det är viktigt att se till att insulinpumpen är vattentät, men du kanske upptäcker att annan teknisk utrustning som du använder för din diabetes inte är det. Detta kan till exempel vara kontinuerliga glukosmätare, flash-glukosmätare och andra sensorer. Alla modeller är olika, ta reda på vad som gäller för den du använder. Alla icke-vattentäta enheter bör skyddas när du är i och vid simbassängen för att undvika skador.

Du bör se till att insulinet förvaras i en lämplig temperatur (skyddat från solljus om du är utomhus).

Simning är en aktivitet som kan vara både rolig och bra för din hälsa. Med lite planering går det bra att simma även om du använder en insulinpump

Ditt vårdteam kan hjälpa dig om du har några frågor om pumpanvändningen och ge råd om hur du kan integrera träningen i din vardag.

 

DIA.SE.367-01-JUN2023

Källor

 1. Richardson, E.A. Insulin pump therapy: A guide for non-specialist staff. Journal of Diabetes Nursing. 2019;23(01): 1-7.
 2. Colberg, S.R., Sigal, R.J., Yardley, J.E., Riddell, M.C., Dunstan, D.W., Dempsey, P.C., Horton, E.S., Castorino, K, Tate, D.F. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016; 39 (11): 2065–2079.
 3. National Institute of Diabtes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Diabetes diet, eating, and physical activity. Available at https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/diet-eating-physical-activity. Accessed May 2022.
 4. Sideravičiūtė, S. et al. The effect of long-term swimming program on glycemia control in 14–19-year aged healthy girls and girls with type 1 diabetes mellitus. Medicina (Kaunas) 2006; 42(6): 513-517.
 5. Alsairafi, Z.K. et al. A qualitative study exploring patients’ experiences regarding insulin pump use. Saudi Pharmaceutical Journal. 2018; 26(4): 487-495.
 6. Diabetes UK & Swim England. Diabetes and Competitive swimming. Accessed May 2022. Available at: https://www.swimming.org/library/documents/4235/download.
 7. Daniels, P. Swimming whilst wearing an insulin pump. Michigan State University. Accessed May 2022. Available at: https://www.canr.msu.edu/news/swimming_while_wearing_an_insulin_pump.
 8. Diabetes UK. Swimming when you have diabetes. Accessed May 2022. Available at: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/managing-your-diabetes/exercise/swimming-diabetes
 9. Zisser, H. Quantifying the Impact of a Short-Interval Interruption of Insulin-Pump Infusion Sets on Glycemic Excursions. Diabetes Care. 2008; 31 (2): 238–239. https://doi.org/10.2337/dc07-1757
 10. Aleppo, G. Insulin pump: what to know before you disconnect. EndocrineWeb. Accessed May 2022. Available at: https://www.endocrineweb.com/guides/how-disconnect-pump-plus-tips-traveling-pump-using-pump-school

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera