Stäng

Vad letar du efter idag?

Skriv valfritt ord och tryck enter

Diabetes och amning: Kan jag amma med diabetes?

mars 2023

breastfeeding with diabetes

Ja, oavsett vilken form av diabetes man har (typ 1, typ 2 eller graviditetsdiabetes) kan man amma sitt barn. Har du diabetes kan det ibland bli en extra utmaning när du ska amma då bland annat blodsockret kan påverkas. För mammor som får insulinbehandling är det dock viktigt att insulindosen är rätt inställd, då amning kan ge svängande och svårinställt blodsocker. 

Du kan tryggt amma ditt barn!

För mammor med typ 1-diabetes kan det ta längre tid för bröstmjölken att rinna till. Det beror på att bröstmjölksproduktionen bland annat påverkas av hormoner, som t ex insulin. Hur mycket blodsockret svänger de första dagarna efter barnets födelse kan också påverka hur mycket bröstmjölk som produceras den första tiden, men när bröstmjölksproduktionen väl är igång påverkas inte mängden bröstmjölk av ditt blodsocker. Även med diabetes har bröstmjölken samma sammansättning, och samma laktosinnehåll. Insulin förekommer också naturligt i bröstmjölken, och det gör ingen skillnad för barnet om insulinet kommer från mammans bukspottkörtel, eller om det kommer via insulinbehandling.

Amningens positiva hälsoeffekter

Amning har många positiva hälsoeffekter, både psykiskt och fysiskt. Och amningen kan till och med förbättra hälsoläget för mammor som lever med diabetes, oavsett vilken form av diabetes man har.

  • Amning kan minska insulinbehovet hos mammor med typ 1-diabetes.
  • Amningen skyddar mot att utveckla typ 2-diabetes, om mamman haft graviditetsdiabetes.
  • Amning ökar glukostoleransen och förbättrar därför hälsan hos mammor med typ 2-diabetes.

DIA.SE.116-01-FEB2021-C

Sources

  1. [No authors listed]. Insulin. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2020 Jul 20.
  2. Much D, Beyerlein A, Roßbauer M, Hummel S, Ziegler AG. Beneficial effects of breastfeeding in women with gestational diabetes mellitus. Mol Metab. 2014 Jan 21;3(3):284-92.
  3. Wallenborn JT, Perera RA, Masho SW. Breastfeeding after Gestational Diabetes: Does Perceived Benefits Mediate the Relationship? J Pregnancy. 2017;2017:9581796.
  4. Achong N, Duncan EL, McIntyre HD, Callaway L. The physiological and glycaemic changes in breastfeeding women with type 1 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Jan;135:93-101.
  5. Linden K, Berg M, Adolfsson A, Sparud-Lundin C. Well-being, diabetes management and breastfeeding in mothers with type 1 diabetes - An explorative analysis. Sex Reprod Healthc. 2018 Mar;15:77-82.
  6. Feldman AZ, Brown FM. Management of Type 1 Diabetes in Pregnancy. Curr Diab Rep. 2016 Aug;16(8):76.
  7. https://www.diabetes.se/contentassets/0878024a45bc4af79a60494ac9c61e1b/amningochtyp1diabetes_2020.pdf

Om Making Diabetes Easier

En kunskapsbank och mötesplats kring diabetes. Med fokus på sådant som gör vardagen, tillvaron och hela livet enklare och friare för dig som lever med diabetes.

Our mission?

#Makingdiabeteseasier

test
Icon
Icon
Icon
x

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera